Bridge logo

Kaplan-Sheinwold

 
Kaplan-Sheinwold in het kort

Minimum gebalanceerde handen worden met 1SA geopend. Openingen in een lage kleur (1m) beloven ofwel ongebalanceerde ofwel sterke gebalanceerde handen. Openingen in een hoge kleur (1M) beloven een 5+kaart in die geopende hoge kleur. 1m Openingen zijn altijd gezond wat betreft puntenkracht wanneer het een gebalanceerde hand betreft en /of een sterke kleur. 1M openingen kunnen wat minder puntenkracht bevatten. Sterke hoge kleuren en heel sterke lage kleuren worden geboden via een 2 opening (22+) geboden.

 
Beschrijving(en)

Kaplan-Sheinwold is eigenlijk een collectie "sub-systemen" bestaande uit verschillende types openingen, ieder met zijn eigen regels. Deze zijn:
 (A) De 1SA Opening
 (B) De 1/1 Opening
 (C) De 1/ Opening
 (D) Sterke Openingen
 (E) Preëmptieve Openingen
 (F) Slem Biedingen


Ieder "sub-systeem" wordt apart behandeld, samen met het verdere daarbij behorende bieden. Onder B-10 vindt u dus een onderdeel behorend bij het verder bieden na een opening in een lage kleur.

 
Afkortingen
"M" Een "willekeurige hoge kleur", de eerste geboden hoge kleur
"m" Een "willekeurige lage kleur", de eerste geboden lage kleur
"OM" de andere hoge kleur
"om" de andere lage kleur
"R" reverse geboden kleur
"X" een willekeurige kaart
text verwijst naar een nadere omschrijving
 
Voorbeeld:
1 M - 2 m De opener biedt 1 of 1 en de partner biedt 2 of 2.
2 OM - 3 M De openaar biedt twee in de andere hoge kleur en de antwoordende hand biedt op 3-niveau in de geopende hoge kleur van zijn partner.

↑ Top ↑


1SA Opening

12 tot 14 punten; zou ook nog een hele slechte 15 punter kunnen zijn (met vrouwen en boeren), of een hele mooie 11 punter met azen en heren plus een 5-kaart lage kleur. Met een slechte 12 punter en een ongunstige kwetsbaarheid zou ook nog wel eens gepast kunnen worden. De 1SA opening bevat vrijwel nooit een 5-kaart hoge- of 6-kaart lage kleur. Een goede 5-kaart lage kleur wordt daarentegen wel aanbevolen.
 
A-1 Antwoorden
2 Nonforcing Stayman; biedt van twee 4-kaarten hoog eerst de harten kleur
2 Om te spelen; vaak om te ontsnappen.
2 M Om te spelen, maar openaar mag bieden.
3 m Om te spelen en er wordt verwacht dat partner past.
2 SA Natuurlijk; openaar past alleen met 12 punten.
3 M Forcing; Mooie kleur, kies het eindcontract
4 Gerber
4 In plaats van 6SA biedt de openaar zijn 4-kaarten van onder af aan of springt naar 6 met een goede 5-kaart.
4 M, 5 m Om te spelen
4 SA Kwantitatief; indien de vraag geaccepteerd wordt bied je je kleuren van onder af aan.
5 M Vraagt naar AH van troef; zonder één van beide wordt gepast; verhoog met A of H; en biedt 5SA met beide indien geen extra H aanwezig is.
5 SA Biedt 7 in een kleur met een sterke 5-kaart en een maximum; biedt 6 in een kleur met een zwakke 5-kaart en een maximum; biedt in de andere gevallen 6SA.
6 X Om te spelen

 
A-2
1 SA - 2
2 - 2
Niet forcing; zou een 4-kaart kunnen zijn (4-4 hoog); slecht licht inviterend. Openaar moet 2 bieden met een dubbelton harten. Met een 3-kaart harten past de openaar, behalve wanneer hij een maximum heeft. Met een maximum en een fit biedt hij:
2 SA : belooft 4-4 in de lage kleuren, en is 3 of 3 om te spelen.
3 m : belooft een 5-kaart.
3 : (komt niet vaak voor) top-kaart met 3-3-3-4 of 3-3-4-3.

 
A-3
1 SA - 2
2 () - 2
Niet forcing; sterk inviterend, 5+kaart. Met een minimum mag de openaar passen, maar met een 3-kaart steun verhoogt hij vrijwel altijd. Andere biedingen kunnen zijn::
2 SA : maximum; doubleton schoppen.
Nieuwe kleur : 3-kaart schoppen, doubleton in de geboden kleur; sterke invite.
3 SA : (komt zelden voor) 4-3-3-3 met een maximum; kies de beste manche.
4 : (komt zelden voor) mooi maximum plus fit.

 
A-4
1 SA - 2
2 M - 2 SA
Niet forcing; niet zo inviterend als een directe verhoging. De openaar biedt alleen 3SA indien hij een echt maximale hand bezit. Wanneer de openaar beide hoge kleuren bezit geeft hij de voorkeur aan een 4-4 fit in de andere hoge kleur en biedt 3 OM met een minimale hand, of 4 OM met een maximale hand. Indien de antwoordende hand 3SA herbiedt, dan biedt de openaar 4OM indien hij beide hoge kleuren bezit.

 
A-5
1 SA - 2
2 - 2 SA
3
Openaar zou hebben kunnen verhogen naar 3SA, maar hij bood 3 harten en vraagt daarmee aan partner om 4 te bieden met een 5-kaart (of een hele sterke 4-kaart).

 
A-6
1 SA - 2
2 - 3
of
1 SA - 2
2 - 3 M
of
1 SA - 2
2 - 3
Forcing. Openaar heeft geen andere opties. Hij moet 3SA bieden met een dubbelton, verhogen of een cuebod doen met een 3-kaart of beter. Met een 5-3-3-2 of 6-3-2-2 verdeling en een sterke kleur zou de antwoordende hand een direct sprongbod gedaan moeten hebben en zou zelfs met een fit liever in een SA contract willen eindigen.

 
A-7
1 SA - 2
2 - 3
Forcing, zeer waarschijnlijk tot de manche (maar in alle biedverlopen waarin er een fit is in een lage kleur zou het bieden op 4-niveau kunnen stoppen). Indien de openaar geen 4-kaart klaveren bezit moet hij 3 bieden. Biedingen op 3-niveau beloven stops voor een SA contract in de hoge kleuren. Biedingen op 4-niveau zijn cues met sleminteresse.
Merk op dat de antwoordende hand alleen een 4-kaart klaveren verteld zou kunnen hebben terwijl hij ook nog ruitens zou kunnen bezitten en hij zou kunnen weten dat er een fit in één van beide lage kleuren moet zijn. Evenzo zou het 3 antwoord na openaars 2 een 4-kaart kunnen zijn. Ook nu beloven biedingen op 3-niveau stops en biedingen op 4-niveau zijn cue's.

 
A-8
1 SA - 2
2 M - 3 m
Forcing. Indien openaar nu de andere hoge kleur biedt belooft hij een 4-kaart. Indien hij 3SA biedt heeft hij een stop in die andere hoge kleur. Indien hij zijn hoge kleur herbiedt heeft hij een hele slechte andere hoge kleur, Wanneer hij met een 4-4 fit in een lage kleur geinteresseerd is in slem dan biedt hij 4SA, 5SA of direct 4.

A-9 Slem biedingen na Stayman
1 SA - 2
2 X - 4
Gerber.
1 SA - 2
2 X - 4 SA
Kwantitatief, indien de vraag geaccepteerd wordt bied je je kleuren van onder af aan
1 SA - 2
2 X - 5 SA
Forcing. De openaar biedt een nog ongeboden kleur of 6SA.
1 SA - 2
2 - 3 M
3 SA - 4 M
Lichte slem interesse, 6-4 in de hoge kleuren. Zonder interesse bied je 4M na 2.
1 SA - 2
2 M - 4
Slem interesse in M, maar geen goede troeven.

 
A-10
1 SA - 2 M
Normaal gesproken zal de openaar hierop passen, maar hij kan ook:
3 M : Hoofdzakelijk preëmptief.
Nieuwe kleur : Korte kleur: manche poging.
2 SA : Niet vaak voorkomende manchepoging met 4-3-3-3 en veel eerste en tweede controles.

 
A-11
1 SA - 2 SA
Openaar zal over het algemeen passen met 12 punten, maar kan ook 3 bieden met een 4-4 hoog om in een deelscore in een hoge kleur te eindigen. In plaats van het direct bieden van 3SA kan hij ook 3M bieden, hetgeen betekent: partner ik heb een slechte dubbelton in de andere hoge kleur! - pas op!

 
A-12
1 SA - 3 M
Forcing; sterke kleur (goede 5+kaart), vaak een 5-3-3-2 verdeling met verschillende manche mogelijkheden. De openaar kan met steun in die hoge kleur 3SA bieden of met een dubbelton verhogen naar 4M, of 4X bieden als cue.

 
A-13
1 SA - Doublet - Redoublet
of
1 SA - Pas - Pas - Doublet
Pas - Pas - Redoublet
Positief! Bijna alle andere redoubletten zijn S.O.S. , maar nu is het straf!!

 
A-14
1 SA - Doublet - 2 SA
Forcing. Openaar beschouwt dit in eerste instantie als een slechte hand met beide lage kleuren, maar wanneer de antwoordende hand nogmaals gaat bieden is ditt een mancheforcing situatie met een willekeurig 2-kleuren spel. Bijvoorbeeld:
A V x x x H V x x x x x x -

 
A-15
1 SA - 2 - ?
Indien 2 Landy is, belooft een doublet 10+ punten; 2 of 2 heeft de betekenis van een "cue-bod" - waarschijnlijk een stop voor een SA contract. Alle andere biedingen zijn natuurlijk, niet forcing, doordat niet gedoubleerd is of een cue-bod is geboden.
Indien 2 een Ripstra of iedere andere conventie waarin ook de klaveren kleur bedoeld wordt, heeft een doublet een negatieve betekenis: de openaar past alleen wanneer hij zelf de klaverenkleur goed tegen heeft. Een bod in de kleur van de tegenpartij wordt gezien als een cue-bod (zoals boven). Alle andere biedingen zijn natuurlijk, niet forcing, en gelimiteerd.
Indien 2 Astro is belooft 2 een 4-kaart schoppen, evenals na een conventioneel 2 tussenbod van de tegenpartij.

 
A-16
1 SA - 2 M - ?
Een bod op 2-niveau is niet forcing, maar openaar kan nog wel een manchepoging doen. Een bod op 3-niveau is forcing. Een cue-bod is Stayman. Een doublet is negatief en 2SA is natuurlijk.
1 SA - 3 X - ?
Een bod in een kleur is forcing en een doublet is straf.
1 SA - 2 - Pas - Pas
Doublet
Uitneemdoublet.
1 SA - Pas - Pas - 2
Doublet
Straf.

 
A-17
1 SA - Pas - 2 - Doublet
?
Indien het doublet klaveren belooft:
  Redoublet : Klaverenkleur is speelbaar tegenover twee klavertjes.
Pas : Belooft klaveren stop.
3 : Beide hoge kleuren.
Ander bod : Natuurlijk, zonder klaveren stop.
1 SA - Pas - 2 - Doublet
Pas - Pas - 2
Niet forcing. Waarschijnlijk geen mooie hand.
 
1 SA - Pas - 2 - 2
Pas
Ontkent of belooft geen schoppens. Openaar zal wel passen.

A-18 Gepaste hand
De kracht van de 1SA opening verandert niet in de 3e of 4e hand, dus alle biedingen/antwoorden blijven hetzelfde. Alhoewel partners antwoorden sterk kunnen zijn, zijn ze toch gelimiteerd tot maximaal zo'n 12 punten.↑ Top ↑

Lage kleuren Opening

Een 1 of 1 opening belooft ofwel 15+ punten met een gebalanceerde hand, of een gezonde ongebalanceerde hand. Met lage kleuren van dezelfde lengte (3-3 of 4-4) worden normaal gesproken met 1 geopend (maar met een 4-4 verdeling met 17-18 punten is het vaak beter om met 1 te openen - zie 2-herbiedingen, B-16). Zwarte 5-5's worden normaal gesproken met 1 geopend. Handen met een sterke lange lage kleur kunnen op 1-niveau geopend worden, waar je met eenzelfde hand in de hoge kleuren met 2 geopend zou hebben. Partner is min of meer verplicht te bieden na een 1/ opening.

