Bridge logo

Currified Precisie

 
Deze openingen zijn ontwikkeld door Neill Currie en Tony Melucci en zijn voor het eerst op the Internet gedocumenteerd door Tony Melucci.
Laatste update: april 2001

Hieronder een schematisch overzicht:
1: 15+ punten of 8 slagen- Forcing: Iedere verdeling
1: 8-14 punten- Belooft een 5+kaart ruiten
1: 8-14 punten- Belooft een 5+kaart harten
1: 8-14 punten- Belooft een 5+kaart schoppen
1SA: 10-14 punten- Niet kwetsbaar; op 1e, 2e en 3e hand
: 11-14 punten- Kwetsbaar; op 1e en 2e hand
: 14-16 punten- Kwetsbaar; op 3e en altijd in de 4e hand
2: 10-14 punten- Belooft een 5+kaart klaveren, 8-14 in de 3e hand
2: 10-14 punten- Belooft een 4-4-4-1 of 5-4-4-0 (geen 5-kaart hoog)
2: 5-10 punten- Belooft een 5+kaart harten, 0-14 in de 3e hand
2: 5-10 punten- Belooft een 5+kaart schoppen, 0-14 in de 3e hand
2SA: 19-20 punten- Belooft een gebalanceerde hand
3SA: - Een preemptieve opening met een solide klaveren of ruiten kaart
4: 8-9 slagen- Belooft een hartenkaart
4: 8-9 slagen- Belooft een schoppenkaart
4: < 8 slagen- Belooft een hartenkaart
4: < 8 slagen- Belooft een schoppenkaart

- Op de 3e KB en de 4e hand veranderen de 1, 1SA en 2SA openingen en ook de antwoorden op de 1 opening (zie onder).
- Preempts zijn agressiever dan normaal, maar niet idioot.

Wellicht ten overvloede: KB = Kwetsbaar

ANTWOORDEN en HERBIEDINGEN
Antwoorden na de 1 opening:
1- 1: 0-8 conventioneel
- 1: 9+ 5+kaart harten, mancheforcing
- 1: 9+ 5+kaart schoppen, mancheforcing
- 1SA: 9-11 gebalanceerd; een 4-kaart hoog of een 5-kaart laag is mogelijk
- 2: 9+ 5+kaart klaveren, mancheforcing
- 2: 9+ 5+kaart ruiten, mancheforcing
- 2: 5-8 6+kaart harten met 2 honneurs, niet forcing
- 2: 5-8 6+kaart schoppen met 2 honneurs, niet forcing
- 2SA: 12-14 of 18+ gebalanceerd; een 4-kaart hoog of een 5-kaart laag is mogelijk: Mancheforcing
- 3: 9+ 4-4-4-1 of 4-4-1-4, Mancheforcing
- 3: 9+ 4-1-4-4 of 1-4-4-4, Mancheforcing
- 3: 5-8 7+kaart harten met 3 honneurs, niet forcing
- 3: 5-8 7+kaart schoppen met 3 honneurs, niet forcing
- 3SA: 15-17 gebalanceerd; een 4-kaart hoog of een 5-kaart laag is mogelijk: Mancheforcing

 

Partner heeft nog niet gepast:
1- 1: 0-6 conventioneel (0-4 met een 5-kaart)
- 1: 5-7 5+kaart harten, niet forcing
- 1: 5-7 5+kaart schoppen, niet forcing
- 1SA: 7-9 (7-10 KB) gebalanceerd; een 4-kaart hoog of een 5-kaart laag is mogelijk
- 2: 5-7 5+kaart klaveren, niet forcing
- 2: 5-7 5+kaart ruiten, niet forcing

Na een volgbod van de tegenpartij:
1- 1X- Pas : Niet sterk genoeg om te doubleren
- Doublet : 5+ op 1-niveau, 6+ op 2-nveau, 7+ op 3-niveau. Indien doubleerder later een nieuwe kleur biedt is dat mancheforcing
- Nieuwe kleur 5-8: Constructief, belooft een 5+kaart in de geboden kleur: Niet forcing
- Cue 9+: Een 2- of 3-kleurenspel
- 1SA 6-8: Met een stop in de geboden kleur
- 2SA 9-11: Met een stop in de geboden kleur
- 3SA 12-14: Met een stop in de geboden kleur

