Bridge logo

Ghestem

 
Wanneer de tegenpartij op 1-niveau in een kleur opent, kunt u met behulp van de Ghestem-conventie een tweekleurenspel aangeven. Er zijn drie combinaties van tweekleurenspellen welke de openingskleur niet bevatten. De conventie gebruikt het 2SA, 3 en het cuebod om deze drie combinaties aan te geven.

In het algemeen wordt afgesproken dat de kleuren ten minste vijfkaarten moeten zijn en dat het een constructief bod is vanaf 8 punten. Een maximum aantal punten afspreken kan, maar wordt gegeven de forcing situatie niet altijd gedaan.
Het is wel de bedoeling dat er wel tenminste acht punten in de twee beloofde kleuren zitten.

Ghestem:    Gewoonlijk 11-14 punten, met de meeste punten in de beloofde kleuren of sterk met 16+ punten
- 1x - 2SA  =  De laagste twee overgebleven kleuren.
- 1x - 3  =  De hoogste twee overgebleven kleuren.
- 1x - 2x  =  De uiterste twee overgebleven kleuren.


Tegenpartij Volgbieder Betekenis
1 2 Cuebod, belooft de uiterste twee overgebleven kleuren - Ruiten en Schoppen.
2SA Belooft de laagste twee overgebleven kleuren - Ruiten en Harten.
  3 Belooft de twee hoogst overgebleven kleuren - Harten en Schoppen.

Tegenpartij Volgbieder Betekenis
1 2 Cuebod, belooft de uiterste twee overgebleven kleuren - Klaveren en Schoppen.
2SA Belooft de laagste twee overgebleven kleuren - Klaveren en Harten.
  (3 Belooft de twee hoogst overgebleven kleuren - Harten en Schoppen.)
  Na de 1 opening wordt ook wel het 3 bod gebruikt om de hoogst overgebleven kleuren aan te geven.
  3 Belooft de twee hoogst overgebleven kleuren - Harten en Schoppen.

Tegenpartij Volgbieder Betekenis
1 2 Cuebod, belooft de uiterste twee overgebleven kleuren - Schoppen en Klaveren.
2SA Belooft de laagste twee overgebleven kleuren - Ruiten en Klaveren.
  3 Belooft de twee hoogst overgebleven kleuren - Ruiten en Schoppen.

Tegenpartij Volgbieder Betekenis
1 2 Cuebod, belooft de uiterste twee overgebleven kleuren - Harten en Klaveren.
2SA Belooft de laagste twee overgebleven kleuren - Ruiten en Klaveren.
  3 Belooft de hoogste twee overgebleven kleuren - Harten en Ruiten.


Voorbeeld:
Tegenpartij Volgbieder Tegenpartij Partner Betekenis
1 2 Cuebod, belooft de uiterste twee overgebleven kleuren - Schoppen en Klaveren.
 
1 2 Pas 2 Om te spelen
2 Zwak met schoppen fit
3 Zwak met klaveren fit
3 Sterk met sleminteresse
3 Inviterend met harten
3 Inviterend met schoppen fit
4 Inviterend met klaveren fit
3SA, 4/, 5 Om te spelen

Opmerkingen:
Na: 1 - 2 kunt u nog in 2 of in 2 eindigen
Na: 1 - 2 kunt u nog in 2 eindigen
Na: 1 - 2 kunt u nog in 2 eindigen
    In alle andere gevallen eindigt u op driehoogte.

Op het twee-niveau spelen veiliger is natuurlijk een stuk veiliger, dan op het drie-niveau. (er is dan minder "plek" voor eventuele kaarten in uw kleuren)
Indien de tegenpartij met een 5-kaart geopend heeft, is uw Ghestem waarschijnlijk veiliger, omdat de kans op een fit in een van uw kleuren groter is geworden. (er zijn minder kaarten in de kleur van de tegenpartij te verdelen).
Hoe minder kaarten u in de door tegenstander geboden kleur bezit, hoe groter de kans op een fit.
De Ghestem scoort vaak beter dan een volgbod en Michaels.

Indien u een sterk spel bezit, met bijvoorbeeld 16+ punten en de tegenpartij toch doorbied na uw Ghestem, gebruik dan:
- een doublet om verdedigende overwaarde aan te geven, of
- een op het laagst mogelijke niveau te bieden kleur om offensieve overwaarde aan te geven.
Uw partner kan zodoende goed beoordelen wat hem verder te doen staat.

Verder bieden na partners Ghestem:
Indien u een goede 6- of 7-kaart in de overgebleven kleur bezit kunt u die kleur
a) zondersprong bieden wanneer u die kleur wilt spelen (niet forcing) of
b) die kleur met sprong bieden om een mancheforcing hand aan te geven.