B-1 Antwoorden, in volgorde van belangrijkheid
8 punten of minder
1.  1M met 4+ punten; met beide hoge kleuren eerst 1 maar met 4-4 hoog en 6-7 punten 1
2.  Springen met een 5-kaart in openaars kleur. In dit geval kan er alleen een 4-kaart hoog bij zitten wanneer je heel erg zwak bent.
3.  1SA met een gebalanceerde hand zonder 4-kaart hoog
4.  Een bod in de andere lage kleur wanneer je geen 4-kaart hoge kleur bezit.

9-11, 12 punten
1.  1M
2.  Een enkele verhoging met een 4+kaart steun.
3.  Andere lage kleur
12-13 of meer

1.  Lange sterke kleur, zelfs de andere lage kleur. Maar een enkele verhoging is beter dan het bieden van de andere lage kleur, dus met:
x x A x A B 10 x x H x x x
bied je 1 - 2, en niet 1 .
2.  4-kaart hoog.
3.  Enkele verhoging
4.  2SA
5.  Zwakke andere lage kleur


Natuurlijk kunt u ook met sprong een nieuwe kleur bieden. 3SA belooft 16-17 punten met een 4-3-3-3 verdeling. Een bod op 4-niveau in de andere lage kleur. 2SA belooft 12-15 punten of 18+. Een dubbele verhoging van de geopende kleur is preémptief. 4SA is Blackwood.

 
B-2
1 - 1
1 SA - ?
De openaar bezit een gebalanceerde 15-17 punten hand, waar nog steeds één of twee 4-kaarten hoog bij kan zitten.
Biedingen van de antwoordende hand kunnen zijn:
2 : Om te spelen; de openaar kan veilig 2 bieden indien zijn klaveren zwak zijn.
2 : Om te spelen.
2 M : Natuurlijk, manche-forcing, belooft lange sterke ruitenkleur, wellicht met sleminteresse.
2 SA : 9 punten, gebalanceerd.
3 m : Manche-forcing. 3 zeer waarschijnlijk met een 3-kaart steun.
3 M : Forcing, natuurlijk, 6-5 verdeling.
4 : Gerber.

 

 
B-3
1 - 1
1 M
Openaar heeft bijna altijd een ongebalanceerde hand met nog een niet gelimiteerd aantal punten (11-19). Hij zou zelfs nog een korte hoge kleur kunnen hebben zoals getoond bij de reverse biedingen (B-12). Partner mag niet passen.
Partners biedingen zouden kunnen zijn:
1 : Forcing; ofwel een zeer sterke hand met ruitens en schoppens, ofwel een redelijk sterke hand zonder schoppen stop (vraagt dus om stop).
1 SA : 9-11 punten. Te goed voor een direct 1SA bod.
2 : 8 punten of minder.
2 : Niet forcing, maar partner mag bieden.
2 M : 9-11 punten, 3-kaart steun.
2 : (Indien M= ) manche-forcing, lange ruiten kleur.
2 SA : 12+ punten; forcing, echt.
3 : Mancheforcing, sterke ruitens, kan met een 3-kaart steun.
3 : Natuurlijk, bedoeld als forcing.
3 M : Mancheforcing; zeer sterk.
3 SA : 16-17 punten. specifiek een 3-3-5-2 verdeling.
Openaar zou met een 6-kaart of een sterke 5-kaart en een minimale hand 2 moeten herbieden en niet 1M

 

 
B-4
1 - 1 M
1 SA - ?
Openaar heeft een gebalanceerde 15-17 hand zonder 4-kaart hoog (maar na 1m - 1, 1SA, kan hij een 4-kaart harten bezitten).
Antwoorden kunnen zijn:
2 m : Natuurlijk, niet forcing.
2 M : Natuurlijk, niet forcing.
2 om : Forcing, conventioneel (zie B-5).
2 OM : Forcing, natuurlijk (zie B-6).
2 SA : 9 punten. M belooft een 4-kaart.
3 m, 3 M, 3 om : Forcing, natuurlijk. M belooft een 6-kaart, om belooft een 5-kaart, m belooft een 4-kaart steun.
4 : Gerber.
4 SA : Kwantitatief.
5 SA : Forcing; kies je slem.

 

 
B-5
1 - 1 M
1 SA - 2 om
De antwoordende hand belooft een 5-kaart hoog met manche mogelijkheden. De enige slechte hand die hij kan hebben is wanneer hij een 6-kaart in de andere lage kleur bezit.
De antwoorden van de openaar kunnen zijn:
2 : (Indien mogelijk) - minimale hand, geen fit voor M, 5-kaart ruiten
2 : (Wat M ook is) - minimaal, geen fit voor M.
2 : (Wat M ook is) - minimaal, 3-kaart M.
2 SA : Maximaal, geen fit voor M.
3 : (Wat m ook is) - Maximaal, 3-kaart M.
Indien een antwoord is gegeven waarmee een minimale hand wordt aangegeven, is de enige mogelijkheid voor de antwoordende hand om een forcing bod te doen: een bod in de OM of een sprongbod in een andere kleur. Na een ntwoord waarmee een maximum wordt aangegeven zijn partners alle verdere biedingen, behalve 3om (om te spelen), forcing. Indien de antwoordende hand 3SA biedt nadat een fit gevonden is geeft hij zijn partner de mogelijkheid te kiezen welke manche hij wil spelen, in de 5-3 fit of SA.

 

 
B-6
1 m - 1
1 SA - 2
Deze herbieding is natuurlijk en forcing, maar niet noodzakelijkerwijs sterk.
De herbiedingen van de openaar zouden kunnen zijn:
2 : 2-3 kaart schoppen, geen 4-kaart harten. De antwoordende hand kan nu inviteren met 2SA, 3m, 3 of 3. Een bod van 3om is forcing.
2 SA : 1-kaart schoppen, 3-kaart harten, 4-5 in de lage kleuren, minimale hand. De antwoordende hand bepaalt het eindcontract.
3 m : Hetzelfde patroon als hierboven, maximaal count. De antwoordende hand bepaalt het eindcontract.
3 om : 4-kaart harten, maximaal. Op een herbieding van 3 moet de openaar passen.
3 : 4-kaart harten, minimaal.
3 : 3-kaart schoppen, super-maximaal.
NB: Met een mancheforcing 5-5 moet de antwoordende hand direct 3 herbieden.

 
B-7
1 m - 1
1
Nog onbekende kracht met een forcing karakter; zou een 3-kaart kunnen zijn.
De antwoordende hand kan bieden zoals onderstaand:
1 SA : maximaal 8 punten. Belooft geen stop in om.
2 m : 9-11 punten. De openaar past alleen met een minimale ongebalanceerde hand.
2 om : Forcing; in principe natuurlijk. De enige niet forcing biedingen van de antwoordende hand zijn 3om en 2SA.
2 : Niet forcing, maar de openaar zal nog wel vaak een herbieding doen.
2 : 9-11 punten. Heel soms met een 3-kaart wanneer er geen 2m bod mogelijk is.
2 SA : Forcing, 12-15 punten.
3 m : Forcing.
3 om : Forcing, 5-5 2-kleurenspel.
3 : Als forcing bod bedoeld. De opener mag men een minimum misfit passen.
3 : Forcing, 4-kaart steun
3 SA : 16-17 punten. 3-4-3-3 verdeling.
4 m, 4 om : Singleton, schoppen fit.
4 / : Natuurlijk, om te spelen, geen slem interesse.

B-8 Verhoging van een hoge kleur
1 m - 1 M
?
2 M : 15-17 punten, 1e en 2e controles plus distributie; meestal 4-kaart steun (3-kaart zou kunnen).
3 M : 18-19 punten. 4-kaart steun.
4 M : 20-21 punten. 4-kaart steun. Ontkent singleton of renonce.
4 m : 6-4-2-1. Geen controles in de lage kleuren.
4 om, 3 of 4 OM : Dubbele sprong in nieuwe kleur - renonce in de geboden kleur + fit. Voor de rest geen mooie hand.
Met een singleton: biedt eerst reverse of bied met sprong een nieuwe kleur, en biedt daarna met sprong een nieuwe kleur:
 
1 - 1
2 - 2 SA
4
Singleton ruiten; hele mooie schoppen kaart
 
1 - 1
3 - 3 SA
4
Singleton ruiten; niet zo'n mooie schoppen kaart
(Zie reverse biedingen: B-12 en B13)

 
B-9
1 m - 1 M
2 M - ?
Normaal gesproken 15-17 punten met een 4-kaart fit. Het zou ook een ongebalanceerde hand kunnen zijn of (zelden) een 3-kaart steun maar ongeschikt voor een 1SA herbieding, bijvoorbeeld met:
A Q x    x x    x x x    A K Q x x.   
De antwoordende hand biedt met 8-9 of meer punten als volgt:
3 M, 2 SA : Manche poging; niet forcing, maar op 2SA wordt zelden gepast.
3 m, 3 om, 2 of 3 OM : Mancheforcing. Kies de beste manche (slem mogelijkheden).
3 SA : Kies de beste manche. 4-3-3-3 verdeling.
Sprong in nieuwe kleur.   : Vraag bod.
Wanneer er na 1M wordt tussengeboden door de tegenpartij belooft een sprong niet langer een 4-kaart steun. Het antwoord van 3m is nu natuurlijk en niet forcing. Ook belooft de antwoorder nu zo'n punt of twee meer voor de mancheforcing biedingen. Met een 4-kaart troefsteun en een maximum verhoging springt de openaar nu 3M.

 
B-10
1 m - 1 M
2 m
Gelimiteerd tot 12-14 punten en geen 14 wanneer er een goede 6-kaart aanwezig is. De antwoorden van 2SA en 3m zijn niet forcing manche pogingen en 2M is positief. Het bieden van een nieuwe kleur, evenals een 4m bod, is forcing.

 
B-11
1 m - 1 M
3 m
Erg sterk, mancheforcing. Een hand waarmee je eventueel met 2 geopend zou hebben wanneer m een hoge kleur was geweest. Wanneer de antwoordende hand 1-2 snelle slagen bezit zouden er slem kansen kunnen zijn.

 

 
B-12
1 m - 1 M
2 R
R = reverse kleur
Forcing, maar niet noodzakelijkerwijs een ijzersterke hand. Belooft, behalve na 3m, nog een herbieding. Belooft lengte in m en een sterke hand, geen extra lengte in de reverse geboden kleur R.
Herbiedingen van de antwoordende hand kunnen zijn:
2 M : goede 5+kaart. Ieder ander bod ontkent een 5-kaart hoog. (Uitzondering: 1m -1 , 2 - 3.)
3 m : 4-kaart hoog; minder dan 7-8 punten. Behoeft geen lengte te zijn in de m kleur (kan dubbelton zijn). Om te spelen.
2 SA : 4-kaart M; stop in de 4e kleur; 8-11 of 15+ punten.
3 R : 4-kaart M (zie uitzondering hierboven), vaak een 5-kaart R, normaal gesproken geen stop in de 4e kleur. STERK
4e kleur : 4-kaart M, geen stop in de 4e kleur; geen fit voor R; dus normaal gesproken lengte in de m kleur, maar te sterk voor 3m. Wordt de 4e kleur herboden dan belooft dat een echte (4-kaart) kleur.
3 SA : 4-kaart M; stop in de 4e kleur en 12-14 punten.
3 M, 4 m    : Mancheforcing, maar behoeft niet echt erg sterk te zijn. Gebaseerd op puntenkracht in de met sprong geboden kleur.

