Bridge logo

Help Suit Trial

 

Wanneer partners op 2-niveau een fit hebben gevonden, is een bod in een nieuwe kleur help-suit en vraagt partner met steun in deze kleur de manche te bieden.

Voorbeeld:
West

HVTxxx
HVx
Axx
x
  Veronderstel dat u deze westhand bezit en nadat je met 1 geopend hebt steunt partner je met 2, wat nu?
Je hebt een mooie hand en je wilt graag naar de manche, je zou 3 kunnen bieden.
Er is echter een betere methode, Help Suit!!
Je hebt enige steun in de ruitenkleur nodig om de manche te kunnen maken: je biedt dus 3 en vraagt partner daarmee om 4 te bieden indien hij steun heeft in die kleur.

Met onderstaande ideale partner kan dan met minimale waarden een uitstekende manche bereikt worden;

West

HVTxxx
HVx
Axx
x
  Oost

xxxx
xx
HVBx
xxx
  West

1
3(1)
  Oost

2
4
(1) Help suit trial

Het is niet altijd goed om met steun in de gevraagde kleur domweg de manche te bieden in de eerst overeengekomen kleur. Na bijvoorbeeld 1 - 2 - 3 kun je met een 4-kaart harten beter eerst 4 bieden:
West

HVTxx
HVxx
Axx
x
  Oost

xxxx
ABxx
Hx
xxx
  West

1
3
  Oost

2
4

Hier is er mogelijk een 4-4 fit in de harten kleur gevonden, en aangezien een 4-4 fit superieur is een 5-3 fit (zie: 4-4 fit vergeleken met 5-3 fit) kun je gratis 4 bieden. Zou partner geen 4-kaart harten hebben kan hij altijd nog 4 bieden.


Help Suit als slempoging
West

Axxx
AVxxx
A
AHx
  U hebt een mooie hand met 21 punten. 2SA zou een redelijk bod zijn, maar er zijn wat tegens. De hand is niet gebalanceerd en je hebt een redelijke harten kaart. Wanneer u een sterke twee speelt zou een 2 opening nog te overwegen zijn, maar voldoet de hand niet aan de eisen die voor dit bod gelden, de hartenkleur is niet mooi genoeg. Rest er om gewoon(?) met 1 te openen. En indien partner past (?) is 1 waarschijnlijk beter te spelen dan 2SA. Dus we openen 1 en partner steunt met 2 (!) wat nu?


Een bod van 4 zou nu een relatief gebalanceerde hand met 19 punten beloven. Daarvoor zijn we dus te sterk. Een cue of een splinter is ook zinloos omdat partner daar zeer waarschijnlijk geen cue op terug kan bieden. We zouden RKC azenvraag kunnen gebruiken om te ontdekken of partner H bezit. Dat zou ook niet veel helpen omdat we een toch wat zwakke schoppen kleur bezitten. We zijn dus eigenlijk alleen nieuwsgierig naar het schoppenbezit van partner.
Hoe komen we daar achter??. Eenvoudig!
We gebruiken 2 als Help Suit Trial.
Na 1 - 2 bieden we 2: een manche poging waarmee we partner vragen de manche te bieden indien hij schoppensteun heeft.
Indien hij met 3 afwijst bieden we gewoon 4, maar wanneer hij steun in de schoppenkleur belooft bieden we 4SA (RKC) om te ontdekken of hij harten heer bezit, en zo ja bieden we 6.