Na een volgbod van de tegenpartij:
- Na een doublet op de 1 opening, is een bod door openaar zonder sprong geboden rondeforcing tot 2 (1-2-doublet-pas: 2 is forcing, 2SA of hoger is dat met uitzondering van de 4SA azenvraag niet
- Een sprong in een nieuwe kleur behoud dezelfde betekenis als zonder het tussenbod (1-1(volgbod)-3 belooft nog steeds een 4-4-4-1 met een singleton laag)
- Wanneer de tegenpartij een conventioneel bod doet en de werkelijke kleur(en) nog onbekend zijn (Suction) is er geen cue bod mogelijk totdat de tegenpartij die kleur biedt.
- Indien de antwoordende hand 1SA biedt na een tussenbod van de tegenpartij dan biedt de 1 openaar: 2 als Stayman en 2, en als transfers. Dit lijkt vreemd maar het is belangrijk dat openaar omdat moet kunnen afwijzen met sommige handen, en met sommige handen zijn kracht moet kunnen tonen.
- Indien de antwoordende hand 2SA biedt na een tussenbod van de tegenpartij dan biedt de 1 openaar: 3 als Stayman en een nieuwe kleur is forcing.
- Indien de antwoordende hand 3SA biedt na een tussenbod van de tegenpartij dan biedt de 1 openaar: 4 als Stayman, 4 is forcing, en 4 en 4 is om te spelen.
- Na een SA-bod op andere wijze geboden (bv: 1-1-2SA) is het goedkoopste klaveren bod Stayman en , en zijn transfers.
- Na een antwoord in een kleur is een bod met sprong geboden een splinter, en een bod met een dubbele sprong geboden een splinter met een nulton.
- Na een mancheforcing bod is een antwoord in de goedkoopst te bieden lage kleur negatief (het ontkent een aas of heer).

 

Antwoorden na het 1 antwoord:
1- 1- 1: 5+kaart harten, niet forcing
- 1: 5+kaart schoppen, niet forcing
- 2: 5+kaart klaveren, niet forcing
- 2: 5+kaart ruiten, niet forcing
- 1SA: 15-18 gebalanceerde hand
- 1SA- 2= Stayman
- 2 = 15-16, geen 4-kaart hoog
- 2 = 15-16, 4-kaart harten (misschien ook schoppens)
- 2 = 15-16, 4-kaart schoppen (geen hartens)
- 2SA = 17-18, (geen 4-kaart hoog)
- 3 = 17-18, 4-kaart harten (geen 4 schoppens)
- 3 = 17-18, 4-kaart schoppen (geen 4 hartens)
- 3 = 17-18, 4-kaart harten plus een 4-kaart schoppen
- 1SA- 2//= Transfers
- 2: Forcing: sterke twee opening!
- 2: Forcing: sterke twee opening!
- 3: Forcing
- 3: Forcing
- 2SA: 21-23 gebalanceerde hand
- 3: 26-27 of 30-31 gebalanceerde hand
- 3SA: 24-25 gebalanceerde hand
- 4SA: 28-29 gebalanceerde hand


Antwoorden na het 1 (1-1 is vergelijkbaar) antwoord:
1- 1- 4: 15-17 geen nul- of singleton geen 5+kaart
- 3: 19+ of iets zwakker met een 5+kaart
- 2: ? Alle andere handen, common sense


Antwoorden na het 2 (1-2 is vergelijkbaar) antwoord:
1- 2- 2SA: 15-17 gebalanceerd, of een zeer sterke hand waarmee hij nog iets van partner wil horen
- 3: ? 3+kaart klaveren, zegt niets over de kracht van de hand: 't is geen 4-3-3-3 verdeling
- 3SA: 18-20 gebalanceerd
- 3/: ? beloven een solide kleur en vraagt partner om te cue-en
- 4/: ? beloven een splinter en steun in partners kleur


Antwoorden na het 1SA, 2SA en 3SA antwoord:
1- 1/2/3SA : Het goedkoopste klaveren bod 2/3/4 is Stayman
1- 1/2/3SA : Een bod in een kleur is natuurlijk, belooft een 5+kaart en is forcing behalve wanneer de manche is bereikt
1- 1/2/3SA : Een bod met sprong in een kleur vraagt om te cue-en (behalve: 1-1SA-3 , dit is natuurlijk)
Wanneer er cues worden geboden, worden eerst de eerste controles geboden, en zo mogelijk daarna de 2e

 

Herbiedingen na 1-3 , 3 is een relay en vraagt naar de singleton:
3= Singleton klaveren (4-4-4-1)
3= Singleton ruiten (4-4-1-4)
Een bod in de bekende korte kleur vraagt naar controles (1e stap: 0-2, 2e stap: 3, 3e stap:4, enz)