 
B-13
1 m - 1 M
2 R - 2 M
?
3 m : Niet forcing; niet een heel erg sterke hand, geen fit in de M kleur; zou een stop kunnen bezitten in de 4e kleur, maar wel een minimum. Indien de antwoordende hand nu de 4e kleur biedt, wordt daarmee gevraagd naar een stop in die kleur.
2 SA : Niet forcing. Beter dan een minimale hand; een stop maar geen fit.
3 M : Niet forcing. Geen erg sterke hand. 3-kaart fit.
3 SA : Natuurlijk, heel erg sterke hand.
4 M : 3-kaart fit; geen singleton in de 4e kleur; sterk.
3 R : Natuurlijk; 6-5 verdeling. Niet forcing.
4e kleur : Mancheforcing; de R kleur is waarschijnlijk natuurlijk; waarschijnlijk geen stop omdat er anders wel 3SA geboden zou zijn. De antwoordende hand herbiedt zijn meest mogelijke natuurlijke kleur maar bij voorkeur 3SA indien er een stop aanwezig is in de 4e kleur, of 3M met een mooie M kleur.
4e kleur met sprong    : Mancheforcing voor de M kleur. Singleton (of renonce) in de 4e kleur.
 
1 m - 1 M
2 R - 2 SA
?
3 m : Niet forcing; zeer slechte hand; laatste kans op een deelscore.
3 M : Forcing; 3-kaart fit; singleton in de 4e kleur; onderzoekt de mogelijkheid voor een 4-3 fit.
4 M : 4-kaart fit; singleton in de 4e kleur.
4e kleur : Slem interesse, waarschijnlijk in m, niet in M.
Sprong in 4e kleur  : 4-kaart fit voor de M kleur, renonce in de 4e kleur, sterke slem interesse.

 
B-14
1 - 1 M
2
Forcing. Sterke herbieding, met een reverse betekenis, maar belooft niet 100% een lange ruiten kleur. Het garandeert wel nog een herbieding.
De antwoordende hand biedt als volgt:
2 : 4-kaart M; redelijke kracht, geen stop in de OM behalve misschien met een minimum; geen ruiten steun; forcing - een neutrale bieding.
2 OM : Natuurlijk. Tenminste een 5-kaart M; forcing.
2 M : 5-kaart hoog; forcing.
2 SA : 4-kaart M; stop in de OM. 8-11 of 15+ punten.
3 : 4-kaart M; goede, lange klaveren; sterk, forcing.
3 , 3 M : Mancheforcing; belooft plaatjes in de kleur waarin gesprongen is.
3 SA : 12-14 punten, 4-kaart M; stop in de OM.

 
B-15
1 - 1 M
3
Minimum 2-kleurenspel in de lage kleuren; tenminste een 5-5 verdeling. Niet forcing, niet constructief. Nieuwe kleuren of sprongbiedingen door de antwoordende hand zijn forcing.

 
B-16
1 - 1 M
2 - 2
?
2 OM : Mancheforcing; iets als een 2-2-5-4 verdeling zonder stop in de OM.
2 M : Niet forcing, 3-kaart fit, 18-19 punten, geen stop.
2 SA : Niet forcing; 17-18 punten; enigszins ongebalanceerd.
3 : Niet forcing; sterk 5-5 in de lage kleuren.
3 : Niet forcing.
3 M : Forcing; 4-kaart troef, singleton in de 4e kleur.
3 OM : Forcing, evenzo als 3 M maar met renonce in de OM; heel sterk.
3 SA : 19-21 punten; enigszins ongebalanceerd.
4 : Forcing; monster 2-kleurenspel in de lage kleuren.
NB: Met een kaart als: A H x   x x    A B x x    A V x x   zou er met 1 geopend moeten worden, en niet met 1. Dit voor het geval er met 1 geantwoord zou worden.

 
B-17
1 - 1 M
2 - 2 M
?
Hetzelfde als bij B-16, behalve:
3 M: Niet forcing; 3-kaart fit; geen singleton.
4 M: Niet forcing; 3-kaart fit; geen singleton. Sterker dan 3M
OM: Zoals 2OM bij B-16.
Sprong in OM: Fit in M, singleton of renonce in OM.

 
B-18
1 - 1
?
De antwoordende partner kan drie verschillende soorten handen hebben:
1. Gebalanceerde hand die te goed is voor 1SA. (Hij zal daarna SA herbieden)
2. Ruiten + Klaveren; te zwak voor 2, ongeschikt voor 3. (Hij zal daarna klaveren herbieden)
3. Ongebalanceerd met een lange ruiten kleur:
 a. Indien hij zwak of niet te sterk is gaat hij ruiten herbieden.
 b. Indien hij sterk is zal hij een sprongbod doen, vaak een reverse - waarmee hij nog een 4-kaart hoog kan bezitten.
Openaar's herbiedingen:
1 M: Lange klaveren; niet gebalanceerd; zou op kracht en niet op lengte in M gebaseerd kunnen zijn, zoals reverse biedingen na M openingen. Zie B-3.
1 SA: Gebalanceerde 15-17 hand, met misschien nog een 4-kaart hoog.
2 : Een echt minimum; helemaal niet positief.
2 : De kracht van een verhoging van een hoge kleur; goede hand.
2 SA: Gebalanceerde hand met 18-19 punten; met misschien nog een 4-kaart hoog.
3 : Forcing; heel sterk, met de betekenis van een sprongherbieding na opening in een hoge kleur.
3 : Forcing. 18+ punten of zeer ongebalanceerde sterke hand.
3 SA: Lange klaveren met stops in de ongeboden kleuren
3 M: Renonce in M kleur; ruiten fit.

 
B-19
1 - 2
?
De antwoordende hand heeft exact hand als na: 1 - 1.
De herbiedingen van de openaar kunnen zijn:
2 : Niet forcing; minimum hand, ongebalanceerd. Met behulp van een sprong- of reversebod kan de antwoordende hand mancheforcing bieden. Hij zou ook niet forcing 2SA of 3 kunnen bieden. 3 is om te spelen.
2 M: Forcing. Lange ruiten kaart, iets in de M kleur en extra waarden. De antwoordende hand kan 3 bieden om te spelen; ieder ander bod is forcing.
2 SA: Gebalanceerde 15-19 punten, forcing. 3 is om te spelen. 3 is niet forcing, een hand welke te zwak is voor 1 - 2. Ieder ander bod is sterk.
3 : Niet forcing; minimaal en ongebalanceerd; Heeft als voorkeur 3 boven 2 als eindcontract. Een eventueel 3 bod van de antwoordende hand is weer om te spelen.
3 : Sterk, maar niet forcing.
4 : Forcing; een hele mooie sterke lage kleur. Met een slechtere hand wordt eerst reverse geboden waarna de klaveren gesteund worden.
3 SA: Lange ruitenkleur met een stop.

 
B-20
1 m - 1 SA
?
5-8 punten, redelijk gebalanceerd, er worden geen stops beloofd. Met een normale niet te sterke hand zal openaar passen.
2 m, 2 om, 2 M: Natuurlijk; niet forcing. Reverse biedingen beloven extra kracht, een lange m kleur en een echte tweede kleur.
2 SA: Gebalanceerde 18-19 punten, of er is ook een semi-gebalanceerde hand mogelijk met 17-19 punten.
3 m: Forcing; erg sterk.
3 SA: Lange m kleur.

 
B-21
1 m - 2 SA
?
Hand met 12-15 of 18+ punten en stops, geen 4-kaart hoog; geen 4-kaart steun in de m kleur. Herbiedingen van de openaar zijn alle natuurlijk en forcing: 4 is Gerber; 4SA is kwantitatief; 5SA = kies een slem.
De antwoordende hand kan nog 18+ punten hebben en belooft die wanneer hij verder biedt na een 3SA bod van de openaar.

 
B-22
1 m - 2 m
?
De antwoordende hand heeft 8-9 punten of meer, niet gelimiteerd, tenminste 4-kaart m; geen 4-kaart hoog.
Openaar's herbiedingen kunnen zijn:
3 m: Niet forcing, gelimiteerd, ongebalanceerd.
Nieuwe kleur: Forcing (tot 3SA of 4 m). Tenminste 4-kaart m, een stop, extra kracht (ofwel 15+ balanced of ongebalanceerd sterk).
2 SA: Forcing, 15-17 gebalanceerd. Waarschijnlijk een 3-kaart m (kan ook een 4-kaart zijn met een gebalanceerde 15 punter. De openaar mag passen op een 3m herbieding.
3 SA: Gebalanceerde 18-19 punten, altijd met een 3-kaart m. Het antwoord van 4 van partner is Gerber.
Nadat de openaar een nieuwe kleur herbiedt met een lichte sleminteresse zou de antwoordende hand met een minimale hand, indien mogelijk, 2SA of 3m moeten bieden. Een nieuwe kleur zou suggereren dat hij meegaat in de poging slem te bereiken.

.
B-23 Andere mogelijke biedingen
1 m - 1 X
2 SA - 3
De openaar is verplicht 3 te bieden zodat ze in een ruitencontract eindigen wanneer de 3 bieder een lange zwakke ruitenkaart bezit. Wanneer de antwoordende hand nogmaals biedt na zijn 3 bod, zijn de klaveren echt.
 
1 m - 1 M
Sprong in R
Bij deze bieding bestaan twee mogelijkheden: een heel sterk twee kleurenspel (6-5), of een mancheforcing verhoging voor de M kleur met een singleton in de 4e kleur en meer puntenkracht in de R-kleur dan in de M-kleur.
 
1 m - 1 X
Sprong in nieuwe kleur
Heel vaak mancheforcing met een singleton in de 4e kleur. Als dat niet zo is dan is het een hand waarmee anderen wellicht 2 geopend zouden hebben - de nieuwe kleur die geboden wordt belooft tenminste een 4-kaart in die kleur (zonder tweede kleur was wel 3m geboden, NIET: 1 - 1M, 3.)
 
1 m - 3 m
4 m
Preëmptief. Als openaar een manchepoging wil doen dan moet hij een nieuwe kleur (stop) bieden.
 
1 m - 2 m
Sprong in nieuwe kleur
Vraag bod.

 
B-24
1 m - Doublet - ?
Nieuwe kleur: Forcing. Alle verdere biedingen alsof er niet gedoubleerd is.
Sprong in nieuwe kleur: Preëmptief. Geen manche tegenover een 15-17 gebalanceerde hand.
2 m: Sterk, forcing, onveranderd.
3 m: Preëmptief.
1 SA: 4-kaart fit in m; zwak en gebalanceerd.
2 SA: 5-kaart fit in m; semi-gebalanceerd, mogelijke stops, 9-10 punten.
Redoublet: Punten!, waarschijnlijk gebalanceerd. Maximaal een 3-kaart in m; straf-georienteerd.

 
B-25
1 m - simpel
volgbod
- ?
2 m Forcing, normaal.
3 m Preëmptief.
1 SA Constructief, gebalanceerd met een stop. Goede 8-11 punten; normaal gesproken biedt de openaar met een gebalanceerde hand.
Doublet Negatief; tenminste een 4-kaart in ieder ongeboden hoge kleur; zegt niets over een lage kleur; Een doublet op 1 belooft in ieder geval een 4-kaart schoppen. Het verdere bieden gaat verder alsof de hoge kleur geboden was. Dus:
1 - 1 - Doublet - Pas
?
2 : Forcing
2 : Normale schoppen verhoging
3 : Schoppen verhoging met sprong
1 : Slechte hartenkleur, 3+kaart schoppen
Nieuwe kleur : Echt, forcing. Na een 1 volgbod kan 1M een 4-kaart zijn en ontkent tegelijkertijd een 4-kaart in de OM. Na een 1 volgbod belooft 1 een 5+kaart schoppen. Na een 1 volgbod belooft 2 natuurlijk ook een 5+kaart. Openaar's 3 of eenvoudige herbieding zijn niet forcing.
Sprong in nieuwe kleur : Preëmptief. Geen manche mogelijk tegenover een gebalanceerde 15-17 hand.

