Bridge logo

Canapé

 
Canapé is een biedmethode waarbij normaal gesproken de langste kleur in de tweede biedronde wordt geboden. Deze methode is ontwikkeld door Pierre Albarran.
Canapé is van grote invloed geweest op de Italiaanse bied theoriën. Het is ingebouwd in de Romeinse- en Blue Team Klaveren en in systemen als de Oranje Klaveren en de Simplified Klaveren dat een geheel Canapé systeem is.
Volgens Albarran wordt met een hand met een meer dan minimale kracht en een twee kleurenspel waaronder een 4-kaart hoog eerst de 4-kaart geboden en in de tweede biedronde wordt daarna de (of een andere) 5+kaart aangegeven.
Een 4-kaart hoog krijgt normaal gesproken de voorkeur boven een 5-kaart laag terwijl met een 5-kaart hoog en een minimale hand deze hoge kleur wel met deze 5-kaart hoge kleur wordt geopend. De normale reverse biedingen zijn inverted:
A V T x x
H V x x
H x
x x

Wanneer u Canapé speelt opent u deze hand met 1 en herbiedt u in de tweede biedronde 2.

Canapé wordt welliswaar moeilijker met wat zwakkere handen zoals bijvoorbeeld met een 4-kaart schoppen en een 5-kaart klaveren. 1 gevolgd door 3 zou een redelijk sterke hand aangeven, terwijl je na 1 gevolgd door 1 een 5-kaart schoppen belooft.

Een gemodificeerde versie 'Canapé Tendency' genaamd werd succesvol in internationale competities gebruikt door Pierre Jaïs en Rager Trézel. Zij boden minimale handen op de gewone manier en gebruikten het Canapé principe voor handen met redelijke kracht of beter.