Bridge logo

Gamma antwoorden
(Gamma antwoorden na een sterke 2 opening)

 
Deze antwoorden op de sterke 2 opening zijn ontwikkeld door Édouard Lachand. Hij heeft ook het Gamma Systeem waar de 2 opening wordt gebruikt met twee verschillende handen zoals hieronder beschreven.

A.Handen waarbij de antwoordende hand ten eerste tophoneurs moet tonen en ten tweede een lange kleur. De aard van deze handen is tweeledig en wordt omschreven als: Type 1: 2 relay.
1.Handen met een lange kleur waarvoor geen steun van partner nodig is.
2.Gebalanceerde handen.
B.Handen waarbij het nodig is een fit te vinden met de antwoordende hand. De aard van deze handen is dat ze een lange zwakke kleur bevatten en worden omschreven als: Type 2: 2 relay.

Antwoorden:
2:Ontkent het bezit van een aas.
2:Belooft harten aas.
2:Belooft schoppen aas.
2SA:Belooft twee azen van dezelfde kleur, rood of zwart.
3:Belooft klaveren aas.
3:Belooft ruiten aas.
3:Belooft twee azen in de hoge of de lage kleuren.
3:Belooft twee azen in een rode en zwarte kleur of in een hoge en lage kleur.
3SA:Belooft drie azen.


Zodra de antwoordende hand zijn informatie over zijn hand heeft verteld bepaalt de openaar welk type hand hij heeft: Type 1, waar hij een relay bod doet of Tpe 2, waar hij een ander bod doet om een fit te ontdekken.

Het is essentieel bij de Gamma antwoorden dat de bieding niet onder een klein slem mag eindigen of totdat de openaar een bod heeft gedaan dat 3 stappen hoger is dan het laatste bod van de antwoordende hand.

Bij Type 1 of de 2 relay door de openaar wordt er van de antwoordende hand verwacht dat hij stap voor stap de volgende eigenschappen van zijn hand omschrijft:
1. De antwoordende hand kan op twee manieren een nulton tonen: 1. door met sprong in de kleur van de nulton te bieden, of 2. wanneer de nulton de kleur van het relay bod is met sprong SA te bieden. Wanneer er geen nulton aanwezig wordt er niet met sprong geboden.
2. De antwoordende hand toont Heren apart en alleen nadat de nulton (of geen) getoond is. Indien de antwoordende hand geen heer bezit wordt er van hem verwacht een "onmogelijke" heer te bieden, hetgeen inhoud dat er met het volgende bod een vrouw wordt belooft in de geboden kleur en tegelijkertijd een singleton wordt ontkent.
Voorbeeld:
Noord   Zuid   Betekenis
2   2   Belooft harten aas.
2     Relay.
  3   Geen nulton, geen ruiten heer. Belooft ruiten heer.
3     Relay.
  4   Ontkent een singleton. Omdat de antwoordende hand klaverenheer al heeft ontkent belooft hij nu klaveren vrouw ("onmogelijke heer") en ontkent hiermee impliciet dat hij geen andere heer heeft.
3. Nadat de antwoordende hand zijn heren heeft geboden, biedt hij zijn singletons door 1: een kleur met sprong te bieden of 2: door SA te bieden wanneer de singleton in de relay kleur zit. Indien in een eerder stadium een singleton heer is geboden wordt dat nu niet nog eens herhaald.
4. Vrouwen worden via relays stap voor stap geboden. Indien de antwoordende hand geen vrouwen bezit dan wordt 1: SA op een zo laag mogelijk niveau geboden, of 2: via de "onmogelijke vrouw". Dit specifieke bod belooft een 5-kaart in de geboden kleur.
5. Een 5+kaart wordt getoond nadat de vrouwen geboden zijn. Indien de antwoordende hand geen 5-kaart bezit wordt op een zo laag mogelijk niveau SA geboden. Wanneer de antwoordende hand een 5+kaart belooft vraagt de openaar dmv een relay naar de lengte van de geboden kleur.
De antwoorden zijn als volgt:
Stap 1: Belooft een 5-kaart.
Stap 2: Belooft een 6-kaart.
Stap 3: Belooft een 7-kaart.


Super Relay Wanneer er niet genoeg biedruimte is om via de gewone biedmanier te vragen naar nultons, heren, singletons en vrouwen, en wanneer het belangrijk is te weten of de antwoordende hand een lange kleur bezit kan de openaar een Super Relay gebruiken. Dit wordt gedaan met behulp van een bod twee stappen boven het laatste bod. Dit bod vraagt slecchts alleen naar een 5-kaart of langer. Wanneer er op deze manier geboden wordt moet de antwoordende hand stappen 1 tot 4 overslaan en geeft direct informatie over een lange kleur.

Voorbeeld:
Noord   Zuid   Betekenis
2   2   Ontkent een aas.
2     Relay.
  3   Ontkent een nulton, niet klaveren heer. Belooft ruiten aas.
2     Super Relay. De openaar vraagt naar een mogelijke lange kleur.
  4//   Belooft een 5+kaart in de geboden kleur.

De 2-Fit wordt door de openaar toegepast na het eerste antwoord van de antwoordende hand. Dit bod is niet een relay. Het verschil moet door de antwoordende hand herkend worden en hij moet zijn biedingen daar aan aanpassen. Op ieder bod door de openaar dat geen relay bod is moet de antwoordende hand zijn steun (of niet) geven over die kleur.
Voorbeeld:
Noord   Zuid   Betekenis
2   2   Belooft harten aas.
3     2 zou een relay zijn, maar na 3 moet de antwoordende hand zijn steun in die kleur tonen.
  3SA, 1e stap   Belooft nul- of singleton.
  4, 2e stap   Belooft een honeur of xx.
  4, 3e stap   Belooft een honeur-x of xxx.
  4, 4e stap   Belooft twee honeurs of een honeur-xx of xxx.
  4, 5e stap   Belooft twee honeurs-x of een honeur-xxx of AHV.


NB: Wanneer bij het eerste hand de antwoordende hand al een aas heeft aangegeven wordt dit aas niet nogmaals gerekend als top-honeur bij het antwoord op de fit-vraag.

Na het fit-tonende antwoord door de antwoordende hand heeft openaar verschillende mogelijkheden:
1. Iedere relay vraagt naar nultons, heren, singletons en vrouwen. Deze relay kan nodig zijn omdat het mogelijk is dat de antwoordende hand zijn hand nog niet volledig heeft kunnen omschrijven. De antwoordende hand wordt door middel van relays gevraagdt om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld: 1. Honeur-Honeur, of 2. Honeur-xx, of 3. xxxx (zoals in de 4e stap)
2. Ieder ander bod vraagt aan de antwoordende hand zijn (mogelijke) fit te beschrijven. De antwoordende hand toont het aantal honeurs en het aantal kaarten in die kleur zoals dat in stap 5 hierboven is omschreven.
3. Een SA bod dat onmiskenbaar geen relay bod is, is een vraag naar een fit in de kleur van de antwoordende hand niet in die van de openaar.
4. Een bod in een kleur dat geen relay-bod is en waar om een fit is gevraagd, is een absolute sign-off ook al is er geen manche geboden.