Bridge logo

ALTERNATIEVE 2

 

Een opening die de laatste tijd erg in opgang is, is de Alternatieve 2 opening.

De Alternatieve 2 is een aanvulling op de Muiderberg om een zwak tweekleurenspel aan te geven en belooft:

Het heeft voordelen om in de 2-opening niet alleen een sterke maar ook een zwakke variant te spelen.
Indien de 2-opening alléén maar een sterke betekenis heeft, kan de tegenpartij zich geheel concentreren op het destructieve bieden. Bang om een manche te missen hoeven ze niet te zijn.
Als het 2 bod echter ook een zwakke betekenis kan hebben, wordt het voor de tegenpartij veel moeilijker te beslissen, wat te doen.

1) Een hand met 6 tot 11 HCP en een 4-4, 5-4, 4-5 in - . Er mogen geen 2 Azen in de hand zitten.
De betreffende opening wordt toegepast met 6 t/m 11 punten.
In beginsel bevat de hand minimaal 2 vierkaarten in de beide hoge kleuren
Bijkomend voordeel: de opening is bijzonder lastig te bestrijden en geeft in geval van tegenspelen van contracten partner vaak nuttige informatie.
Bijkomend nadeel: ook de tegenpartij beschikt over die informatie.
Alle overige handen die je normaal in de 2 klaver opening hebt zitten, zoals de bekende sterke Acolvarianten kunnen gewoon gehandhaafd blijven.
 
2) 22-23 punten en een gebalanceerde SA-hand.
 
3) 25+ punten en een gebalanceerde SA-hand.
 
4) MancheForcing tweekleurenspel.
 
5) MancheForcing eenkleurenspel.

De min of meer natuurlijke antwoorden ziet u onder Antwoorden terwijl het mancheforcing antwoord wordt beschreven onder MF-antwoorden.

De antwoorden zijn als volgt:
  2- 2: Gelijke lengte in harten en schoppen, laat opener de keuze tussen en .
Indien partner hierop 2 biedt, heeft hij minstens zoveel hartens als schoppens; biedt hij 2, dan heeft hij een langere schoppen- dan hartenkaart.
Indien de partner van de 2 openaar een inviterende hand bezit, zal hij eerst 2 bieden en daarna zijn invite tonen (zie onder).
  - 2: Om te spelen.
  - 2: Om te spelen.
  - 2SA: Mancheforcing.
  - 3: 6-kaart of langer, non forcing.
  - 3: 6-kaart of langer, non forcing.
  - 3: Preëmptief.
Met een zwak 2-kleurenspel zal partner hierop wel passen en met een sterke zal hij er wel 4 van maken.
  - 3: Preëmptief.
Met een zwak 2-kleurenspel zal partner hierop wel passen en met een sterke zal hij er wel 4 van maken.
  - 4: Kan preëmptief zijn.
  - 4: Kan preëmptief zijn.

 

Het kan zijn dat de antwoordende hand liever in een lage kleur speelt. De kracht van zijn lage kleur kan hij op verschillende manieren aangeven:
Hij kan direct 3/ bieden na de 2 opening: dat is om te spelen zoals boven al is vermeld.
Hij kan eerst 2 bieden na partners te verwachten antwoord van 2/, 3/ bieden.
Dit geeft aan dat hij met een redelijke hand van de openaar wel 3SA wil spelen.
Hij biedt eerst 2SA (mancheforcing) en daarna zijn lage kleur.

Inviterend bieden: Voorbeelden

  2- 2
  2 3 Partner inviteert voor de manche met dit 3 bod

  2- 2
  2 3 Partner inviteert voor de manche met dit 3 bod

  2- 2
  2 2SA Partner vraagt met het 2SA bod om met een minimale hand te passen of om met een maximale hand verder te bieden.
  2- 2
  2 2 Partner inviteert voor de manche met dit 2 bod

Mancheforcing
Indien de antwoordende hand manchemogelijkheden ziet dan wordt 2 SA (relay) geboden als vraagbod.
  2- 2SA
  3 Belooft een 5-kaart en een 4-kaart
  - 3Toont een limiet in .
  - 3Toont een limiet in .
  3 Belooft een 4-kaart en een 5-kaart
  - 3Toont een limiet in .
  - 3Toont een limiet in .
  3 Belooft een 4-kaart en een 6-kaart
(De 4-kaart harten wordt geboden omdat een schoppen-fit waarschijnlijker is en in dit geval door de onbekende hand gespeeld kan worden.)
  3 Belooft een 6-kaart en een 4-kaart
  3SA Belooft twee 4-kaarten in en
  4 Belooft een 5-kaart en een 5-kaart en een singleton of renonce klaveren.
  4 Belooft een 5-kaart en een 5-kaart en een singleton of renonce ruiten.
  4 Belooft een mancheforcing 2-kleurenspel: en een langere lage kleur.
  4 Belooft een mancheforcing 2-kleurenspel: en een langere lage kleur.
  4SA Belooft een mancheforcing 2-kleurenspel in de lage kleuren.
  5SA Belooft een 22-23 SA hand.
  6SA Belooft een 25+ SA hand.