 
B-26
1 m - sprong
volgbod
- ?
Hoe verder te bieden na een sprongvolgbod:
3 m: Sterk, niet forcing. Een hand met een kracht waarmee normaal 1m - 2m geboden zou zijn.
2 SA: Forcing, natuurlijk.
4 m: Forcing.
Nieuwe kleur: Forcing, maar garandeert geen rebid. Partner moet niet te bang verder bieden.
Doublet: 1 - 2 - Doublet is negatief; belooft beide hoge kleuren met tenminste een 4-kaart; niet gelimiteerd. Alle andere doubletten op zwakke volgbiedingen zijn straf. Doubletten op sterke of intermediate volgbiedingen worden gezien als informatief.
Sprong in nieuwe kleur: Sterk wanneer het volgbod zwak is en zwak wanneer het volgbod van de tegenpartij sterk is.

B-23 Competetief
1 m - 1 SA - 2 m
Uitneem bod voor de hoge kleuren; niet forcing. 3 m is een zwakke verhoging.
1 m - 2 m - ?
Indien het cue-bod de hoge kleuren belooft, dan belooft 2M lengte in de om (5+kaart) en tolerantie voor de m-kleur, waarschijnlijk met een honneur in e M-kleur. Indien het cue-bod een hoge en een lagekleur belooft, dan belooft een bod in de hoge kleur van de tegenpartij tenminste een 4-kaart in de OM plus tolerantie voor de m-kleur. Ongeacht wat 2m belooft is een bod in de 4e kleur niet forcing; gelimiteerd door het feit dat niet gedoubleerd kan worden of een cue-bod gedaan kan worden.
1 - 1 - Pas - 2
Pas - Pas - Doublet
Takeout. Alle competitieve doubletten op lage contracten zijn takeout (uitnemen) nadat zij (of wij) een kleur verhoogd hebben. Partner wordt dus gevraagd een zinnig bod te doen.

B-23 Gepaste hand
Wanneer de gepast hand met sprong een nieuwe kleur biedt is dat zwak; waarmee hij wil zeggen dat er ook tegenover een gebalanceerde hand met 15-17 punten geen manche mogelijk lijkt. Indien er gesprongen wordt naar 2M dan is het bod van 2SA van de openaar forcing en nog een poging de manche te bereiken; het bod van 3M naar partners sprong naar 2M is dan ook preëmptief.
Alle andere biedingen blijven dezelfde betekenis houden, met dien verstande dat forcing biedingen nu gezien moeten worden als zijnde inviterend.
Wanneer u een enorm goede fit hebt met partners lage kleur, en zou het een ramp zijn wanneer partner zou passen op 2m, biedt dan 3M - een hoge kleur met daarin waarschijnlijk een honneur, dus als de bieding gaat:
Pas - Pas - 1 - Pas 
?   Dan bied je met: A x x    x x    H V T x x x x    x   
3  
Ook 1 - 3 heeft die betekenis; iedere dubbele sprong in een nieuwe kleur dus. Maar niet 1 - 3 -- dat is een gewone zwakke sprong in een nieuwe kleur.↑ Top ↑

Hoge kleuren Opening

De limieten voor een hoge kleur opening zijn wat vager als die voor lage kleuren openingen, zowel het puntenaantal omhoog als omlaag.
Bijvoorbeeld:
  a.   A B T x x x x x A x x x   x = 1
b. A H V x x x x   A x   H V x x = 2
Maar wanneer de zwarte kleuren worden omgedraaid worden de biedingen voor (a) = pas en (b) = 1.

De 1/ openingen beloven een 5+kaart hoog, maar kan in enkele gevallen ook een sterke 4-kaart zijn! Zie onderstaande drie mogelijkheden:

1. Met een gebalanceerde hand met punten in twee kleuren en 12-14 of 17+ punten : A H B x x x x x x x A x x
2. Met een mooie 4-kaart schoppen en een 5-kaart harten en een minimum hand : H V B x   A x x x x   H x x x
3. Met een 1-4-4-4 verdeling, 13-14 punten met een 1SA rebid na een 1 antwoord. : x H V T x A V x x   V x x x


Alle 5-5 twee-kleurenspellen worden geopend met de hoogste kleur, ook met een 5-5 - wordt met 1 geopend.

Twee-kleurenspellen met een 5-6 verdeling worden normaal gesproken met de langste kleur geopend, behalve wanneer het een zwakke hand betreft en het twee aanliggende kleuren betreft kan er met de hoogste kleur geopend worden. (U voorkomt daarmee dat u, met een onmogelijke reverse, uw tweede kleur zou moeten bieden)

 
C-1
1 M - ? Antwoorden:
1 : Nog onbekende kracht, normaalgesproken een 5-kaart (met een 4-kaart 1SA, behalve wanneer je sterk bent).
1 SA: 5-11 punten, "forcing betekenis" maar er mag op gepast worden met minder dan 13 punten.
2 m: 12+ punten. Kan ook alleen maar een solide lange kleur zijn (dat wordt getoond door een later rebid van 3m)
2 (na 1 ): 9+ punten, 5-kaart of beter
2 M: 5-9 punten, 3+kaart steun. Met 5-6 punten waarschijnlijk een 4-kaart steun met aftroefmogelijkheden.
2 SA: 12-15 punten, gebalanceerd.
3 M: 10-11 punten, 4-kaart steun of een 3-kaart steun met ergens een singleton. Niet forcing
3 SA: Forcing, 12+punten, 4+kaart steun, ontkent een renonce of singleton (behalve na 1-3SA zou er een singleton harten kunnen zijn).
4 m, 3
(Dubbele sprong in nieuwe kleur)
: Forcing verhoging, singleton (of renonce) in de geboden kleur. Nie 1-4 (dat is natuurlijk).
4 M: Om te spelen, hele zwakke distributionele hand.
Sprong in nieuwe kleur: Forcing, sterk, slem interesse
4 SA: Blackwood.

 
C-2
1 M - 1 SA
?
De vervolgbiedingen van de openaar kunnen zijn:
2 m: Laagste 3-kaart met een 5-3-3-2 verdeling; liefst een 4-kaart natuurlijk. Met 16+ punten heeft dit de voorkeur boven 2M.
2 (1 opening): Biedt 2 i.pv. 2 met een 6-4 verdeling en biedt 2 en niet 2m met een 5-4-4 verdeling.
2 (1 opening): Niet forcing, belooft een mooie 15-16 punten.
2 M: Een 6+kaart M en maximaal 15 punten.
2 SA: 18-19 punten, meestal een 5-3-3-2 verdeling.
3 M: 17-19 punten, sterke 6+kaart M, niet forcing maar er zal weinig op gepast worden.
4 M: Mooie verdeling, om te spelen.
3 SA: Niet zozeer punten maar slagen - lange, solide M met stops.
Nieuwe kleur met sprong: Manche-forcing, altijd natuurlijk (4+kaart).
Pas: Waarschijnlijk heeft de openaar een 4-kaart hoog en zo'n 12 punten met een heel slechte verdeling.

 
C-3
1 M - 1 SA
2 m - ?
2m kan de laagste 3-kaart zijn met een 5-3-3-2 verdeling; liefst een 4-kaart natuurlijk. Met 16+ punten heeft dat de voorkeur boven 2M.
Het verdere bieden gaat als volgt:
2 M: 6-9 punten, meestal een 2-kaart steun, of een 3-kaart met een hele slechte hand.
2 SA: 10-11 punten, ontkent een 3-kaart M, gebalanceerde hand.
3 M: 10-11 punten, 3-kaart M, geen singleton.
3 m: 8-9 punten, 5+kaart m en waarschijnlijk een singleton M.
2 of 3 (OM): Sterke hand met de OM, "onmogelijk bod bod," belooft fit in m zoals bv 3m, maar dan met 10-11 punten. Ronde forcing.
2 (indien m=): Natuurlijk, niet forcing, 5-9 punten, waarschijnlijk een singleton M.
3 (indien m=): Natuurlijk, niet forcing, lange klaver kleur, waarschijnlijk singleton M.
3 (indien m=): Natuurlijk, niet forcing, 10-11 punten, geen stop in OM, 6+kaart ruiten.
2 (indien M=): Natuurlijk, 5-8 punten, zou een 5-kaart met een dubbelton schoppen (partner met een singleton harten zal zelden passen)
Pas: Zal niet vaak voorkomen: 5-7 punten met een singleton M en een fit voor de m kleur; of een doubleton M met 4-5 kaart m en een zeer zwakke hand

 
C-4
1 M - 1 SA
2 m - 2 M
?
Verder na het steunen van de hoge kleur:
2 SA: Mooie 16-17 punter, gebalanceerd.
3 m: 5-5 verdeling, lichte slem interesse; alhoewel het belangrijkste blijft het bereiken van een gezonde manche.
3 M: Heel goede manche poging, 16-17+ punten. Waarschijnlijk een 6-4 verdeling in M en m.
OM of om   : Sterke manche poging, 16-17+ punten. Natuurlijk, maar ook vaak een 3-kaart met een singleton in de 4e kleur.

 
C-5
1 M - 1 SA
2 m - 2 SA
?
Het 2SA bod belooft 10-11 punten met een gebalanceerde hand en ontkent een 3-kaart M.
Het verder bieden gaat als volgt:
3 m: 5-5, om te spelen.
3 M: 6-kaart M, forcing, biedt de juiste manche.
3 om: Indien om klaveren is: semi-natuurlijk, niet aanmoedigend. Indien het ruiten is: niet forcing manchepoging met 5-4-3-1 verdeling met een singleton in de OM kleur.
3 OM  : Indien OM harten is: niet forcing manchepoging met een 5-4-3-1 verdeling en een singleton in de om kleur. Indien OM schoppen is: forcing, kort in de om kleur; kan sterk zijn met een 5-5 verdeling.

 
C-6
1 M - 1 SA
2 M - ?
Een herbieding van 2M belooft een 6+kaart M en maximaal 15 punten.
Partners antwoorden daarop kunnen zijn:
2 SA: 10-11 punten met vaak een singleton M.
3 m: Singleton M, lange sterke m kleur, zo'n 10-11 punten.
3 (M=): Lange harten kleur (7+kaart), zwakke hand.
3 M: 10-11 punten, vaak dubbelton M. Met een 3-kaart M en 10-11 punten biedt de antwoordende hand normaal gesproken 4M.

 
C-7
1 - 1 SA
2 - ?
2 Wordt bijvoorbeeld geboden met een 6-4 verdeling schoppen-harten.
Partners antwoorden daarop kunnen zijn:
2 : Dubbelton schoppen, maar vaak ook nog een dubbelton harten; met 2-3 wordt, behalve met een sterke hand, vaak gepast.
2 SA: Kan wat zwakker zijn dan normaal, zo'n 8-9 punten.
3 m: Natuurlijk, misfit.
3 : 4-kaart fit, 8-10 punten.
3 : Net zoals na 2m: 10-11 punten, 3-kaart M, geen singleton
4 m: 4-kaart harten fit, cue-bod met een maximum.

