Bridge logo

Bailey Zwakke Twee Openingen

 
Het doel van deze zwakke twee biedingen zijn:
- Om met een bieding je hand te omschrijven
- Om het de tegenpartij moeilijk te maken
- Om te voorkomen dat je op 1-niveau licht moet openen

Na een opening op 2-niveau is het voor de tegenpartij moeilijker in de beperktere biedruimte het voor hun beste contract te bereiken. Het doel van de zwakke openingen is om voor u het beste contract te bereiken en ten tweede om het voor de tegenpartij moeilijker te maken het hunne te bereiken.

Hieronder worden de vereisten voor de Bailey-openingen weergegeven:
 - Een 5- of 6-kaart in de geboden kleur
 - Een 2- of 3-kaart in iedere ongeboden hoge kleur
 - Een of twee 4-kaarten in de niet geboden lage kleur(en)
 - Niet meer dan negen kaarten samen in de twee langste kleuren
 - 8-10 Punten indien er samen negen kaarten in de twee langste kleuren aanwezig zijn en 9-11 punten indien er samen acht kaarten in die twee langste kleuren zijn.


Deze vereisten houden in dat er slechts vijf verdelingen mogelijk zijn: 5-3-3-2, 6-3-2-2, 6-3-3-1, 5-4-2-2, en 5-4-3-1. Zie hieronder:
H x x  x x  B x  B x x  A x x 
V x x x x x  H V B T x x  H V T x x  A B x x x  V T x x x x 
A x x  A x x  V x x x  H x x x  H B x 
x x  x x  x x  x  x 


De kleur kan zwak zijn zoals in het eerste voorbeeld of sterk zoals in het tweede voorbeeld wordt getoond. De andere voorbeelden tonen nog een aantal mogelijkheden. De regel dat een vrouw in vijven moet zitten is min of meer verplicht. Deze regel werd ingesteld om het partner makkelijker te maken om eventueel onder een heer uit te komen in die kleur.

De puntenregel kan ook als volgt worden weergegeven:
Om te openen met een 5-3-3-2 verdeling is er 9-11 punten nodig; alle andere handen kunnen geopend worden met 8-10 punten.

De voorwaarden zijn dusdanig gekozen dat de zwakke twee biedingen regenmatig voorkomen (1.3 keer per zitting) en ook zo dat partner goed kan kiezen uit: passen, contract verbetering, manche inviteren, competitief bieden, een manche bieden of de tegenpartij doubleren.
Aan de openingen in een hoge kleur zijn meer restricties verbonden dan die aan de lage kleuren. Partner, maar ook de tegenpartij, probeert vaak een contract in een hoge kleur te bereiken. Wetende dat partner een 2- of 3-kaart in de hoge kleur bezit maakt het eenvoudiger om te beslissen of je zelf een hoge kleur gaat bieden óf dat u gaat verdedigen tégen een hoge kleuren contract.

We openen met alles wat aan de voorwaarden voldoet, kwetsbaar of niet.

Wordt er in de 3e of 4e hand anders geboden? In de 3e hand zou je met zo'n 8 punten en bijvoorbeeld BTxxx en een 5-3-3-2 verdeling met 2 kunnen openen.
In de 4e hand beloof je een maximale opening (10-11).

 

Partners reacties na een Bailey Zwakke twee:
 - Een bod in een nieuwe kleur is niet forcing, maar contract verbetering
 - Een verhoging van partners kleur is inviterend
 - Een sprong bod (in een nieuwe kleur) is manche forcing
 - Na een zwakke 2 is 2SA om te spelen
 - Na 2/ is 2SA forcing. Hierop biedt de openaar zijn langste lage kleur. Indien de 2SA bieder hierna weer biedt heeft dat een mancheforcing betekenis. De enige uitzondering is wanneer een lage kleur competitief wordt verhoogd.
 - De betekenis van een redoublet is (nog) niet gedefinieerd
 - 4SA is altijd RKC

De partner van de Bailey openaar bepaalt het eindcontract.

