Bridge logo

Bettor Minor
Beste Lage Kleur opening

 
De bedoeling van de 'Bettor-Minor' opening is om openaar een goede manier van openen te bieden met handen welke openingskracht bevatten, u alleen met een 5+kaart hoog opent, maar geen 5-kaart hoog bevatten en niet sterk genoeg zijn om met 1SA te openen.
Met handen dus met zo'n 12-14 punten en een 4-4-3-2, 4-4-2-3, 4-3-3-3 of 3-4-3-3 verdeling of natuurlijk met handen welke wel een 4+kaart laag bevatten.

Een 1 of 1 opening beloven tenminste een 3-kaart in de geboden kleur.

Wanneer er met een 3-kaart geopend wordt zal de rest van de hand bestaan uit:
1: een gebalanceerde hand met één of twéé 4-kaarten hoog
2: een gebalanceerde hand met een 4-4-3-2, 4-4-2-3, 4-3-3-3 of 3-4-3-3 verdeling
3: 12-14 of 18-19 punten
4: bij voorkeur een honneur in de geopende lage kleur


De Bettor Minor opening is een omschrijvend bod met de bedoeling een fit in een hoge kleur te vinden.
Een nadeel is dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de lengte van de geopende lage kleur en maakt het gemakkelijker voor de tegenpartij om in de bieding te komen.

Richtlijnen om met 1 of 1 te openen zijn:
1: Met een 4-kaart ruiten en een 3-kaart klaveren open je 1, ongeacht de kracht van die kleuren.
2: Open nooit 1 met een 2-kaart klaveren (dat is een ander systeem).
3: Met een 3-kaart ruiten en een 3-kaart klaveren open je 1.
4: Met een 3-kaart ruiten en een 2-kaart klaveren open je 1 (dus met 4-4 hoog).
5: Uw herbiedingen zijn zoals na een gewone 1/.
6: Herbiedt de lage kleur niet zonder tenminste een 6-kaart in die kleur.


Antwoorden op een 'Better-Minor' Opening:
1: Met een 0-5 punten is het enige goede antwoord: PAS (of u moet ZwakSprongAntwoord spelen).
2: Een hoge kleur heeft geen voorkeur tijdens het bieden. Met een 4-4-4-1 antwoordt u gewoon 1 na een 1 opening.
3: Een verhoging van de geopende kleur door partner belooft een 5+kaart in de geopende kleur, zonder een 4-kaart hoge kleur.
3: Ga er van uit dat de 1/ opening op een 4-kaart gebaseerd is. Zo niet is dat het probleem van de openaar: Hij moet dat probleem zien op te lossen!