Bridge logo

2 Negatief & 2 Neutraal
 

Na een Sterke 2-Opening kan er afgesproken worden dat 2 een extreem zwakke hand belooft met een punten aantal van 0-4 en 2 een neutraal zwakke hand met 4-7 punten. En dat een ander antwoord dan 2 of 2 mancheforcing is. Het 2- en 2-antwoord is conventioneel en zegt alleen maar wat over de puntenkracht van de hand en niets over de geboden kleur zelf.

Na een 2-opening zou de antwoordende hand als volgt kunnen bieden:

86
V865
752
B965
  2
75
HV8
9843
V653
  2
H76
V9854
H9
V84
  2SA

Nadat de 2-openaar een negatief 2-antwoord krijgt kan afgesproken worden dat zijn rebid op 2-niveau niet forcing is. Wanneer hij wil dan partner nog een keer biedt, om bijvoorbeeld distributie aan te geven, dan moet hij een sprongbod geven.

Nadat de 2-openaar een negatief 2-antwoord krijgt kan ook afgesproken worden dat zijn rebid op 2-niveau wel forcing is, en een sprongbod slechts inviterend maar niet forcing is.

Dit houd dus in:
Openaar Antwoordende hand Betekenis
2   Sterk, conventioneel 2 bod
  2 Belooft minder dan 4 punten
2   Ronde Forcing
  3 De antwoordende hand heeft enige steun
Pas   Openaar mag passen

Openaar Antwoordende hand Betekenis
2   Sterk, conventioneel 2 bod
  2 Belooft minder dan 4 punten
3   Is slechts inviterend
  Pas Antwoordende hand mag passen