Hieronder enkele algemene regels voor partners antwoorden:
 - Maak gebruik van de informatie over lengtes in de kleuren en partners puntenkracht bij het verder bieden én uw eventuele tegenspel
 - Wees voorzichtig bij het uitnemen. De strijd gaat waarschijnlijk om de deelscore
 - Het beste is waarschijnlijk om de tegenpartij een eventuele deelscore ongedoubleerd te laten spelen. Wanneer zij echter uw contract proberen te stelen is het waarschijnlijk wel weer goed om te doubleren.
 - Wanneer u een 5-kaart hoog bezit is het goed partners 2 opening uit te nemen met 2/.
 - Biedt niet een nieuwe kleur op 3-niveau, behalve wanneer u een renonce of singleton in partners kleur bezit
 - Met 15+punten zijn er manche kansen
 - Een sprong naar 3/ belooft een 5+kaart in die kleur en vraagt partner 3SA of 4/ te bieden.
 - Een bod in nieuwe kleur belooft geen overwaarde. Een bod van 2SA na een 2 opening van partner toont slechts de mogelijkheid om die 2SA te maken en vraagt niet zonder meer aan partner om 3SA te bieden.
 - Met een 3-kaart steun en 10-13 punten is genoeg om de kleur te verhogen


Voorbeelden

H V B T x
V x x
x x
x x x
Pas!
Deze hand is te zwak. Wel een 5-3-3-2 verdeling, maar slechts 8 punten.
 
x x
V B T 9 x x
H V B
x
Pas!
U bezit 10 kaarten in de rode kleuren. U zou 7 slagen kunnen maken met harten als troef. Indien u met 2 opent en de tegenpartij volgt in een kleur zou u de mogelijkheid willen hebben om 3 te bieden. Indien u 2 opent zou uw partner uw hand verkeerd kunnen interpreteren en zowel defensief als wel offensief de verkeerde beslissing kunnen nemen.
Bridge regel
2 Pas A V x x x x
-
H x x x
K x x

  ?
Biedt 2 na de Bailey 2 opening.
Dit 2 bod is niet forcing en je weet dat 2 zeer waarschijnlijk een veel beter contract is dan 2. Indien het 2 bod een forcing betekenis zou hebben gehad, dan zou u gepast hebben; of toch 2 geboden hebben en daarna 3 na partners eventuele bod.
2 Pas H V x x x
x
x x x
A K x x

  ?
Biedt 2 na de Bailey 2 opening.
Aan de andere tafels zal 2 ook wel het eindcontract zijn geworden. Indien partner namelijk gepast zou hebben zal de bieding wel als volgt zijn gegaan:
Pas - 1
1SA - 2
2 - Pas
OF
Pas - 1
2 - Pas

Pas - 1
2 - 2
Pas
OF
Pas - 1
3 - Pas/4
Bridge regel

Meestal zullen deze handen wel in een deelscore eindigen, maar het is toch mooi dat we weten waar we mee bezig zijn. Indien de tegenpartij zich met een van bovenstaande biedingen gaat bemoeien is het zeer waarschijnlijk dat ze wel (gedoubleerd) down zullen gaan.
2// Pas V x x x
H x x x
A x
B x x x

  ?
Pas op uw partners Bailey Twee Opening.
Wanneer u een preëmptieve opening verhoogt gaat u er dus van uit dat de tegenpartij nog gaat bieden. Ja toch? Indien u past moet de tegenpartij nog raden wat u bezit en zou best eens in een verkeerd of te hoog contract kunnen eindigen.
2 Pas H T 9 x x
x x
V B x
H V x

  ?
Uw partner opende inderdaad met 2!
Ook met deze hand zou u moeten passen!!
Met twee handen waarmee in eerste instantie gepast zou zijn hebben weinig kans samen een manche te maken. De kans dat u met beide handen samen 4 zult maken is zeker kleiner dan 50%.
Bridge regel
2 Pas H T x x
H x
A H x x
B x x

  ?
Pas op uw partners Bailey 2 Opening.
U bezit wel een maximale hand; met nog meer punten zou u een manche proberen te bereiken. Wanneer de tegenpartij zich met de bieding gaat bemoeien kunt u wellicht hum contract doubleren.
2 Pas V B x
H V x x
A B x x
x x

  ?
Met een goede opening mee, is deze deelscore in ieder geval voor uw partij. Indien de tegenpartij zich met de bieding gaat bemoeien kunt u rustig 3 bieden.
Indien partner met 2 geopend zou hebben biedt u ook zonder dat de tegenpartij meebiedt 3.
Indien partner met 2 geopend zou hebben zou u kunnen passen, 3 of 3SA kunnen bieden.
Bridge regel
2/ Pas V T x x x x
x
H V x
A x x