Herbiedingen na 1-3 , 3 is een relay en vraagt naar de singleton:
3= Singleton harten (4-1-4-4)
3SA= Singleton schoppen (1-4-4-1)
Een bod in de bekende korte kleur vraagt naar controles (1e stap: 0-2, 2e stap: 3, 3e stap:4, enz)


Antwoorden na de 1 opening:
1- 1: 4+kaart, natuurlijk en forcing
- 1: 4+kaart, natuurlijk en forcing
- 1SA: competitief - SAS
- 2: constructief, niet forcing
- 2: gebalanceerd met 3+kaart steun, maar niet genoeg voor de manche
- 3: wellicht met 3+kaart steun, maar niet genoeg voor de manche
- 3SA: om te spelen
- 4: wellicht met 5+kaart steun, maar niet genoeg voor de manche
- 4: om te spelen
- 4: om te spelen
- 5: om te spelen
- Sprongbiedingen zijn niet forcing maar beloven een goede 6-kaart met 11-14 punten en worden gedaan in een poging 3SA te bereiken
- Na een bieding van 1-1/ belooft 1SA precies een 3-kaart in partners geboden hoge kleur. Een verhoging van partners hoge kleur belooft een 4+kaart steun en iedere andere kleur ontkent een 3+kaart steun.
- Na een bieding van 1-1/-1SA-2 (conventioneel) biedt de openaar 2 met een minimum hand en anders een andere kleur natuurlijk. Indien de 2 bieder daarna een nieuwe kleur biedt is dat forcing
- Na een bieding van 1-1/-1SA is 3 inviterend en belooft een 4-kaart in de geboden hoge kleur met een 6-kaart klaveren
- Na een bieding van 1-1/ toont een bod van 2SA een nul- of singleton met een 4-kaart steun in partners kleur.
- Na een bieding van 1-1/ toont een bod van 3SA een nul- of singleton met een 5-kaart steun in partners kleur.
- Na een opening van 1, 1 of 1 behouden alle biedingen ook na een volgbod of doublet hun betekenis


Antwoorden na de 1 opening: (De antwoorden voor een 1 opening zijn vergelijkbaar)
1- 1: 4+kaart, natuurlijk en forcing
- 1SA: competitief, SAS
- 2: constructief, niet forcing
- 2: constructief, niet forcing
- 2: iedere hand met 3+kaart steun zonder manche interesse
- 3: iedere hand met 4+kaart steun zonder manche interesse (NK: afhankelijk van verdeling soms met een 3-kaart)
- 2SA: Forcing: Partner biedt een eventuele eerste controle of 3SA zonder eerste controle
- 3SA: 12-14 met een 6-5 verdeling, de 5-kaart is niet bekend: maar 4 vraagt naar de 5-kaart.
- 4: Zou een preempt kunnen zijn
- Net als na 1 is 2 na 1-1-1SA conventioneel: Met een minimum herbiedt partner 2 en met een maximum 2
- 2 over 1 is niet forcing. De openaar moet met een goede hand en steun verhogen
- Sprongbiedingen zijn niet forcing, misschien wel preemptief
- In antwoord op 1-1 belooft 2SA een 4-kaart steun met een single- nulton. 3 vraagt: het lagere bod toont de lagere single- nulton en het hogere bod toont de single- os nulton in de hogere kleur. Dus: 1-1-2SA-3-3 zou een klaveren single- of nulton betekenen en het 3 antwoord een single- of nulton .