Zo kun je in een 6-2 fit spelen in plaats van in de 5-2 fit
   1 - 2 (+) - pas - 2 = om te spelen
   1 - 2SA (+) - pas - 3 = om te spelen
   1 - 2 (+) - pas - 2 = om te spelen

De overgebleven kleur met sprong bieden, is echt met een 6+ kaart en forcing (tenzij dit de manche is).
   1 - 2 (+) - pas- 3 = forcing 6+ kaart harten
   1 - 2SA (+) - pas - 4 = om te spelen
   1 - 2 (+) - pas - 3 = forcing 6+ kaart harten

Een bod in een van de Ghestem kleuren is preëmptief:
    1 - 2SA(+) - pas - 3/4/5 of 3/4 zijn preëmptief

Het 2SA bod toont gelijke lengte en is niet erg positief
    Het vraagt de Ghestem-bieder zijn langste kleur te bieden.

Een cuebod is mancheforcing en belooft fit in 1 van de Ghestem kleuren en vraagt partner zijn korte kleur te bieden
    Hierna biedt de cue-bieder de manche of biedt 4SA RKC!

Wat te bieden na een doublet op partners Ghestem:
- Redoublet
    Zes kaart in de overgebleven kleur (partner beslist welke kleur we spelen)
- Pas
    Gelijke lengte in partners kleuren zonder eigen kleur
- Bod in Ghestem kleur
    om te spelen
- Cue bod
    De Ghestem bieder biedt zijn kortste kleur
- Bod in overgebleven kleur (mancheforcing)
    De Ghestem bieder biedt zijn kortste kleur of verhoogt tot mancheniveau. 

Verdediging tegen de Ghestem conventie.
Algemeen:
1X-2-kleuren-W?Zwak met W-kleur, om te spelen
(Y/Z)X?Zwak met X-kleur, om te spelen
B.v.:GhestemY?Sterk MF, met W-kleur
Z?Sterk MF, met X-kleur

W = nog niet geboden kleurX = geopende kleur
Y = laagst te bieden kleur vd tussenbiedersZ=hoogst te bieden kleur van de tussenbieders

Met andere woorden:
A)   Het steunen van partners geopende kleur is zwak en om te spelen
bv: 1 - [3] - 3
B)   Het zonder sprong bieden van een nog niet getoonde kleur is zwak en om te
spelen , bv.: 1 - [3 =/in Ghestem] - 3
C)   Het bieden van de laagst te bieden kleur (getoond dmv bv Ghestem)
   van de tegenpartij is sterk met de nog niet geboden kleur
bv: 1 - [2 =/in Ghestem] - 3
D)    Het bieden van de hoogste kleur (getoond dmv het tussenbod van de
tegenpartij) van de tegenpartij toont een sterke hand met troefsteun


Oorspronkelijke versie van Ghestem
De oorspronkelijk ontwikkelde methode van Pierre Ghestem zag er iets anders uit, met name de biedingen na een 1-opening. Het concept is niet moeilijk te onthouden, maar belangrijk is dat de beloofde kleuren sterk zijn wat punten aantal betreft. Een vaak voorkomende fout is helaas dat vergeten? wordt dat het 3 volgbod niet echt is.
Alle Ghestem biedingen moeten gealerteerd worden!
Tegenpartij Volgbieder Betekenis
1 2SA Belooft Ruiten en Harten, beide rode kleuren.
  2*) Belooft beide hoge kleuren, Harten en Schoppen.
  2 Natuurlijk of cue, geen onderdeel van Ghestem.
  3 Belooft Ruiten en Schoppen - Geen cuebod.
*) Tegenwoordig wordt vaak 3 geboden met de hoogste kleuren!


Een voorbeeld van het verschil tussen het Michaels Cuebid en de Ghestem conventie, welke sterke 2-kleurenspellen beloven. Wanneer Noord met Michaels 2 volgt weet zijn partner (maar ook de tegenpartij) direct zijn verdeling maar niet hoe sterk noord is (zwak, sterk of iets er tussenin). Met de Ghestem conventie weet partner (maar ook de tegenpartij) direct dat het 2-volgbod een sterk 2-kleurenspel belooft. Hieronder een voorbeeld:

West Noord
1 2
8
A72
AHB4
VB965
 
AV965
HVT98
75
A

In het volgende voorbeeld kan noord ook de Ghestem conventie gebruiken. Alhoewel noord niet hetzelfde aantal punten heeft als in het eerste voorbeeld kan hij toch zijn sterke 2-kleurenspel tonen.
West Noord
1 2
8
A72
AHB4
VB965
HV9765
HVBT98
8