Bridge logo

Baron 3

 
Wanneer partner met 2SA opent (of 2-2-2SA) dan zijn we op zoek naar een methode om een 4-4 of 5-3 fit in een hoge kleur te vinden. Na een 1SA opening is er voldoende biedruimte beschikbaar, maar na een 2SA opening wordt dat al wat minder. Wat bied je bijvoorbeeld met een zwakke hand met daarin een 5-kaart schoppen en een 4-kaart harten?
Een biedschema dat veel in de UK wordt gebruikt is dat volgens Baron. Er zijn daar 2 combinaties mogelijk:
1-  Baron 3 samen met Flint 3. 3 en 3 zijn hier natuurlijke en forcing biedingen.
2-  Baron 3 samen met Transfers.

Baron 3 vraagt naar 4-kaarten te bieden van onder af aan. Indien de antwoordende hand na het de 3 Baron 3SA biedt, ontkent hij dus een 4-kaart , en en hij moet dus een 4-kaart bezitten. Flint 3 is in principe een voorganger van de Jacoby transfers. Het was een zwak bod dat aan de 2SA openaar vroeg 3 te bieden, waarop de Flint bieder dan paste of 3 bood met een zwakke schoppenlengte. Flint is een beetje 'out dated' en wordt ook hier niet meer gebruikt, dus dan maar de Baron met Transfers.

Baron 3 met transfers:
3   Baron 3 vraagt naar 4-kaarten, te bieden van onder af aan. Indien de antwoordende hand na het de 3 Baron 3SA biedt, ontkent hij dus een 4-kaart, en en hij moet dus een 4-kaart bezitten.
3   Transfer voor 3.
3   Transfer voor 3.
3   Minor suit Stayman of transfer naar ?
3SA   Om te spelen
4   Gerber: Blackwood, RKC etc...


Er blijft een probleem met de 5-4 hoog handen, en dit is dan ook een van de redenen dat deze conventie wordt ondergesneeuwd door Puppet Stayman en Niemeijer.