SAS (Size And Shape)
Indien partner met 1, 1 of 1 opent vraagt 1SA naar de verdeling:
(Het belooft niet altijd kracht, maar wordt wel gedaan met een goede hand)
Antwoorden op de 1SA:
2 = 8-11 met een 5-kaart
2 = 12-14 met een 5-kaart, geen andere 5-kaart
2 = 8-11 met een 6-kaart
2 = 12-14 met een 5-kaart, geen andere 5-kaart
2SA = 12-14, 5-5 met een onbekende 5-kaart, en 3 vraagt:
3 = 5kaart + 5-kaart
3 = 5kaart + 5-kaart
3 = 5kaart + 5-kaart
Een nieuwe kleur op 3-niveau belooft 12-14 met een 6-kaart in de geopende kleur en een 4-kaart in de geboden kleur. (bijvoorbeeld: 1-1SA-3 belooft 6 schoppens en 4 klaver kaarten)
Met een goede hand kun je beginnen met het SAS SA-antwoord en daarna een nieuwe kleur bieden waardoor er een forcing situatie is ontstaan.
Na de bieding van 1-1SA-2 is 2 een conventioneel bod en vraagt naar de lengte in de harten kleur. De antwoorden daarop zijn:
- 2 = 0-2 kaart harten
- 2 = 3 kaarten in harten
- 2SA = 5-4-2-2 met een 4-kaart in harten
- 3, , en 3 beloven een 4-kaart harten en een 3-kaart in de geboden kleur (een 5-4-3-1 hand)
- 4, , en 3 beloven een 4-kaart harten en een 4-kaart in de geboden kleur (een 5-4-4-0 hand)
Omdat 1-1SA-2-2 wordt geboden met een 4- of 5-kaart harten belooft in plaats het 2 antwoord 2 een 6+kaart, dus: 1-1SA-2-2 belooft een 6+kaart harten:
- 2 = 0-2 kaart harten
- 2SA = 3-kaart harten
- 3 = 5-4-2-2 met 4-kaart harten
- 3, en 3 beloven een 4-kaart harten met een 3-kaart in de geboden kleur (een 5-4-3-1 hand)
- 4, en 4 beloven een 4-kaart harten met een 4-kaart in de geboden kleur (een 5-4-4-0 hand)
Wanneer de tegenpartij 2 of 2 tussenbieden na ons SAS SA-bod:
- pas = 8-11
- doublet = 12-14
Wanneer de tegenpartij 2 of 2 tussenbieden na ons SAS SA-bod:
- Wanneer 2SA of een van de andere 2-kleuren nog beschikbaar zijn biedt u die gewoon. Alle andere biedingen behouden hun betekenis.

 

Wij openen 1, 1 of 1 en de tegenpartij volgt met 1SA
Omdat het moeilijk is de tegenpartij te doubleren wanneer we een lichte opening hebben gebruiken we dit doublet meer efficient. We geven aan het een doublet met een betekenis zoals die van DONT en Brozel.
De 2-kleurenspellen tonen een 5-4 en de 1-kleurenspellen een 6+kaart en soms een heel mooie 5+kaart.
Na 1-SA - 2 = klaveren + harten of klaveren + schoppen
- 2 = ruitens
- 2 = hartens + schoppens
- 2 = schoppens
- doublet = klaveren of harten
Na 1-SA - 2 = klaveren + ruiten of klaveren + schoppen
- 2 = ruitens + hartens
- 2 = hartens
- 2 = schoppens
- doublet = klaveren of ruitens
Na 1-SA - 2 = klaveren + ruiten of klaveren + hartens
- 2 = ruitens + hartens
- 2 = hartens
- 2 = schoppens
- doublet = klaveren of ruitens


Antwoorden op een (zwakke) 1SA opening , 10-14 of 11-14.
1SA - 2 = Stayman, inviterend
- 2 = Stayman, mancheforcing
- 2 = om te spelen
- 2 = om te spelen
- 2SA = inviterend om 3 of 3 te spelen
- Indien partner reeds gepast heeft is het 2 antwoord natuurlijk
- Lebensohl
- Aanliggende kleuren Escapes (zie onder)
- Wanneer de tegenpartij conventioneel volgt dan toont een doublet kracht en vraagt partner te doubleren wanneer de tegenpartij een kleur biedt.


Antwoorden op een 1SA opening , 14-16.
1SA - 2 = Stayman
- 2 = Transfer
- 2 = Transfer
- 2 = Minor Suit Stayman
- 2SA = Inviterend
- 3 = Inviterend met een 6+kaart en 2 van de 3 tophonneurs
- 3 = Inviterend met een 6+kaart en 2 van de 3 tophonneurs
- 3 = 5-5 in de hoge kleuren: inviterend
- 3 = 5-5 in de hoge kleuren: forcing (komt niet veel voor)
- Lebensohl
- Aanliggende kleuren Escapes (zie onder)
- Wanneer de tegenpartij conventioneel volgt dan toont een doublet kracht en vraagt partner te doubleren wanneer de tegenpartij een kleur biedt.

