Bridge logo

Foster Echo

 
Deze signaleringsmethode is ontwikkeld door Robert Frederick Foster. Hij is ook de geestelijk vader van de Regel van 11.

Er zijn verschillende versies van deze conventie in omloop, primair bedoeld tegen SA contracten. Eén er van is om na een uitkomst met een honneur als partner een 4-kaart met ook een honneur aan te geven.

Wanneer je een 4-kaart bezit speel je met het Foster Echo eerst de op drie na hoogste kaart bij. Wanneer je in die 4-kaart geen honneur bezit dan speel je in de volgende ronde de op vier na hoogste kaart bij; maar bezit je wel een honneur, dan speel je de op twee na hoogste kaart bij. Bijvoorbeeld als partner bezit je:

Hand 1: 8 7 5 2 Hand 2: V 7 5 2

en partner komt uit met de Heer: dan speel je met hand 1 eerst de 5 bij en later de 2 (hoog-laag, ik heb geen honneur) en met hand 2 speel je eerst de 5 en daarna de 7 bij (laag-hoog, ik heb een honneur).
Deze versie van het Foster Echo maakt het voor de partner die uitkomt makkelijker de ontbrekende honneur(s) te ontdekken en zodoende een goed vervolg te geven aan de kaart die hij moet/kan terugspelen. Wanneer u Upside Down speelt, speelt u met hand 1 eerst de 8 en met hand 2 om een aanmoedigend signaal te geven de 2.

Een andere versie (minder gebruikt) combineert een deblokkerende methode met bovenstaande. Wanneer je als partner geen honneur in de kleur bezit en geen kaart in de kleur bezit die hoger is dan de hoogste kaart van de dummy dan speel je de op twee na hoogste kaart bij; bezit je daarnaast een 4-kaart dan speel je in de tweede ronde de op drie na hoogste kaart bij, bezit je echter een 3-kaart dan speel je de tweede ronde je hoogste kaart van de 3-kaart.
Dit laatste kan een beetje dubbelzinnig zijn wanneer je 3-kaart uit twee honneurs bestaat, bijvoorbeeld met BTx of VTx speel je eerst de T waardoor partner niet weet of je daarnaast de Vrouw of de Boer hebt.