Bridge logo

ACOL STERKE 2/ en OPENINGEN

 
Omdat het een sterke hand belooft, is de ACOL sterke twee opening een sterk en ronde forcing bod. Het bod kan op de 1e, 2e, 3e of 4e hand gedaan worden en de betekenis blijft in al die situaties gelijk. In de 3e en 4e hand heeft partner al gepast en is zijn kracht al redelijk bekend (0-12 punten). Het volgende voorbeeld laat enkele handen zien waarmee op 2-niveau geopend moet worden.
A7
AB
AHV87532
3
7
AVBT54
AH984
8
AHV8753
AB
AB5
3
2 2 2

In het eerste en derde voorbeeld wordt op 2-niveau geopend vanwege het lange 1-kleurenspel, met tenminste 8 speelslagen. In het tweede voorbeeld wordt met twee harten geopend met een hand welke een 2-kleurenspel bevat, ieder met een lengte van tenminste een 5-kaart, en tenminste 8 speelslagen. Het aantal speelslagen is het belangrijkst bij dit type openingen.

Alhoewel sommige partnerships de opvolgende kleur als zwak spelen, antwoord partner bijna altijd met 2SA om een zwakke hand te tonen. Wanneer de opvolgende kleur als zwak wordt gespeeld, antwoord partner met een zwakke hand in 't eerste voorbeeld met 2, in 't tweede voorbeeld met 2 en in 't derde voorbeeld met 3. Ook zijn er partnerships die het opvolgend bod als zwak spelen, in dat geval antwoord partner met een zwakke hand in 't eerste voorbeeld met 2, in 't tweede voorbeeld met 2 en in 't derde voorbeeld met 2SA. Dit staat bekend als de Herbert conventie.

Nadat partner met een negatief Herbert bod heeft geantwoord, is ieder rebid van de partner in een lagere kleur dan de geopende, niet forcing.

Een verhoging van openaars kleur wordt gezien als constructief, en suggereert slem mogelijkheden, maar belooft nog steeds minder dan 10 punten. Een dubbele verhoging suggereert ook slem mogelijkheden met meer dan 10 punten, maar ontkent een aas of een eerste controle.

De antwoordende hand kan ook een redelijk sterke/zwakke hand hebben zonder een mooie distributie en inzien dat er geen slem mogelijkheden zijn. Hij zal dan een tweede negatief antwoord geven en tevreden zijn met een manche.