 

Herbiedingen na een 1SA opening (zwak) en het 2 antwoord (Stayman, inviterend).
1SA - 2 - 2 = Minimaal , geen 4-kaart hoog
- 2 = Minimaal , 4-kaart harten (misschien 4-kaart schoppen)
- 2 = Minimaal , 4-kaart schoppen (geen 4-kaart harten)
- 2SA = Maximum , geen 4-kaart hoog
- 3 = Maximum , 4-kaart harten (geen 4-kaart schoppen)
- 3 = Maximum , 4-kaart schoppen (geen 4-kaart harten)
- 3 = Maximum , 4-kaart schoppen + 4-kaart harten
- De inviterende 2 Stayman wordt door partner gebruikt om uit te zoeken of hij de manche of eventueel een slem kan bieden. Hij onderzoekt dus de kracht van de openaar.
- Een maximum is over het algemeen 13-14, maar kan ook een mooie 12 punter zijn in het geval van een 10-14 SA.
- Nadat een maximum belooft is met 2SA, 3, 3 of 3 wordt een manche volgens het principe van "fast arrival" geboden. Dus in de biedserie 1SA-2-3-4 is 4 om te spelen en na 1SA-2-3-3 toont 3 sleminteresse.
- Sprongbiedingen creeren een mancheforcing situatie en beloven een 5+kaart in de geboden kleur ( bijvoorbeeld: 1SA-2-2-3)
- Het twee schoppen bod in de biedserie 1SA-2-2-2 belooft een 5-kaart schoppen met een inviterend spel (er is geen reden een 4-kaart te tonen).
- Het twee schoppen bod in de biedserie 1SA-2-2-2 belooft een 4-kaart schoppen met een inviterend spel.


Herbiedingen na een 1SA opening (zwak) en het 2 antwoord (Stayman, mancheforcing).
1SA - 2 - 2 = belooft 4-kaart harten
- 2 = belooft 4-kaart schoppen
- 3 = belooft goede 5+kaart klaveren en ontkent een 4-kaart hoog
- 3 = belooft goede 5+kaart ruiten en ontkent een 4-kaart hoog
Er wordt verder volgens het principe van "fast arrival" geboden. Dus in de biedserie 1SA-2-3-5 is 5 om te spelen en na 1SA-2-3-4 toont 4 sleminteresse.


Aanliggende Kleuren Escapes: Na 1SA-Doublet:
1SA - Doublet - 2 : belooft klaveren en ruiten
- 2 : belooft ruiten en harten
- 2 : belooft harten en schoppen
- 2 : belooft schoppen
- Redoublet : belooft een 1-kleurenspel
- Pas : Vraagt partner om te redoubleren: belooft een niet-aanliggend 2-kleurenspel of een 4-3-3-3 hand of de wens om 1SA geredoubleerd te spelen.
Na 1SA-Pas-Pas-Doublet worden dezelfde bovenstaande Escapes gebruikt.

 

Her-opening door de 1SA bieder
De 1SA bieder is over het algemeen tevreden dat de bieding rustig op een 2-niveau eindigt. Een uitzondering is echter wanneer hij een 6-kaart laag of een 5-4 verdeling bezit. In dat geval wordt overwogen te heropenen:
1SA - 2x - pas - pas
Doublet belooft 5-4 in de lage kleuren (2SA vraagt daarna naar de langste kleur)
2 belooft 5+kaart ruiten, natuurlijk
2 belooft 4-kaart harten + een 5-kaart laag (2SA vraagt daarna naar de lage kleur)
2 belooft 4-kaart schoppen + een 5-kaart laag (2SA vraagt daarna naar de lage kleur)
2SA belooft een 2-3-4-4 verdeling: 4-4 laag met een 2-kaart in de tussengeboden kleur (alleen NK)
3 belooft 6-kaart klaveren
3 belooft 6-kaart ruiten
- Indien de tegenpartij een lage kleur heeft geboden belooft een doublet beide hoge kleuren; 2 belooft dan harten en een lage kleur en 2 belooft dan schoppen en een lage kleur.
- Dezelfde structuur geldt na 1SA-2X-Pas-2Y : Doublet belooft 5-4 in de lage kleuren, 2 belooft een 4-kaart schoppen plus een 5-kaart lage kleur, etc. De 1SA openaar zal echter eerder geneigd zijn te passen en zal zelden als zodanig bieden.
- Na 1SA-2 belooft 2 een 5-kaart ruiten plus een 4-kaart hoog, en doublet belooft een 5+ kaart ruiten of een 4-4 in de hoge kleuren.


