Bridge logo

Uitkomstdoubletten

 
Het uitkomstdoublet wordt gebruikt om uw partner te vertellen met welke kleur hij het best kan uitkomen. Het doublet belooft, over het algemeen, kracht in de gedoubleerde kleur. In speciale gevallen, zou het echter ook een andere kleur kunnen aangeven.

Enkele tips:

Hoe lager het niveau van het conventionele bod van de tegenpartij, hoe sterker uw kaart moet zijn om te doubleren.

Met een doublet op een 2KKK of en Jacoby transfer belooft u tenminste een vijfkaart met in ieder geval drie van de vijf tophonneurs, bijvoorbeeld KKK H V T x x.
Met een doublet op een antwoord van een azenvraagconventie van de tegenpartij, belooft u het aas of een HV combinatie. U verwacht dat een slem wel down zal gaan, indien uw partner met die gedoubleerde kleur start.


Een doublet op een korte kleur van de tegenpartij.

Wordt normaal gesproken gedaan met een kleur waarvan u AH bezit, en wel:
Indien u kwetsbaar bent, heeft uw doublet een uitkomst betekenis (een kleur met die AH).
Indien u niet kwetsbaar bent, belooft een doublet een 6+kaart en is het een vraag aan partner om uit te nemen.


Een doublet op een bod van de tegenpartij in een kleur, welke u reeds als echte kleur, geboden hebt.

Uw partner zou waarschijnlijk sowieso met uw kleur gestart zijn, dus gebruik dit doublet om wat extra's aan te geven.

Indien u reeds een vijfkaart in de kleur hebt belooft, omdat u 1? of 1? opende of doordat u een volgbod deed, belooft een doublet op hun cuebod, een goede kleur met extra lengte en algemene kracht. Het vraagt partner om zijn hand te omschrijven (Dat zou dus ook pas kunnen zijn).
Indien u met 1? of 1? geopend hebt, belooft een doublet op hun cuebod een mooie zeskaart met extra waardes.
Ook zou u aan dit doublet de betekenis kunnen geven: Start alstublieft niet met mijn kleur.


Vraag uzelf af wie er uit moet komen

- Als u denkt zelf te moeten uitkomen, kunt u beter passen. De tegenpartij wijzer te maken dan ze al zijn, is niet zinvol.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een uitkomstdoublet te gebruiken:

1. U doubleert een conventioneel bod van de tegenpartij, zoals Stayman of Jacoby.
2. U doubleert een antwoord op het azenvragen.
3. U doubleert een bod in de 4e kleur van de tegenpartij.
4. U doubleert een 3SA bod van de tegenpartij.
1. U doubleert een conventioneel bod van de tegenpartij, zoals Stayman of Jacoby.
De minimale vereisten voor een uitkomstdoublet op twee- of drieniveau, nadat de tegenpartij met 1SA of 2SA opende zijn:
  Een vijfkaart met tenminste drie van de vijf topkaarten. Dus tenminste met VBTxx.
  Een zeskaart met tenminste twee van de vier hoogste topkaarten. Dus tenminste met VBxxxx.
  Wanneer u op twee- of drieniveau doubleert, zorg er dan wel voor dat u tenminste aan deze minimale voorwaarden voldoet.


Voorbeelden:

B x x
x x
B x
A V T x x x
Zuid  West  Noord  Oost
1SA pas 2doublet

Of

B x x x
x
B x x
H V B T x
Zuid  West  Noord  Oost
2SA pas 3doublet

Of

H x x
x x
A H B T x
T x x
Zuid  West  Noord  Oost
1SA pas 2*)doublet

Of

x
H V T x x
B T x x x
T x
Zuid  West  Noord  Oost
2SA pas 3*)doublet

*) = transfer

In alle bovenstaande voorbeelden toont oost kracht en lengte in de gedoubleerde kleuren.

2. U doubleert een antwoord op het azenvragen.

Indien de tegenpartij gaat azenvragen en wanneer u een antwoord op die azenvraag doubleert, vraagt u daarmee aan uw partner om met die kleur te starten.

x x
B T x x
H V B x
T x x
Zuid  West  Noord  Oost
1 pas 2pas
3 pas 4pas
4SA pas 5 doublet

Oost doubleert het 5? contract, in de hoop dat partner tegen een schoppen contract met ruiten gaat starten. Voor een doublet op vijfniveau zijn de regels wat soepeler, dan die op een lager niveau. Een vijfkaart in de gedoubleerde kleur, is bijvoorbeeld in dit soort situaties niet verplicht. Dat de tegenpartij gaat passen en een gedoubleerd 5 contract gaat maken, lijkt vrijwel onmogelijk, in bovenstaand voorbeeld.

x x
H V B
x x
V T x x x x
Zuid  West  Noord  Oost
1 pas 3pas
4SA pas 5doublet
Alhoewel u een zeskaart klaveren bezit, zou het slecht zijn om dit 5 bod te doubleren. De bieding gaat bijvoorbeeld als volgt verder:
5SA pas 6pas
6 pas paspas

Indien uw partner goed heeft opgelet, is de kans groot dat hij met harten uitkomt. Indien u het 5? bod had gedoubleerd, was hij vast met klaveren gestart en wordt het voor uw partij waarschijnlijk veel moeilijker om het contract doen te spelen.

