Bridge logo

Comfy Canapé

 
Dit idee werd origineel in september 2006 gepubliceerd in het Nederlandse Bridge Magazine IMP.
De bedoeling van deze verdediging tegen een 1SA opening is dat alle ongebalanceerde handen met een hoge kleur geboden kunnen worden en de verdediging vaker aan de bieding deel kan nemen.
De Comfy Canapé conventie stelt in tegenstelling tot vele andere conventies tenminste één hoge kleur als anker kleur vast.

Een voordeel van deze conventie is dat het voor de verdedigende partij mogelijk is om in de langste kleur, op 2-niveau de bieding te besluiten. Indien er informatie is overgebracht dat de openaar ook al een 4-kaart hoge kleur bezit, maakt het eenvoudiger om niet boven het 2-niveau uit te komen.
Deze biedingen verkleinen de kans dat het partnership in een 4-3 fit moet spelen terwijl er ook een 5-3 fit aanwezig is.

Een strafdoublet op een 1SA opening is niet meer mogelijk!

Comfy Canapé schematisch:
Afhankelijk van de kracht van de 1SA opening (12-14 of 15-17) is ook de kracht van de biedingen van de verdedigende partij van belang.
  Tegenpartij  Volgbieder  Betekenis
  1SA    De kracht van de 1SA opening moet eerst worden vastgesteld en tevens of er de mogelijkheid van een 5-kaart hoge kleur aanwezig kan zijn.
    Doublet  Belooft een 4-kaart schoppen + nog een 5+kaart ergens; of het belooft een 6+kaart schoppen.
    2  Belooft een 4-kaart harten + nog een 5+kaart ergens; of het belooft een 6+kaart harten.
    2  Belooft een 4-4 kaart harten + schoppen.
    2  Belooft een 5-kaart harten + een lage kleur.
    2  Belooft een 5-kaart schoppen + een lage kleur.

 

Partners antwoorden:
Deze antwoorden gelden alleen indien de partner van de 1SA openaar past.
  Tegenpartij  Volgbieder  Partner
1SA
  Partner
Volgbieder
  Betekenis
  1SA  Doublet  Pas  Pas  Belooft een hand waarmee beter verdedigd kan worden tegen 1SA (zeer kort in schoppens)
        2  De volgbieder past hierop, of corrigeert naar het juiste contract. Het 2 antwoord ontkent in ieder geval een 4-kaart schoppen. De volgbieder heeft de optie om te passen of om zijn nog onbekende langere kleur te bieden.
        2  De volgbieder past hierop, of corrigeert naar het juiste contract. Het 2 antwoord ontkent in ieder geval een 4-kaart schoppen, maar hij heeft wel een hand die 3 kan verdragen. De volgbieder heeft de optie om te passen of om zijn nog onbekende langere kleur te bieden.
        2  De volgbieder past of corrigeert naar het juiste contract. Het 2 antwoord ontkent in ieder geval een 4-kaart schoppen, maar hij heeft wel een hand die 3 of 3 kan verdragen. De volgbieder heeft de optie om te passen of om zijn nog onbekende langere kleur te bieden.
        2  Belooft een 4-kaart schoppen.

Dit soort antwoorden zijn ook mogelijk voor het 2 volgbod:

  Tegenpartij  Volgbieder  Partner
1SA
  Partner
Volgbieder
  Betekenis
  1SA  2  Pas  Pas  Om te spelen
        2  De volgbieder past of corrigeert. Het 2 antwoord ontkent een 4-kaart harten. De 2 bieder kan passen, of hij biedt zijn langere kleur.
        2  Belooft 4+kaart harten
        2  Om te spelen.