Bridge logo

Baron 2SA

 
Het 2SA antwoord in standaard ACOL belooft 10-11 punten en wordt niet zo heel veel gebruikt. Zelfs wanneer u dit wordt als zodanig gebruikt kunt u altijd andere manieren gebruiken om uw hand te omschrijven.

Het 2SA antwoord kan ook zeer goed gebruikt worden om veel sterkere handen aan te geven, zoals bijvoorbeeld de Jacoby 2SA. Ook de Baron 2SA is redelijk populair en wordt veel gebruikt na een willekeurige opening op 1-niveau.

Het zal wel algemeen bekend zijn dat wanneer openaar en antwoordende hand een redelijk verdeeld spel hebben het niet vaak voorkomt dat er zelfs met 32 punten samen een slem gemaakt kan worden, behalve wanneer u een fit weet te vinden.

Dit is waar de Baron 2SA conventie nuttig wordt en het mogelijk maakt zelfs een 4-4 fit in een lage kleur te vinden zodat er wel een maakbaar slem te bieden is.

Wanneer partner met 1 in een kleur opent en jij hebt 15-17+ punten zonder 5-kaart hoog, dan bied je 2SA. Wanneer je wel een 5-kaart hoog bezit bied je natuurlijk, of doe je een sprongbod wanneer het een heel mooie kleur betreft.

De herbiedingen van de openaar tonen 4-kaarten, van onder af aan geboden (Baron is manche forcing en slempoging). Een ‘reverse' bod belooft geen extra waarden zoals dat het in normale omstandigheden wel zou doen.

Voorbeeld 1:
De Handen   De Bieding
Noord  Zuid    Noord  Zuid 
xx
VTxx
KTx
AHTx
  AVxx
ABx
Vxxx
VBx
    1 (1)
3 (3)
3SA (5)
  2SA (2)
3 (4)
pas
 

(1)  1 opening in 5-kaart hoog systeem
(2)  Baron 2SA
(3)  4's (niet reverse), en ontkent een 4-kaart .
(4)  4's
(5)  Om te spelen.


Voorbeeld 2:
De Handen   De Bieding
Noord  Zuid    Noord  Zuid 
xx
VTxx
HTx
AHTx
  Ax
HBxx
AVxx
Vxx
    1 (1)
3 (3)
pas
  2SA (2)
4 (4)
 

(1)  1 opening in 5-kaart hoog systeem
(2)  Baron 2SA
(3)  4's (niet reverse), en ontkent een 4-kaart .
(4)  4's. Indien het 2SA bod 17+ geweest zou kunnen zijn zou er toch nog een slempoging gedaan moeten worden.

 

Voorbeeld 3:
De Handen   De Bieding
Noord  Zuid    Noord  Zuid 
B
AVTxx
HT94
HBT
  AVx
Bx
AVxx
Vxxx
    1
3 (2)
4SA (4)
6
  2SA (1)
4 (3)
5 (5)
pas
 

(1)  Baron 2SA
(2)  4's .
(3)  4's.
(4)  RKC met 's als troef.
(5)  twee sleutelkaarten + V.