Antwoorden op een 2 opening
2 - 2 = Stayman
2 = 10-12 met 4-kaart harten
2 = 10-12 met 4-kaart schoppen
2SA = 10-12 geen 4-kaart hoog
3 = 13-14 geen 4-kaart hoog
3 = 13-14 een 4-kaart ruiten
3 = 13-14 een 4-kaart harten
3 = 13-14 een 4-kaart schoppen
?? = Hoger bieden duidt op zelfmoord
2 - 2/ = Niet forcing
- 3// = Inviterend.


Antwoorden op een 2 opening
2 - 2SA = Vraagt openaar de kleur onder zijn korte kleur te bieden:
3 - = Kort in de ruiten kleur
3 - = Kort in de harten kleur
3 - = Kort in de schoppen kleur
3 - = Kort in de klaveren kleur

 

Antwoorden op een 2 opening(2 opening is vergelijkbaar)
2 - 2 = Om te spelen
2 - 2SA = Relay naar 3
2 - 2SA - 3 - Pas = Om 3 te spelen
- 3 = Om te spelen (onder openaars kleur)
- 3 = Inviterend (openaars kleur)
- 3 = Inviterend voor de schoppens (boven partners kleur)
- 3SA = Vraagt partner te passen met een 5-kaart of om 4 te bieden met een 6-kaart
- 3 = Ogust vraagbod
- 3 - 3 = Slechte hand en slechte kleur
- 3 = Slechte hand en goede kleur
- 3 = Goede hand en slechte kleur
- 3SA = Goede hand en goede kleur
- 3 = Vraagt naar een singleton
- 3 - 3/ : Ontkent een singleton indien dit de geopende kleur was
- 3SA : Singleton ruiten
- 3/4X : Singleton in de geboden kleur
- 3 = Simpele verhoging, niet forcing
- 3 = 5+kaart schoppen, mancheforcing
- 4SA is Blackwood, een 5SA vervolg vraagt naar de heren
- 5SA Grand Slam Force


Antwoorden op een 2SA opening
2SA - 3 = Stayman (geen Puppet)
- 3/ = Jacoby Transfer
- 3 = Minor Suit Stayman
- 4/ = Om te spelen


Slem biedingen
4 = Gerber , na een SA bod
4 = Gemodificeerde Gerber , na een preemt (niet in kleveren): Antwoorden
- 4 = Geen Key kaarten
- 4 = 1 Key kaart, geen troef vrouw
- 4 = 1 Key kaart, met troef vrouw
- 4SA> = 2 Key kaarten, geen troef vrouw
- 5 = 2 Key kaarten met troef vrouw


BIEDEN NADAT ZIJ HEBBEN GEOPEND
- Volgbiedingen op 1-niveau zijn natuurlijk met 8-17 punten
- Een volgbod van 2 over 1 toont een goede kleur met 12+ punten
- Een volgbod van 1SA belooft een 5-kaart in de laagst overgebleven kleur en een 4+kaart in de hoogst overgebleven kleur met minder dan 13 punten
- Een volgbod van 2 of 2 belooft de geboden kleur en de volgende hoge niet geboden kleur met tenminste een 4-4 verdeling en minder dan 13 punten
- Een sprongbod van 2 belooft een 5-kaart en een 4-kaart met minder dan 13 punten
- Een sprongbod van 3/ is een intermediate met 11-15 punten
- Een sprongbod van 2/ is een natuurlijk en preemptief
- Andere biedingen zijn min of meer standaard en redelijk agressief

 

Bieden na een 1SA van de tegenpartij
- Hamilton tegen een zwakke (minder dan 14 punten) SA opening:
Doublet : Straf georienteerd, 15+
2 : Belooft een 1-kleurenspel
2 : Harten + Schoppen kaart
2 : Harten + een lage kleur
2 : Schoppen + een lage kleur
- Verdediging tegen een sterke (meer dan 13 punten) SA opening:
Doublet : Schoppen + nog een kleur
2 : Klaveren + Harten kaart
2 : Ruiten + Harten kaart
2 : Harten kaart
2 : Schoppen kaart


Andere conventies
- Suction na een forcing klaveren
- Lebensohl
- Michaels
- Negative Free Bids
- Negatieve Doubletten
- Responsive Doubletten
- Support Doubletten
- Support Redoubletten
- Na 1-1(volgbod) belooft 1 een 5-kaart en doublet een 4-kaart.
- Na 1-Pas-1-1 belooft 1SA een r-kaart met een stop en doublet een 3-kaart zonder stop


Uitkomsten en Signalen
- Aas van AHx, en de Heer van AH
- 4e van boven tegen SA - MUD met xxx, laag van honneur klein en de hoogste van een door partner geboden kleur