  2- 2SA
  3 3 Wanneer partner 3 biedt op ons mancheforcing 2SA bod, dan weten we dat hij een 4-4 in de hoge kleuren bezit, maar nog niet hoe sterk hij is. Dit vragen we met het opvolgende bod, in dit geval 3. Wanneer hij 3 biedt vertelt hij dat hij een minimum bezit, biedt hij 3 dan belooft hij een maximum.
  3 4

  2- 2SA
  3 3 Wanneer partner 3 biedt op ons mancheforcing 2SA bod, dan weten we dat hij een 4-4 in de hoge kleuren bezit, maar nog niet hoe sterk hij is. Dit vragen we met het opvolgende bod, in dit geval 3. Nu hij 3 biedt, zal de 2SA bieder waarschijnlijk wel een slempoging doen.
  3 ?

 

De 2 openaar heeft een sterke hand
Voorbeelden:
  2- 2//
  2SA Belooft 22-23 punten: Hierop spelen we Niemeijer en transfers.

  2- 2//
  3SA Belooft 25+ punten: Hierop spelen we Niemeijer en transfers.

  2- 3/
  3SA Omdat antwoord in een lage kleur een 6-kaart met een redelijke hand belooft is 3SA om te spelen.
  4SA 4SA belooft dan 22-23 punten, en
  5SA 5SA belooft 25+ punten

Indien de 2 openaar, na ons antwoord, naar een nieuwe kleur springt, of hij biedt een kleur welke niet kan aangeven dat hij een zwak twee kleurenspel in de hoge kleuren bezit, dan belooft hij een sterk 2-kleurenspel. Hij biedt in dat geval zijn hoogste kleur eerst. Wanneer we de lage(re) kleur willen weten, dan bieden we op een zo laag mogelijk niveau SA. Indien we geen SA bieden, maar een nieuwe kleur: dan is dat een controlebod en gaan we akkoord met partners kleur.

Voorbeelden:
  2- 2
  2 Met een zwak 2-kleurenspel zou de 2 openaar gepast hebben. In dit geval heeft hij dus een 2-kleurenspel met schoppen en een lagere kleur.
U kunt met 2SA opvragen wat die tweede kleur is. Biedt u 3// Dan belooft u een controle in die kleur en gaat u akkoord met de schoppenkleur.

  2- 2
  3 Met een zwak 2-kleurenspel zou de 2 openaar niet hebben gesprongen. In dit geval heeft hij dus een 2-kleurenspel met schoppen en een lagere kleur.
U kunt met 3SA opvragen wat die tweede kleur is. Biedt u 4// Dan belooft u een controle in die kleur en gaat u akkoord met de schoppenkleur.

  2- 3
  3 Uw antwoord van 3 is preëmptief. Partners 3 bod belooft ook nu een sterk 2-kleurenspel met schoppens en een lagere kleur.

Antwoorden na een doublet op 2:
In geval van een informatief doublet ontstaat er extra biedruimte die als volgt kan worden benut:
  2- Doublet- Pas:Lengte in , en ontkent een 3-kaart hoog
  - 2: Echt, met een lange ruitenkaart en ontkent een 3-kaart hoog
  - Redoublet: Gelijke lengte in en .

Antwoorden na een doublet op ons antwoord van 2/ na de 2 opening:
Met de zwakke variant zal partner hierop passen. Bezit u nu een redelijke lange lage kleur dan biedt u die op 3-niveau: dit is om te spelen.

Voorbeeld :OW niet kwetsbaar (kwetsbaar had west deze had niet geopend)
West Oost
H B x x -
H B T x x x
x x x T x x x
x x V B T x x x x
Noord Oost  Zuid West 
    2 
pas 2  Dbl. Pas 
Pas  3   ? Pas! 


Antwoorden na een tussenbod op partners 2:
doublet: Strafdoublet. Ook tegenover een zwakke opening