 
C-8
1 - 1 SA
2 - ?
Het 2 bod belooft een 5-kaart harten plus een 4-kaart schoppen met een mooi 15-16 punter. Het is niet een forcing bod.
Antwoorden:
Pas: 3-kaar schoppen, slechte hand.
2 SA: Geen fit, niet veel belovend zo'n 7-8 punten waarschijnlijk.
3 m: Misfit, lange m kleur, niet veel belovend
3 : Zeker niet aanmoedigend, slechts voorkeur met waarschijnlijk een dubbelton.
3 : 4-kaart fit, maximaal 7 punten.
Manche: 8-9 punten, zeker geen slempoging waard
4 m: Slem poging, een cue-bod: waarschijnlijk voor de harten kleur.
Met een 4-kaart schoppen en een 5-kaart harten zijn er zes mogelijkheden om verder te bieden:
1 - 1 SA
2
Heel mooie harten kaart, behandeld als een 6-kaart:
H x x x   A H V x x   x x   x x
 
1 - 1 SA
2
Zeer goede schoppenkaart, behandeld als een 5-kaart:
H V B x   H x x x x   x x   A x
 
1 - 1 SA
Pas
4-5-2-2 met plaatjes in alle kleuren:
H x x x   V x x x x   A B   H x
 
1 - 1 SA
2 m
Met 3-1 in de lage kleuren:
H B x x   A V x x x   V x x   x
 
1 - 1 SA
2
Met 16-18 of een mooie 15 punter:
H V T x   H V B T x   A x   x x
 
1 - 1 SA
3
Mancheforcing:
A H B x   H V B x x   H x   H x

 
C-9
1 M - 1 SA
2 SA - ?
2SA belooft 18-19 punten met meestal een 5-3-3-2 verdeling.
Antwoorden van de partner kunnen zijn:
3 m: Om te spelen.
3 M: Om te spelen, te zwak voor een direct bod van 2M.
3 (M=): Forcing, natuurlijk, op zoek naar de beste manche.
4 m: Natuurlijk, 10-11 punten, slem interesse.
4 M: Natuurlijk, 10-11 punten, niet echt met slem interesse.
3 of 4 (indien OM): Conventioneel sterke verhoging voor de M kleur, slem interesse, zegt niet iets over de OM kleur, forcing.

 
C-10
1 M - 1 SA
3 M - ?
3M belooft 17-19 punten met sterke 6+kaart M het bod is niet forcing maar er zal weinig op gepast worden.
Partners antwoorden kunnen zijn:
3 of 4 (indien OM): Conventionele sterke verhoging voor de M kleur met slem interesse, het zegt niets over de OM, forcing.
4 M: Om te spelen.
4 m: Natuurlijk, 10-11 punten, slem interesse indien er een fit is, forcing.
5 m: Cue-bod, fit in de M kleur, forcing en slem poging.

 
C-11
1 - 1
?
1 SA 12-14 punten gebalanceerd, zou singleton schoppen kunnen zijn en ontkent in ieder geval een 3-kaart schoppen. Mogelijke biedingen van de antwoordende hand:
2 m: Niet forcing, natuurlijk.
2 : 10-11, te sterk voor een direct 2 bod
2 : Om te spelen.
2 SA: 11 punten, manche poging.
3 X: Forcing, natuurlijk, maar 3 heeft slechts een lichte forcing betekenis.
2 12-14 punten, vaak een 6-kaart harten en ontkent in principe een 3-kaart schoppen. Mogelijke biedingen van de antwoordende hand:
2 : Misfit, licht aanmoedigend.
2 SA: 11 punten, manche poging.
3 m: Forcing, sterk, vrijwel zeker natuurlijk.
3 : Natuurlijk, manche poging.
3 : Forcing.
2 12-14 punten, 3+kaart schoppen (met 4-kaart maximaal 12 punten). Mogelijke biedingen van de antwoordende hand:
2 SA: 11 punten, manche poging met 4-kaart schoppen.
3 m: Manche forcing, semi-natuurlijk.
3 : Psyche in schoppen - openaar moet passen.
3 : 11 punten, manche poging, 5+kaart schoppen.
2 m 15+punten, semi-natuurlijk; of ieder willekeurig 2-kleurenspel; hierop wordt zelden gepast. Vaak met een 3-kaart wanneer de hand te sterk is voor een 1SA, 2 of 2 herbieding. Mogelijke biedingen van de antwoordende hand:
2 : Aanmoedigend, 10-11 punten, te sterk voor een direct 2 bod, kan gedaan worden met een sterke dubbelton. Een bod waar zelden op gepast wordt.
2 : Natuurlijk gelimiteerd bod waar zelden op wordt gepast.
2 SA: Forcing, gebalanceerd met 10-11 punten.
3 m: Forcing, natuurlijk.
3 : Forcing, natuurlijk, slem interesse.
3 : Forcing intenties, hierop wordt zeer zelden gepast.
om: Forcing, semi-natuurlijk, op 3-niveau zeer sterk.
2 SA Gebalanceerde 18-19 punten. Het enige niet forcing antwoord van partner is 3, hetgeen partner vraagt om 3 te bieden en te passen op 3 of 3.
3 Hetzelfde als het 3M bod op een SA antwoord; alle vervolg biedingen zijn forcing.
3 16-17 punten, 4 troeven, niet forcing. Een bod van 4 toont nu een psyche in schoppen; openaar wordt gevraagd te passen.
3 SA Dichte harten kleur
4 Natuurlijk gedistribueerd spel.
4 m Renonce in de m kleur, mancheforcing voor de schoppen kleur.
4 Niet toegestaan. Openaar mag niet 4 herbieden. Hij zou met een sprong 3 hebben moeten bieden.

 
C-12
1 - 2
?
2 belooft een 5+kaart met 9+ punten. Mogelijke herbiedingen van de openaar zijn:
2 : Niet forcing, 12-14 punten met mooie schoppens.
2 SA: 12-14 punten, niet forcing met single- of dubbelton harten.
3 : 12-14 punten, niet forcing met 3-kaart steun.
3 m: 15-16+ punten, semi-natuurlijk, manche forcing.
3 : 15-16+ punten, goede schoppenkleur, forcing.
3 SA: Gebalanceerde hand met 15-17 punten en een dubbelton harten.
4 : 15-17 punten met 3+kaart harten, geen slem interesse.
4 m: Renonce m met harten fit.

 
C-13
1 M - 2 m
?
2m belooft 12+ punten. Het kan ook alleen maar een solide lange kleur zijn, hetgeen wordt getoond door een later rebid van 3m. De openaar kan bijvoorbeeld de onderstaande herbiedingen doen:
2 of 3 (indien om): Extra waarden, 15-16+ punten. Maar 2 zou een minimale hand kunnen zijn met een 5-5 verdeling indien de ruitenkleur wordt herboden. Zou een 3-kaart kunnen zijn.
2 (indien OM): Altijd een 4+kaart. Belooft geen extra waarden, behalve wanneer daarna schoppen wordt geboden (goede 6-4 verdeling).
2 M: Minimum hand, belooft geen extra lengte in de M kleur (zou zelfs nog een 4-kaart kunnen zijn).
2 SA: Extra waarden, 15-17, gebalanceerd met stops.
3 m: Extra waarden, slem interesse. Vraagt om met een minimum plus fil de M kleur te herbieden en daarna in de volgende ronde partners kleur te steunen.
3 M: Extra waarden, slem interesse met tenminste een solide 6-kaart.
3 SA: Gebalanceerde 18-19 punten, dubbelton in de m kleur.
4 m: Een heel goede steun (5+kaart), extra waarden.
4 M: Distributionele hand zonder slem interesse.
Sprong in nieuwe kleur: Op 3-niveau: natuurlijk, sterk 2-kleurenspel.
Op 4-niveau: fit voor de m kleur, renonce in de geboden kleurt.

 
C-14
1 M - 2 m
2 M - ?
2M toont een minimale hand en belooft geen extra lengte in de M kleur (zou zelfs nog een 4-kaart kunnen zijn).
Verdere biedingen van de antwoordende hand kunnen zijn:
2 SA: Forcing, natuurlijk, 12+ punten. De antwoordende hand mag passen op deelscore niveau wanneer de openaar een van onderstaande biedingen doet:
3 m: Openaar was te zwak om direct naar 3m te verhogen
3 om: Openaar bezit een zwak twee kleurenspel (en misfit).
3 (OM): Openaar bezit een zwakke 6-4 schoppen/harten.
3 M: Lange, niet dichte, kleur. Zwakke opening.
3 m: Niet forcing, natuurlijk. Lange (semi-)solide kleur met in ieder geval het aas. De openaar zou 3SA moeten proberen wanneer jij stops heeft met een dubbelton in de m-kleur.
3 om of 3 OM: Forcing, sterk, semi-natuurlijk. Vaak bedoeld als stop voor 3SA
3 M: Manche forcing met slem interesse. Vraagt naar cue-biedingen indien partner niet minimaal is.
3 SA: Gebalanceerde 16-17 punten. Lichte slem poging.
4 m: Natuurlijk, forcing met mooie verdeling; punten kunnen wat minder zijn.
4 M: Tenminste 10 kaarten in de m- en M-kleur samen, vaak een 5-5 verdeling. Sterk, maar minder sterk dan met sprong geboden. Geen hoge kaarten in de OM- of om-kleur.
4 om of 4 OM: Mooie 3-kaart fit voor de M-kleur, slem interesse, singleton in de geboden kleur.

 
C-15
1 M - 2 m
2 X - ?
Over het algemeen hebben de herbiedingen van de openaar dezelfde betekenis als getoond onder C-14:
1 - 2
2 - 2
Manche forcing. (Indien het slechts inviterend voor de manche is, dan moet eerst 1SA geboden worden en daarna 3). Indien de openaar nu 3 biedt, indien dat niet een cuebod is, dan belooft dit dat het eerdere 2 bod gebaseerd is geweest op distributie en niet zozeer op puntenkracht.
 
Een herbieding van de antwoordende hand van 3m is nog steeds niet forcing:
1 - 2
2 - 3
Openaar zou mogen passen. Dit zal hij gezien zijn eerdere 2 herbieding niet zo snel doen omdat dit bod al extra waarden beloofde.
 
Indien de antwoordende hand de tweede kleur van openaar steunt zoals in:
1 - 2
2 - 3
heeft dat een mancheforcing betekenis met een 4-kaart steun. Een sprongbod in partners tweede kleur toont een nog extra sterkere hand.
 
De herbieding van 2SA van de antwoordende hand leidt bijna altijd tot een manche:
1 - 2
2 - 2 SA
3
Dit is forcing omdat openaar met een zwakke hand met een 6-4 verdeling eerst schoppen zou hebben herboden en niet 2.
 
1 - 2
2 - 2 SA
3
De openaar belooft nu een zwakke hand met een 5-5 verdeling. De antwoordende hand zou in dit geval hierop mogen passen of corrigeren naar 3.

 
C-16
1 M - 2 M
?
2M belooft 5-9 punten, 3+kaart steun. Met 5-6 punten waarschijnlijk een 4-kaart steun met aftroefmogelijkheden.
2 SA: Manche poging, gewoonlijk een gebalanceerde 17+ punter. Met goede steun(7+) zal de antwoordende hand 4M bieden. Ook zou hij 3SA of nog minder voorkomend 3OM (5+kaart en forcing) kunnen bieden. Met een minimale hand zal hij natuurlijk en niet forcing 3M of 3m bieden.
3 X (Nieuwe kleur): Manche poging, singleton (of renonce) in X. De antwoordende hand biedt 4M met zo'n zeven punten (niet in de X-kleur). Wanneer hij de X-kleur steunt vertelt hij dat hij een 4-kaart in de OM kleur bezit en vraagt daarmee aan partner om 4M te bieden of wanneer hij liever in een mogelijke 4-4 fit in de OM speelt, 4OM te bieden. Met een mindere hand biedt hij weer gewoon 3M.
4 X (Sprong shift): Forcing, natuurlijk slem poging met een 2-kleurenspel in M en X. Met een mooie verdeling wordt partner gevraagd een cue-bod te doen.
3 M: Preëmptief, geen manchepoging.
3 SA: Natuurlijk, lange kleur/slagen, geen punten.

 
C-17
1 M - 3 M
?
3M belooft 10-11 punten, 4-kaart steun of een 3-kaart steun met ergens een singleton. Niet forcing
3 SA: Forcing, vraagbod: vraagt om een singleton te bieden en indien geen singleton of renonce aanwezig is om 4M te bieden.
4 X (Nieuwe kleur): Cue-bod, slem interesse.
5 M: Vraagt om met goede troeven slem te bieden.

 
C-18
1 M - 3 SA
?
Forcing, 12+punten, 4+kaart steun, ontkent een renonce of singleton (behalve na 1-3SA zou er een singleton harten kunnen zijn).
4 X: Cue-bod, lichte slem poging.
4 SA: Blackwood.
5 M: Vraagt om met goede troeven slem te bieden.
4 M: Minimum hand. Indien de antwoordende hand door biedt heeft hij zeer goede troeven.