3. U doubleert een bod in de 4e kleur van de tegenpartij.

Bijvoorbeeld

A V x x x
x x
x x x
A H B
Zuid  West  Noord  Oost
1 pas1
pas 2 pas?
Wat zou u bieden wanneer u oost zou zijn? Biedingen van 2, 3 of 3 zijn niet forcing en partner zou daarop dus kunnen passen. Dat wilt u niet. Ook is 4 niet goed, want dan gaat u het 3SA niveau voorbij en u hebt daarvoor een klavertje te weinig. Zelf 3SA bieden is ook uit den boze. Een eventuele ruitenstart van de tegenpartij zou wel eens dodelijk kunnen zijn. Het juiste bod hier is de 4e kleur. U biedt 2 en vraagt daarmee aan partner of hij een ruitenstop bezit. Het 2 bod is conventioneel en een doublet van zuid op dit 2 bod is weer een uitkomstdoublet.

4. U doubleert een 3SA bod van de tegenpartij.

Een doublet op een 3SA contract, nadat wij geopend hebben:

West  Noord  Oost  Zuid
1 1SA 2 3SA
doublet
Wests doublet vraagt in dit geval om te starten met de ruitenkleur. Indien west liever een hartenstart zou willen hebben, dan zou hij gepast hebben.

West  Noord  Oost  Zuid
1 1 pas 3
pas 3SA paspas
doublet
Oost, wests partner, heeft alleen maar gepast. Het doublet van west vraagt partner om met klaveren te starten.

West  Noord  Oost  Zuid
1 pas 1
pas 3SA paspas
doublet

Oost en west hebben geen van beide geboden. Het doublet van west vraagt om uit te komen met de door de dummy geboden (beloofde) eerste kleur, in dit geval dus schoppen.

Wat bedoelen we met (beloofde) kleur? Kijk naar onderstaand biedverloop:

West  Noord  Oost  Zuid
1SA pas 2
2 pas 3SA
doublet

De beloofde kleur van zuid is schoppen. Het doublet van west vraagt dus om een schoppenstart.

West  Noord  Oost  Zuid
1SA pas 3SA
doublet

Indien er geen kleur geboden is, vraagt een doublet om te starten met uw kortste hoge kleur. Het doublet belooft een solide vijfkaart en zonder verdere aanwijzingen vraagt het dus te starten met uw kortste hoge kleur.

Een doublet op een 3SA contract, nadat wij geopend hebben:

U heeft een volgbod gegeven en uw partner heeft u niet op tweeniveau (kunnen) gesteund. Indien uw partner SA-contract van de tegenpartij in een later stadium toch doubleert, vraagt dat om een uitkomst in de eerste door de dummy geboden kleur:

West  Noord  Oost  Zuid
1 1 1
pas 1SA pas2SA
pas 3SA paspas
doublet


Partner heeft hartensteun ontkend. Van oost wordt dus verwacht om met schoppen uit te komen, de eerst geboden kleur van de dummy.

Wanneer het echter niet duidelijk is of partner steun heeft in uw kleur, bijvoorbeeld omdat de tegenpartij te hoog bood om steun te laten zien, kom dan met uw eigen kleur.

West   Noord  Oost  Zuid
1 1 3
pas 3SA paspas
doublet

Partner west kan niet zijn eventuele schoppensteun op tweeniveau bieden. Met zijn doublet belooft hij echter wel nuttige schoppenkaarten; kom dus uit met schoppen.

Wanneer partner een hoge kleur volgt en in een later stadium 3SA doubleert, vraagt dat om een uitkomst in een niet geboden lage kleur. Partner belooft een tweekleurenspel en hoopt een slag in een zijkleur te kunnen ontwikkelen.

West  Noord  Oost  Zuid
1 1 1SA
pas 2SA pas3SA
pas pas doublet

Dit doublet vraagt aan west om met zijn kortste lage kleur te starten.


Waarmee moet u uitkomen, wanneer u en ook uw partner een kleur hebben geboden?


1. Kom met de eerste kleur die de dummy heeft geboden, wanneer die kleur op éénniveau is geboden.

West  Noord  Oost  Zuid
1 1 1SA
pas 2SA pas3SA
pas pas doublet

De eerst geboden kleur van de dummy was op éénniveau: kom dus uit met schoppen, de 1e kleur van de dummy.

2. Kom met partners geboden kleur, wanneer de eerste kleur die de dummy heeft geboden, op tweeniveau plaats vond.

West  Noord  Oost  Zuid
1 1 2
2 2SA pas3SA
doublet

De eerst geboden kleur van de dummy was op tweeniveau: kom dus uit met ruiten, partners kleur.