Bridge logo

Twee-Onder Transfer Preëmpts
Zie ook de gewone Transfer Preëmpts

 
Deze methode is ontwikkeld door Marty Bergen en Larry Cohen. Er wordt gebruik gemaakt van conventionele preëmptieve openingen op 2- en 3-niveau en deze openingen beloven de kleur twee niveau's hoger dan de geboden kleur.
Deze conventie maakt het mogelijk om een tussenliggende kleur te bieden om een manchepoging aan te geven. Indien de openaar een minimale hand bezit zal hij het goedkoopst mogelijke bod doen na deze invitatie. Indien hij een maximale hand bezit zal hij een bod doen op een hoger niveau dan nodig zodat hij daarmee ook nog eens informatie over zijn verdeling kan aangeven.
Indien de antwoordende hand geen interesse heeft om een manche te spelen biedt hij gewoon de bedoelde kleur van de openaar.
Bij deze conventie blijft 2 een sterke opening en 2 een natuurlijk bod! De 2SA opening wordt gebruikt voor voor een transfer en daarom zal de oorspronkelijke betekenis van de 2SA opening nu verwerkt worden in de 2 opening.

Opening: Betekenis
2: Belooft een zwakke twee in schoppen
2: Belooft een preëmptieve 3 opening
2SA: Belooft een preëmptieve 3 opening
3: Belooft een preëmptieve 3 opening
3: Belooft een preëmptieve 3 opening
3: Belooft een preëmptieve 4 opening
3SA: Belooft een preëmptieve 4 opening


Het bod van 3 wordt niet gebruikt in deze conventie. Het 3 bod wordt gebruikt om een Gambling 3SA hand aan te geven, een solide 7-kaart lage kleur.

Laten we onderstaande handen eens nader beschouwen:
  VBTxxxx  HVT9xxx
  x  xx
  xx  Hxx
  xxx  x

Deze twee handen zullen normaal gesproken met een preëmptieve 3 geopend worden. Er is echter wel een duidelijk verschil in speelkracht tussen beide handen. Voor de antwoordende hand blijft het giswerk hoe sterk de 3 opening nu eigenlijk is.

Wanneer er echter met een 2-onder transfer met 3 geopend wordt heeft de antwoordende hand de mogelijkheid om met 3 te vragen naar de kracht van de schoppen kaart. Dit 3 bod is natuurlijk Forcing.

Het is altijd verstandig om de sterkere hand te laten spelen. Dat is het grote voordeel van transfer biedingen; bijvoorbeeld dat er gestart wordt naar een vork van de sterkere hand zodat er al een slag verdiend kan worden.

Zoals met alle conventionele openingen moet er ook hier een systeem uitgewerkt worden zodat de antwoordende hand zijn hand kan omschrijven. De antwoordende hand moet een forcing bod kunnen doen zodat hij meer informatie kan krijgen van partner.

 

Mogelijke herbiedingen nadat partner forcing 2 heeft geantwoord op uw 2 opening (zwakke schoppens):
2-2
2-Belooft een minimale hand
2SA-Belooft een maximale hand met 3-4 kaart harten
3-Belooft een maximale hand met een 5-kaart schoppen
3-Belooft een zwakke hand met een 6-kaart schoppen
3-Belooft een redelijke hand met een 6-kaart schoppen
3-Belooft een maximale hand met mooie een 6-kaart schoppen
3SA:-Belooft een maximale hand met een solide 6-kaart schoppen


  Indien de openaar 2SA herbiedt kan partner met 3 nog verder vragen naar de hoge kleuren verdeling van de openaar:
2-2
2SA-3
3:5-kaart schoppen + 3-kaart harten
3:5-kaart schoppen + 4-kaart harten
3:6-kaart schoppen + 3-kaart harten
3SA:6-kaart schoppen + 4-kaart harten


Mogelijke herbiedingen nadat partner forcing 2SA heeft geantwoord op uw 2 opening (klaveren preëmpt):
2-2SA
3-Belooft een minimale hand
3-Belooft een maximale hand met een 4-kaart hoge kleur
3-Belooft een maximale hand met een 3-kaart schoppen
3-Belooft een maximale hand met een 3-kaart harten
3SA-Belooft een maximale hand zonder 3- of 4-kaart hoge kleur


  Indien de openaar 2SA herbiedt kan partner met 3 nog verder vragen naar de hoge kleuren verdeling van de openaar:
2-2SA
3-3Vraagt naar de hoge kleur
3:4-kaart harten
3SA:4-kaart schoppen


Mogelijke herbiedingen nadat partner forcing 3 heeft geantwoord op uw 2SA opening (ruiten preëmpt):
2SA-3
3-Belooft een minimale hand
3-Belooft een maximale hand met een 3- of 4-kaart schoppen
3-Belooft een maximale hand met een 3- of 4-kaart harten
3SA-Belooft een maximale hand zonder 3- of 4-kaart hoge kleur

 

Mogelijke herbiedingen nadat partner forcing 3 heeft geantwoord op uw 3 opening (harten preëmpt):
3-3
3-Belooft een minimale hand
3-Belooft een maximale hand met een 6-kaart harten
3SA-Belooft een maximale hand met een 7-kaart harten


Mogelijke herbiedingen nadat partner forcing 3 heeft geantwoord op uw 3 opening (schoppen preëmpt):
3-3
3-Belooft een minimale hand
3SA-Belooft een maximale hand met een 6-kaart schoppen
4-Belooft een maximale hand met een 7-kaart schoppen


Mogelijke herbiedingen nadat partner forcing 3 heeft geantwoord op uw 3 opening (klaveren preëmpt):
3SA-Belooft een minimum hand
4-Belooft een maximale hand


Mogelijke herbiedingen nadat partner forcing 4 heeft geantwoord op uw 3SA opening (ruiten preëmpt):
3SA-4
4-Belooft een minimale hand
4-Belooft een maximale hand met 1 Key Card, zonder V
4-Belooft een maximale hand met 1 Key Card, met V
4SA-Belooft een maximale hand met 2 Key Cards, zonder V
5-Belooft een maximale hand met 2 Key Cards, met V