 
C-19
1 M - 4 M
?
4M is om te spelen met hele zwakke distributionele hand.
5 X (Nieuwe kleur): Vraag-bod. Zonder controle in de X-kleur herbiedt de antwoordende hand 5M. Met de Heer in de X-kleur biedt hij 5SA. Met een singleton biedt hij 6M. Met het aas of in renonce in de X-kleur biedt hij 6X.

 
C-20
1 M - 2 SA
?
2SA belooft een gebalanceerde hand met zo'n 12-15 punten.
3 m: Natuurlijk, op zoek naar een 3-kaart steun. Biedingen van de antwoordende hand:
3 M: 3-kaart steun (4 M met goede troeven).
3 om of 3 OM: Zwakke stop in de 4e kleur
3 SA: Alle kleuren gestopt.
4 m: Maximale hand met een goede fit in de m-kleur.
4 OM of 4 om: Cue-bod met steun in de m kleur.
3 M: Op zoek naar de juiste manche; de kleur is wel speelbaar met twee kleintjes bij partner. Wanneer partner hierna een nieuwe kleur biedt is dat een cue-bod voor de M-kleur.
3 OM: Natuurlijk, geen extra waarden (zelfs wanneer reverse geboden). De antwoordende hand verhoogt met 4-kaart troef en een minimum of biedt een nieuwe kleur met een maximum hand. In andere gevallen biedt hij 3SA of geeft de voorkeur aan 4M.
4 : Gerber
4 of 4 : Natuurlijk, sterk 2-kleurenspel met slem interesse.
4 M: Lichte sleminteresse wanneer partner maximaal is met een mooie hand.
4 SA: Natuurlijke slem poging voor SA
3 SA: Om te spelen, gebalanceerd. Indien de antwoordende hand nu 4M biedt bezit hij vier kleine troeven. Wanneer hij wat anders biedt heeft hij 18-19 punten met een gebalanceerde hand.

 
C-21
1 M - simpel
volgbod
- ?
1 SA: Natuurlijk, niet forcing, 8-10 en maximaal 11 punten.
2 m: Sterk, forcing, onveranderd.
2 M: Zwakke verhoging, kan wat zwakker zijn dan zonder volgbod.
2 OM: Forcing, 9+ punten. Belooft niet een echte herbieding. De openaar biedt verder zoals in C-12.
2 SA: Sterk, forcing, natuurlijk, onveranderd.
3 M: Limiet verhoging, maar kan ook een gebalanceerde hand met een 3-kaart troefsteun tonen. Wanneer openaar nu 3SA biedt is dat natuurlijk en om te spelen.
3 SA: Forcing verhoging, onveranderd.
4 m: Fit voor de M-kleur, singleton in de geboden kleur. Een sprong cue-bod heeft dezelfde betekenis.
Cue-bod: Fit in de M-kleur, slem interesse, controle.
Sprongbod in nieuwe kleur: Preëmptief.
4 M: Preëmptief, om te spelen.
Doublet: Straf.

 
C-22
1 M - doublet - ?
1 SA: 3-kaart M, 5-7 punten, waarschijnlijk een 4-3-3-3 verdeling.
2 M: Normale zwakke verhoging, met aftroefwaarden.
3 M: Zwakke distributionele verhoging, met (veel) aftroefwaarden.
2 SA: gezonde verhoging met 8-9 punten
3 SA: Normale forcing verhoging.
4 m: Fit voor de M-kleur, singleton m (ook 3 , indien M=).
Nieuwe kleur: Forcing, niet gelimiteerd
Sprong in nieuwe kleur: Preëmptief.
Redoublet: Indien gevolgd door een verhoging van de M-kleur belooft het 10-11 punten. Indien gevolgd door een sprongbod is dat forcing. Vaak is er geen fit en heeft het redoublet de betekenis van een strafdoublet.

 
C-23
1 M - Sprong
volgbod
- ?
Indien het sprongvolgbod een preëmptief bod is, dan hebben partners biedingen de volgende betekenis:
3 M: Natuurlijk, 8-10 punten; met een maximum bij partner wordt gevraagd om 4M te bieden.
2 SA: Natuurlijk, forcing.
3 SA: Indien met sprong heeft dit een conventionele betekenis voor de M-kleur. Indien zonder sprong is dit 3SA bod om te spelen.
Nieuwe kleur: Forcing.
Sprong in nieuwe kleur: Sterk, forcing, normaal.
4 M: Indien dubbele sprong: preëmptief. Indien enkele sprong: sterke verhoging.
Cue-bod: Oke met de M-kleur en kort in de geboden kleur.
Doublet: Straf.
 
Indien het sprongvolgbod een intermediate bod is, dan hebben partners biedingen de volgende betekenis:
Doublet: Negatief.
Sprong in nieuwe kleur: Preëmptief.
 
Indien het sprongvolgbod een sterk bod is, dan hebben partners biedingen de volgende betekenis:
Nieuwe kleur: Niet forcing.
3 M en 4 M: Zwakker.

 
C-24
1 M - 2 SA (unusual) - ?
Doublet: 10+ punten. De start van alle sterke vervolgbiedingen of strafdoubletten. Een nieuwe kleur daarna geboden is forcing.
3 M: Zwakke verhoging (indien sterk: eerst doubleren.
3 SA: Sterke distributionele verhoging voor de M-kleur, waarschijnlijk met een 5-4-2-2 verdeling.
4 m: Sterke hand met steun voor de M-kleur en een singleton m.
4 M: Zwakke preëmptieve verhoging met een distributionele hand.
3 m: Gelimiteerd, conventioneel (forcing). 5-kaart OM en tolerantie voor de M-kleur met een 3-kaart of een dubbelton met een honneur.
3 OM: Natuurlijk, niet forcing, geen tolerantie voor de M-kleur.
4 OM: Natuurlijk, niet forcing, geen tolerantie voor de M-kleur.

 
C-25
1 M - 2 M (cue-bod) - ?
Veelal hetzelfde als in C-24 hierboven besproken. Indien de volgbieder twee specifieke kleuren heeft getoond dan belooft een bod in een van deze twee kleuren lengte in de 4e kleur plus tolerantie voor de M-kleur. Een sprong cue-bod belooft een fit voor de M-kleur en een singleton of renonce in de geboden kleur. 3SA is een mancheforcing verhoging voor de M-kleur. Een nieuwe geboden kleur is niet forcing, gelimiteerd door het feit dat niet eerst gedoubleerd is.

 
C-26
Pas - 1 M
?
Bijna alle biedingen blijven dezelfde betekenis houden, met die beperking dat de forcing biedingen van de antwoordende hand iets minder forcing zijn, en openaar mag passen. 1SA blijft forcing , waarop een 2SA antwoord 12-13 punten belooft waarmee hij in eerste instantie gepast heeft. In onderstaand biedverloop:
Pas - 1 M
2 SA - 3

vraagt het 3 bod aan partner om 3 te bieden en daarna te passen wanneer de openaar 3 of 3 biedt (na 3 mag de antwoordende hand natuurlijk nog wel 3) bieden; indien de openaar iets anders biedt dan heeft het 3 bod een natuurlijke betekenis gehad!

Een andere verandering in het bieden is dat een sprongbod in een nieuwe kleur nu een preëmptieve betekenis heeft. Na een zwak sprong antwoord van partner zijn alle biedingen van partner in een nieuwe kleur forcing. 2SA is een poging de manche te bereiken in partners kleur. 3M en 3SA zijn om te spelen. Indien 2SA geboden had kunnen worden en niet is gedaan, is een bod niet meer inviterend.
↑ Top ↑

Sterke Openingen

Voor sterke gebalanceerde handen zijn onderstaande openingen gereserveerd:
2 SA: Gebalanceerde hand met 20-21 punten. Een 5-kaart M kan kan aanwezig zijn, een 6-kaart M in principe niet.
2 : In de eerste herbieding SA is dan belooft dat 22+ punten. Na een antwoord van 2 belooft 2SA 23-24 punten en 3SA=25+ punten; na een ander antwoord is een SA herbieding niet gelimiteerd.
Voor heel sterke niet gebalanceerde handen zijn onderstaande openingen gereserveerd:
3 SA: Net als 2SA ook zo'n 20-21 punten met een dichte 6+kaart lage kleur plus met in alle kleuren een stop.
2 : De eerste herbieding na een antwoord op dit 2 bod wordt gedaan in een lange kleur. Wanneer het een hoge kleur betreft worden er tenminste 9 slagen belooft en wanneer het een lage kleur betreft tenminste 10.

 
D-1
2 - ?    
2 : 0-3 punten, geen heer.
2 : 3-4+ punten, geen 2 heren of een aas.
2 : 2 "controles" (A=2 controles, H=1 controle.)
2 SA: Precies 3 heren. (3 controles, geen AH)
3 : 1 aas + 1 heer (3 controles, geen 3 heren).
3 : 4 controles.
3 : 5 controles.
3 : 6+ controles.
3 SA: "Ik denk dat partner psyched of een foutje heeft gemaakt met zijn 2 bod; Ik kan hoe dan ook 3SA maken!
4 X: Solide kleur; 6+kaart, geen controles in de andere kleuren. Openaar's 4SA vraagt naar de lengte van de geboden kleur: 5=6; 5=7, enz.
Indien de tegenpartij volgt na de 2 opening is pas het negatieve of neutrale antwoord, andere antwoorden zijn natuurlijk met 6-7 punten en een 5+kaart in de geboden kleur. Een doublet is voor straf met een slechte hand, maar wel troeflengte tegen.

 
D-2
2 - 2
? - ?
2 - 2
2 SA - ?
De antwoordende hand past hier normaal gesproken wel vaak op, maar kan ook nog wel een Stayman 3 bieden. Dit is het enige forcing bod. Ook kan hij 3SA, 3, 3, 3 bieden, dit is allemaal om te spelen. Zijn 4 of 4 zijn inviterend. Alle andere biedingen zijn ook om te spelen.
 
2 - 2
3 SA - ?
De antwoordende hand past hier gewoonlijk op, maar kan ook een kleur bieden om te spelen, of een forcing bod doen als onderstaand:
4   : Stayman. De antwoordende hand zou bijvoorkeur een 5-4 verdeling in de hoge kleuren moeten hebben voor het geval de openaar 4 antwoord.
4   : Normaal gesproken een 5-5 in de hoge kleuren. De openaar geeft hierop zijn voorkeur aan. Indien de antwoordende hand doorgaat met een 4 bod na een 4 antwoord heeft hij een schoppen + lage kleur 2-kleuerenspel. Indien hij doorbiedt met een 5 bod bezit hij beide lage kleuren.
 
2 - 2
2 M - ?
Indien hij geen steun heeft voor de M-kleur, biedt de antwoordende hand een eigen lange kleur (niet forcing) of 2SA (niet forcing). Met een 3-kaart of beter in de M-kleur biedt hij 3M met een slechte hand of 4M met een hand waarin nog wat punten zitten. Ook kan hij met steun in de M-kleur en ergens een singleton/renonce in de kleur van de singleton/renonce springen.
 
2 - 2
3 m
Behalve om de m-kleur te verhogen zou de antwoordende hand niet boven het 3SA-niveau moeten antwoorden. 3M door de antwoordende hand zou dus op een slechte 4-kaart gedaan kunnen worden.
 