  ?
Biedt 2 na deze 2 of 2 opening.
Dit belooft geen overwaarde, maar verwacht slechts dat 2 een beter speelbaar contract is. Ook wanneer er na partners 2 Bailey opening 2 wordt tussengeboden kunt u met een goed gevoel naar 2 corrigeren, nog steeds niet forcing. Zelfs na een 3 tussen bod zal 3 nog wel een goed contract zijn.
2/ Pas V x x
x
A x x x
H B T x x

  ?
Een maximale pas indien met 2 geopend zou zijn, maar een goed 3 bod na een 2 opening van partner.
Bridge regel
2/ Pas H V x x
V B x
A V B x
x x

  ?
Met 15 punten bied je 3SA na een 2 opening van je partner; je zou ook 3 kunnen bieden met als bedoeling te inviteren voor 3SA. Deze hand is ook mooi genoeg om 4 te bieden wanneer je partner met 2 zou openen.
2 Pas A H B T x
V x
H V x x
x x

  ?
In principe zou je naar 3 kunnen springen met de bedoeling om in 4 te geraken wanneer partner een 3-kaart schoppen bezit. Deze 5-kaart schoppen is eigenlijk mooi genoeg om direct 4 te bieden, waar een 5-2 fit ook goed genoeg zal blijken te zijn.
Bridge regel
2 Pas A V x x x
H V B x x
V x
H

  ?
Met deze hand kunt u 3 bieden! Met een 3-kaart schoppen en een 2-kaart harten zal partner 3 bieden (als een soort Check Back). Met een 5-kaart schoppen biedt u dan natuurlijk 4. Zou u geen 5-kaart schoppen gehad hebben, dan biedt u 3SA.
2 Pas T x x x x
V x x x
-
B x x x

  ?
Zolang de tegenpartij deze 2 niet doubleert zult u wel passen. Wanneer de tegenpartij doubleert is 2 waarschijnlijk wel het beste bod dat u kunt doen.

 

2SA Forcing na een hoge kleur opening

Handen waarmee partner 2SA kan bieden na een Bailey 2/ opening:
 - Met een 5-kaart of langer, of zelfs met een 5-4 in de lage kleuren.
 - Met een 2-kaart steun en een zodanige kracht dat de manche mogelijk is.
 - Een mancheforcing hand met een 5-kaart in de andere hoge kleur.
 - Wanneer er een keuze is tussen een manche of een slem in een nog onbekende kleur.
 - Manche forcing in een lage kleur, maar ook mogelijkerwijs een manche in partners geopende kleur.

Het antwoord van de Bailey openaar gaat uit van een lage kleuren spel van de 2SA bieder:
2 Pas x
x x
A B x x x
H T x x x

  ?
Met deze hand biedt u 2SA na partners 2 opening. Ook na een niet kwetsbare 2 opening van partner is het goed om 2SA te bieden met deze hand omdat dat het vinden van een schoppen fit door de tegenpartij veel moeilijker maakt. Kwetsbaar is het waarschijnlijk beter te passen op deze 2 opening.
 
2
3
-
-
x
A H x x x
H T x x
A B x

  2SA
  3
 
2
3
-
-
B x
A H x x x
H T x
A B x

  2SA
  3
Uw partner biedt met zijn Bailey opening: 4 met een 3-kaart harten; 3 met een 6-kaart schoppen of met een andere verdeling 3SA.

2
3
-
-
A H x x x
x
H T x x
A B x

  2SA
  3
Met een 3-kaart schoppen steun verhoogt uw partner naar 4 zonder 3-kaart schoppen biedt hij 3SA. U zou ook direct 3 kunnen bieden na partners 2 opening; het verschil zit er in wie er eventueel 3SA gaat spelen.
2
3
-
-
A H x x x
B x
H T x
A B x

  2SA
  3
Dit 3 bod is forcing en belooft exact een 2-kaart harten. Met een 3-kaart schoppen zal partner 3 bieden. Met een 6-kaart harten 4 en anders 3SA.

2
3
-
-
H T x
B x
A H x x x
A B x

  2SA
  ?
U kunt 3 of 3SA bieden. Het uitgestelde 3SA bod (dus via 2SA) toont wat onzekerheid over welke manche er gespeeld moet worden.
2
3
?
-
-
H x x x
A H
A V x x x
H x

  2SA
  4
Dit 4 bod is licht slem inviterend. Met een maximum zal de Bailey openaar verder op onderzoek gaan.