Bridge logo

Hello

 
 
Een verdediging tegen een 1SA opening van de tegenpartij.

Hello, is genoemd naar de makers van deze conventie, Jerry Helms en Bill Lohmann. De conventie maakt het mogelijk alle 1- en 2-kleurenspellne aan te geven nadat de tegenpartij met 1SA heeft geopend. Een van de bijkomende voordelen van de conventie is dat de sterke hand (de 1SA openaar) vaak moet starten tegen een eventueel door ons geboden contract.
     
Doublet = Straf
2 = 's of een 2-kleurenspel met een hoge en een lage kleur.
2 = 's
2 = 's en 's
2 = 's
2SA = 's
3 = 's en 's
     
Het is aan te bevelen om de betekenis van de 2/ en het 2SA/3 biedingen te verwisselen wanneer u in de 4e hand zit. Dit omdat ook dan de sterke hand waarschijnlijk moet starten tegen uw eventuele contract.