Biedverlopen waarop de antwoordende hand onder mancheniveau zou mogen passen:
2 - 2
2 - 2
2 SA - Pas
2 - 2
2 - 3
3 - Pas
2 - 2
2 - 2
3 - Pas
Met andere woorden: Wanneer de openaar SA biedt, zijn kleur herbiedt of partners kleur verhoogd mag partner daar op passen. Maar wanneer de openaar een nieuwe kleur biedt:
2 - 2
2 - 2 SA
3 - ?
moet de antwoordende hand nogmaals bieden. Indien de antwoordende hand een redelijke hand bezit moet hij in dit biedverloop 4 en niet 3 bieden. De openaar mag daar immers altijd op passen.
De openaar heeft ook nog mogelijkheid om vreemde handen te bieden:
2 - 2
3 M
4 X


Voorbeeld:
Indien na ieder willekeurig antwoord van partner, de openaar in een nieuwe kleur springt stelt dat de troefkleur vast en vraagt aan partner de daarop volgende kleur te bieden. (3 na 3, 3SA na 3). Met de kleur die de openaar nu biedt vraagt hij partner of deze ook tenminste een 3e ronde controle (Vx) bezit.
A H B x V x
H V B T x x x   x x
A x x x
A x x x x x x
Biedverloop:
2 2
3 3 (verplicht!)
3SA (?)   4 (V)
6 Pas

 
D-3
2 - 2 (2 )
?
Alle biedingen zijn nu mancheforcing!
2 SA Zonder limiet: 22+ punten. De herbiedingen van de antwoordende hand kunnen zijn:
3 : Stayman.
3 : Natuurlijk, lange kleur.
3 M: Natuurlijk; een wat meer gebalanceerde hand dan via 3 en dan de M-kleur.
3 SA: Geen overwaarde.
4 : Natuurlijk, lange kleur.
4 , 4 , 4 : Semi-solide kleur, slem interesse wanneer de 1e en 2e controles aanwezig zijn.
4 SA: Natuurlijk slem poging, overwaarde.
2 , 3 X Natuurlijk, lange kleur. Alle verdere biedingen zijn natuurlijk. Indien de antwoordende hand de manche als volgt biedt:
2 - 2
3 - 4
heeft hij niet meer waardes als al geboden.. Dus:
2 - 2
3 - 5 (sprong in een nieuwe kleur)
is een cue-bod dat extra waarden belooft met harten steun.

 
D-4
2 - 2 SA
(of hoger)
?
3 SA Forcing, gebalanceerd, ongelimiteerd. Herbiedingen van de antwoordende hand kunnen zijn:
4 SA: Geen lange kleur, geen extra waarden, niet forcing.
4 X: Forcing, 5+kaart.
5 SA: Forcing, gebalanceerd: biedt je 4+kaarten van onder af aan.
4 SA Zie D-5.
Herboden kleur Forcing, natuurlijk, slem mogelijkheden indien fit. De antwoordende hand herbiedt:
Verhoogt
de kleur
: Natuurlijk, forcing.
SA: Geen fit, geen lange kleur.
Nieuwe kleur: Natuurlijk, forcing. Indien de openaar deze kleur verhoogd als in:
2 - 3
3 - 3
4 -
moet de antwoordende hand stap voor stap zijn puntenkracht in de troefkleur aangeven ():
1e stap (4SA): 0 o1 1 punt
2e stap (5): 2 punten
3e stap (5): 3 punten, enz...

NB: Deze biedingen/betekenissen gelden alleen maar na een 2SA of hoger antwoord op de 2 opening.

 
D-5
4 SA door de 2 openaar 4SA geboden door de openaar is nooit Blackwood. In een biedverloop waar 4SA normaalgesproken Blackwood zou zijn:
2 - 2
2 - 3
4 SA - ?
vraagt het naar specifieke azen en heren (in bovenstaand biedverloop vraagt het of de antwoordende hand een heer bezit: zo ja, dan biedt hij die; zo niet dan biedt hij 5 - met H biedt hij 6). Indien hij 2 controles bezit biedt hij de kleur met dat aas en met twee heren biedt hij de heer in de laagste kleur en wanneer de openaar daarna een relay bod (opvolgende kleur) doet biedt hij de heer in de hogere kleur (of 5SA indien de heer in de relay geboden kleur zit).
Met aas - heer biedt hij eerst de kleur met het aas en daarna die met de heer.
Met drie heren biedt hij die kleur waarin hij geen heer bezit.
Twee azen worden net zo geboden als twee heren.
Met 1 aas en 2 heren biedt hij eerst het aas en na een relay van de openaar de goedkoopst mogelijke heer en eventueel daarna de derde heer. Enz...s.

 
D-6
2 SA - ?
3 : Stayman.
3 : Flint, vraagt openaar om 3 te bieden; dit bod wordt gebruikt om eventueel in 3M of in een ruitenslem te eindigen. De openaar zou 3 kunnen bieden ("Biedt 4 indien dat je kleur is, of pas indien je in een schoppen deelscore wilt spelen), of 3SA (wanneer het niet uitmaakt in welke hoge kleur je de manche wilt spelen), maar normaal gesproken wordt er 3 geboden. Indien de antwoordende hand past op 3 of 3 biedt, heeft hij een zeer zwakke hand. Wanneer hij iets anders biedt zijn de ruitens echt en heeft hij een heel mooie hand.
3 M: Natuurlijk, forcing, 5+ kaart. Wanneer de openaar nu een nieuwe kleur biedt is dat een cue-bod voor de M-kleur, behalve wanneer hij nu 3 biedt na een 3 bod (dat is natuurlijk met een 5+kaart).
4 : Natuurlijk. 3 en daarna 4 is Gerber.
4 , 4 , 4 : Natuurlijk, forcing, semi-solide 6+kaart.
4 SA: Natuurlijk, slem poging.
5 SA: Natuurlijk, bied je 4+kaarten van onder af aan.

 
D-7
3 SA - ?
4 : Gerber.
4 , 4 M: Natuurlijk, heel zelden geboden, 4M niet forcing.
4 SA: Natuurlijk slem poging; indien geaccepteerd wordt er vaak in een slem in een lage kleur gespeeld.
5 : "Pas of biedt 5 wat je beste lage kleur mag zijn.
5 SA: Biedt zes in je beste lage kleur.
↑ Top ↑

Preëmptieve Openingen

Preëmptieve openingen worden gebruikt voor handen die te zwak zijn om op 1-niveau te openen:
2 , 2 , 2 Zwakke twee openingen. De openingen zijn gebaseerd op zwakke openingen met een 6+kaart in de geboden kleur en met de meeste punten in die kleur. Op de eerste en twee hand mag er geen 4-kaart hoge kleur in een zijkleur aanwezig zijn, liever ook geen 3-kaart hoog wanneer er met 2 geopend wordt. Tegenover partners gepaste hand zijn bovenstaande voorwaarden niet meer geldig en zou de opening op nog zwakkere handen gedaan kunnen worden.
3 X Niet-kwetsbaar: zeer zwak met een 7-kaart zonder verdedigende waarden. Kwetsbaar zal de hand wat sterker zijn.
4 X Niet-kwetsbaar: zeer zwak met een 8-kaart zonder verdedigende waarden. Kwetsbaar zal de hand wat sterker zijn.

 
E-1
2 X - ?
2 SA: Forcing, veelal een gebalanceerde hand. Indien aanwezig biedt de openaar een zijkleur met daarin een aas of een heer; zonder dat biedt hij 3X of 3SA (met een solide 6-kaart). Een herbieding van de openaar van 3X nadat de openaar heeft herboden is inviterend; indien hij 3SA biedt geeft dat de openaar de keuze welke manche te spelen.
Nieuwe kleur: Forcing, natuurlijk. De openaar zou met een dubbelton mee deze kleur moeten steunen of zo niet een tweede kleur bieden of 3X moeten bieden. Een sprong in een nieuwe kleur is een cue met steun voor de nieuwe kleur. Indien de antwoordende hand zijn kleur herbiedt is dat niet forcing.
3 X, 4 X: Alle verhogingen zijn preëmptief.
Sprongbod in nieuwe kleur: preëmptief.

 
E-2
Pas - 2 X
?
2 SA: Na een 2 opening is dit natuurlijk, een niet forcing poging om 3SA te bereiken. Na een 2M opening is het een forcing conventioneel bod. De openaar behandeld dit 2SA bod als een unusual en biedt zijn langste lage kleur; indien de antwoordende hand nu 3M biedt is dat een manche poging voor de M-kleur.
Nieuwe kleur: Natuurlijk, niet forcing. Komt het meest voor na een 2 opening. Het belooft een mooie hoge kleur.
Verhoging: Preëmptief.
Sprong in nieuwe kleur: Constructief, enige tolerantie voor X, manche poging voor de nieuwe kleur

 
E-3
3 X - ?
Nieuwe kleur: Natuurlijk, forcing.
3 SA: Om te spelen.
4 X, 5 X: Preëmptief; om te spelen.

 
E-4
4 m - ?
Nieuwe kleur: 4 M natuurlijk; om = forcing en slem poging.
Verhoging: Natuurlijk, constructief.
4 SA: Natuurlijk, om te spelen.

 
E-5
4 M - ?
4 SA: Blackwood.
5 M: Vraagt om met goede troeven 6 te bieden.
Nieuwe kleur: Vraagbod. Zonder 1e of 2e controle in die kleur biedt de openaar 5M. Met de heer of een singleton 6M en met een aas of een renonce 5SA of 6 in een nieuwe kleur (solide troeven).
↑ Top ↑

Slem Biedingen

De drie meest voorkomende manieren om slem te bereiken zijn die via de 2 opening (zie "D"), sprongbiedingen (in een nieuwe kleur) en cue-biedingen. Verder zijn er nog verschillende hulpmiddelen beschikbaar:
4: Dit wordt gebruikt voor de Gerber azenvraag wanneer er geen troefkleur is vastgesteld.
4 SA: Blackwood azenvraag, indien een troefkleur is vastgesteld wordt deze methode gebruikt om azen te vragen; dit alleen wanneer geen cue-biedingen zijn gedaan: indien er eerst cue biedingen zijn gedaan vraagt het 4SA bod of er nog extra waarden aanwezig zijn die nog niet zijn aangegeven bij het cue-bieden, VNK (vraagt niet getoonde kracht).
Wanneer er nog geen troefkleur is afgesproken heeft het 4SA bod een kwantitatieve betekenis.
Vraag biedingen: Nadat er een fit is gevonden heeft het bieden van een nieuwe kleur een cue betekenis; wordt een nieuwe kleur met sprong geboden dan heeft dat de betekenis van een vraagbod.
Vragen naar de troefkleur: Het bieden op 5-niveau van de overeengekomen troefkleur vraagt naar de kwaliteit van de troefkleur en om met goede troeven 6 te bieden.
5SA vraagt om met goede troeven groot slem te bieden; Na een Blackwood serie wordt daarvoor niet 5SA maar 6 gebruikt.

F-1 Kleur met sprong herboden - Partners herbiedingen
Het sprongbod belooft: Slem mogelijkheden tegenover gezonde minimale opening; we gaan mijn of jou kleur spelen of mogelijkerwijs in SA. Mijn herbieding gaat je straks vertellen welk van de drie mogelijkheden ik wil.
a) 1 - 2
2 - 3
solide of semi-solide lange kleur:
A x   x x   A H V x x x x   x x
 
b) 1 - 2
2 SA - 3
fit voor de kleur van de openaar, te sterk voor een directe forcing verhoging:
A H x x x   H V x x   H x   x x
 
c) 1 - 3
3 - 3 SA
sterke 5- of 6-kaart, semi-gebalanceerd:
H x   H x x   V x x   A H B T x
 
Twee speciale iets zwakkere handen worden getoond met een sprong rebid:
d) 1 - 2
2 SA - 4
niet een hand met veel punten, maar wel met een hele goede troefsteun:
A V x   H V B T x x   x x   x x
 
e) 1 - 2
3 - 4
Mijn totale kracht ligt in mijn geboden kleur met zeer weinig punten ernaast.
A H V B x x x x   V x   B x   x
 
Indien de antwoordende hand een nieuwe kleur herbiedt dan heeft hij een extra sterke hand van het type a) of b) en zou met tegenzin slechts in de manche eindigen:
1 - 2
3 - 4
Type (b)
 
1 - 3
3 - 4
Type (a) of (b)
De nieuwe kleur belooft een controle, geen lengte.

F-2 Sprong in nieuwe kleur - Openaars herbiedingen
1 - 2
?
Na partners sprong in een nieuwe kleur zou de openaar de volgende biedingen kunnen doen, in volgorde van belangrijkheid:
 
1. Zijn eigen kleur herbieden (3) wanneer dat een 5+kaart betreft waarin tenminste twee van de drie tophonneurs aanwezig zijn. Hij moet dat bieden als aan die voorwaarden wordt voldaan, en dat niet doen wanneer niet aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan. Het sprong volgbod (4) belooft een solide 6+kaart en is niet forcing wanneer het bod op mancheniveau is gedaan.
 
2. Hij moet antwoorders kleur verhogen wanneer hij een 3+kaart steun bezit waarvan tenminste één van de drie tophonneurs .
 
3. Hij moet een nieuwe kleur bieden indien hij daar veel punten in heeft (een soort cue, het hoeft geen lange kleur te zijn).
 
4. Hij moet SA bieden met plaatjes verdeeld over de hand. Dit bod is forcing, behalve wanneer het het 3SA bod betreft.

Zowel methode (3) als (4) kan een 6-kaart inhouden, een kleur die te zwak is voor een directe herbieding. met:
x   H B T x x x   V x x   A H x, bied je
1 - 2
3

F-3 4SA
4 SA is: Natuurlijk Indien direct geboden na partners natuurlijk geboden SA bod; of indien het met sprong wordt geboden na een preëmptieve opening; of indien geboden na partner's bod op 4-niveau en er nog geen fit bekend is; of indien geboden als antwoord op de Stayman conventie.
Als uitnemer Indien geboden over een bod op 4-niveau van de tegenpartij.
Blackwood Indien met sprong geboden na partners bod in een kleur; of indien geboden na partners bod op 4-niveau en indien in die kleur een fit bekend is.
Voorbeelden:
a)     1 - Pas - 2 SA - Pas
4 SA Natuurlijk
 
b) 1 - 2 - 3 - Pas
3 - Pas - 4 - Pas
4 SA Natuurlijk
 
c) 1 - Pas - 2 - 4
Pas - Pas - 4 SA Uitneem bod
 
d) 1 - Pas - 2 - Pas
2 - Pas - 4 SA Blackwood
 
e) 1 SA - Pas - 3 - Pas
4 - Pas - 4 SA Blackwood
 
f) 1 - Pas - 3 - Pas
3 - Pas - 4 - Pas
4 SA VNK
VNK= Vraagt naar nog niet getoonde waarden

F-4 Blackwood met Renonce
 
De antwoordende hand kan een renonce altijd negeren wanneer hij antwoord geeft op een Blackwood vraagbod, maar wanneer hij een renonce toch wil aangeven zou hij dat als onderstand kunnen doen:
5 SA 1 aas én een renonce.
Indien partner nu 6X biedt (X niet troef), vraagt hij om 7 te bieden indien de renonce in de X-kleur aanwezig is. Indien het gezien de voorgaande biedingen onmogelijk is dat de antwoordende hand een renonce heeft in de X-kleur dan zegt de 6X bieder daarmee dat hij een kleur bedoelt die hoger is dan de afgesproken troefkleur.
6 X 2 azen én een renonce in de X-kleur.
Indien X de de afgesproken troefkleur is, dan is er een renonce in een kleur die hoger is dan die afgesproken troefkleur. Indien X een zijkleur is waarvan bekend is dat de antwoordende hand lengte heeft belooft 6X drie azen plus een renonce in een nog niet geboden kleur.

F-5 Blackwood na Tussenbieding
 
Nadat er na Blackwood wordt tussengeboden belooft een doublet van de antwoordende hand: Ik heb minder azen dan je zou mogen verwachten. Wanneer de antwoordende hand past nadat er na Blackwood wordt tussengeboden wil dat zeggen: Partner ik heb het aantal azen dat je zou mogen verwachten. Indien hij niet past of doubleert wil dat zeggen: Ik heb meer dan je zou verwachten. Met andere woorden:
 Doublet = 0 azen
Pas = 1 aas
Bod in goedkoopste kleur = 2 azen
Bod in volgende kleur = 3 azen, enz..

NB: Echter, bovenstaande is niet absoluut!! In biedverlopen waar partner heel sterk heeft geboden en waar het volgende bod sleminteresse toont belooft pas twee azen:
1 - Pas - 2 - 3
4 SA - 5 - Pas
In dit geval zou doublet 1 aas beloven; het pas bod belooft nu: 2 azen, 5SA = 3 en 6=4 azen.

F-6
 
Verder bieden door de Blackwood 4 SA bieder:
5 SA Dit bod vraagt normaal gesproken niet naar het aantal heren maar vertelt partner: We bezitten alle azen en groot slem is te maken wanneer jij een maximum bezit. Indien je geen maximum bezit biedt dan 6X wanneer je in de X-kleur nog extra waarden bezit. Biedt 6 in onze afgesproken troefkleur indien geen extra waarden aanwezig zijn. Indien de troefkleur niet bekend is geef je het aantal heren aan op dit 5SA bod!!
6 X Indien X de laagste kleur is welke onmogelijk troef kan zijn heeft dit bod de betekenis van "Grand Slam Force", zie F-11. Indien X niet de laagste kleur is welke onmogelijk troef kan zijn dan wordt daarmee gevraagd 7 te bieden indien je in die X-kleur nog onbekende kracht bezit (Vx bijvoorbeeld).
5 X Vraagt de antwoordende hand om 5SA te bieden (er ontbreken twee azen).
Indien echter ook de troefkleur op 5-niveau geboden had kunnen worden heeft 5X dezelfde betekenis als het 6X bod hierboven.
Indien met 5X gevraagd is om 5SA te bieden en de Blackwood bieder biedt daarna toch 6 (troef), dan heeft dat weer de betekenis van G.S.F.

F-7 Gerber
 
In die gevallen waar 4SA geen azenvraag betekenis heeft, heeft het 4 bod een Gerber betekenis. Een uitzondering is het 4 bod na een natuurlijk 2SA bod. Indien u in dit geval azen wilt vragen biedt u eerst 3 en daarna 4. 4 na een Stayman antwoord is altijd Gerber.

Na het antwoord op de azenvraag vraagt 5 naar het aantal heren en nadat het aantal heren is aangegeven vraagt 5SA naar nog niet aangegeven kracht (zoals 5SA na een Blackwood biedverloop).
Wanneer er naar de heren wordt gevraagd wil dat zeggen dat alle azen in ons bezit zijn.

F-8 VNK - 4SA
 
1 - 3
4 - 4
4 SA
VNK-4SA wil zeggen: "Ik ben heel erg geinteresseerd in slem en maak je geen zorgen om een bepaalde controle (bijvoorbeeld in het biedverloop links aangegeven maakt de openaar zich geen zorgen om de schoppen kleur; anders had hij wel een cue-bod gedaan). Het bod vraagt om algemene kracht, De antwoordende hand biedt als volgt:
5 in de troefkleur (5 ) Niets extra
5 in een lagere kleur (5 ) Iets in de geboden kleur (een controle, of een vrouw in partners sterk geboden kleur, of extra honneurs of lengte in een door hem zelf natuurlijk geboden kleur). Geen minimale hand.
5 in een hogere kleur (5 ) Zoals hier boven, maar met een echte maximale hand.
6 in de troefkleur (6 ) "OK, maar biedt geen grootslem"
5 SA De best mogelijke hand, heel erg geinteresseerd in groot slem.

F-9 Cue - bieden
 
Er zijn twee types Cue-biedingen met verschillende betekenissen en voorwaarden, waarmee aan partner verschillende vragen worden gesteld.
A: Voorlopig Cue-bod:
Wanneer in het biedverloop onder het manche niveau een cue wordt gegeven is, dat een "voorlopig" cue-bod; niet met de betekenis van slem forcing, maar slechts met slem interesse. het belooft enige extra waarden en een controle, vaak een aas, in de geboden kleur maar het zou ook een tweede controle (singleton) kunnen zijn. Wanneer daarna nog een tweede "vraag" cue-bod wordt gedaan, dan is dat een echte slempoging en belooft dat eerste cue-bod altijd een eerste controle.

Wanneer partner slechts een minimale hand bezit (ook al heeft hij nog ergens een controle) moet hij zo snel mogelijk de bieding afronden door het bieden van de troefkleur. Indien hij niet minimaal is moet hij indien mogelijk nog een controle aangeven; onder manche niveau mag dat ook een tweede controle zijn. Een cue-bod boven manche niveau belooft altijd een maximale hand plus een eerste controle in de geboden kleur.
B: Het Vraag Cue-bod:
Ieder tweede cue-bod en ieder cue-bod boven manche niveau is een serieuze poging om slem te bereiken. Het belooft een eerste controle in de geboden kleur en is een vraag om controles aan te geven n de nog ontbrekende kleur(en).

Partner wordt gevraagd controles aan te geven in nog niet (cue)geboden kleuren. Vaak is er slechts een zo'n kleur en partner ontkent een controle door de troefkleur te bieden, of biedt die kleur hetgeen dan natuurlijk weer een eerste controle belooft. Met een singleton biedt hij slem en met de heer in die kleur SA.
A V T x x x H x x
x x H x
A x H V B x x
A x x x x x
 
1 2
2 3
4 (1) 4 (2)
5 (3) 5 SA (4)
6 SA Pas
 (1)Voorlopige cue - 1e cue-bod, onder de manche
 (2)Een minimale hand: geen cue-bod waardig
 (3)Vraag cue-bod: Wat heb je in de hartenkleur?
 (4)De heer. Partner vraagt, dus nu moet je hem wel bieden!

F-10 Vraag biedingen
 
Nadat een fit in een kleur is gevonden heeft het bieden van een nieuwe kleur de betekenis van een cue-bod en het bieden van een nieuwe kleur met sprong de betekenis van een Vraagbod; het vraagt naar een controle in de geboden kleur:
  1 - 3
5 = vraagt naar de klaveren kleur.
De antwoorden worden stap voor stap gegeven:
  1e stap (5 ) = geen aas, heer, renonce of singleton.
2 stappen (5 ) = tweede controle, heer of singleton
3 stappen (5 ) = 1e controle, aas of renonce
4 stappen (5 SA) = eerste- en tweede controle: AH of singleton aas of een renonce. De laatste twee antwoorden worden alleen gegeven met extra troeflengte.

Na een antwoorden vragen alle andere biedingen, behalve die in de troefkleur, nogmaals. Wanneer de eerste kleur (6) nogmaals wordt geboden vraagt dat om een 3e controle (V of dubbelton): 1e stap (6) = ontkennend en 2 stappen hoger (6) = bevestigend. Indien hij een nieuwe kleur geboden zou hebben gelden de vier stappen zoals hierboven beschreven. Indien hij 5SA zou bieden dan heeft dat de betekenis van Grand Slam Force (zie F-11).

F-11 Troef vragen
 
Nadat een fit in een hoge kleur is gevonden vraagt 5M aan de partner om met goede troeven slem te bieden:
1 - 3
4 - 4
5 = hoe goed zijn je troeven?
De openaar is niet geinteresserd in de harten kleur (dat kan hij uitzoeken met een cue in een lage kleur of door 5 te bieden), en hij vraagt ook niet naar algemene kracht.

Nadat de troefkleur is vastgesteld kan een van de spelers checken of er wellicht groot slem te maken valt door 5SA te bieden, GSF. De antwoorden hangen van twee factoren af: de troefkleur en de kracht welke al getoond is in die troefkleur.
6 toont de zwakst mogelijke hand en 7 de sterkste. Alle tussenliggende biedingen tonen verschillende krachtniveau's aan.
Indien schoppen troef is: (x -5SA)
6 = geen schoppen honneurs
6 = schoppen vrouw
6 = schoppen heer of aas
6 = schoppen heer of aas met een 5+kaart troef
7 = twee tophonneurs
 
Indien ruiten troef is: (x -5SA)
6 = geen ruiten honneur
6 = 1 ruiten honneur
7 = twee ruiten tophonneurs