Bridge logo

KERI na 1SA

 

Antwoorden na de 1SA-opening
2  =  ruitenkaart OF inviterend met een 4-5 kaart hoog of 6-kaart laag OF mancheforcing Stayman
2  =  normale transfer (zie transferweigering)
2  =  normale transfer (zie transferweigering)
2  =  inviterend voor 3SA of ieder solide 1-kleurenspel met sleminteresse (2SA=min, 3=max)
2SA  =  transfer naar 3: daarna toont 3 beide lage kleuren (mancheforcing), is 3/ natuurlijk met een 4-kaart en is 3SA kwantitatief.
3 t/m 3  =  submarine splinter: je biedt de kleur onder de singleton
3SA  =  om te spelen
4/  =  Z.A. Texas
4/  =  om te spelen


Verder bieden na 1SA-2-2-
1SA - 2
2 - 2 = 4-kaart met 5-kaart , inviterend
  pas = 3-kaart met 4-kaart , minimum
  2/3 = 2-kaart met 4-kaart , minimum/maximum
  2/3SA = 2-kaart met 2-3 kaart , minimum/maximum
  3 = goed minimum, 4-kaart
  3 = iedere 4-3-3-3, maximum: hierop vraagt 3/ naar een 4-kaart steun
  3/4 = 3-4 kaart , maximum, geen 4-3-3-3
1SA - 2
2 - 2 = 4-kaart met 5-kaart , inviterend
  pas = 3-kaart met 4-kaart , minimum
  2/3SA = 2-kaart , minimum/maximum
  3 = goed minimum, 4-kaart
  3 = iedere 4-3-3-3, maximum: hierop vraagt 3/ naar een 4-kaart steun
        3 = 5 kaart , maximum
        3/4 = 3-4 kaart , maximum, geen 4-3-3-3
1SA - 2
2 - 2SA = alternatieve Stayman -- Mancheforcing
  3 = bijna altijd .... behalve met 5-kaart hoog en de 4-3-3-3 verdelingen
  3 = Stayman
  3/ = natuurlijk
  3 = 4-kaart met slem interesse
  3SA = ontkent 4-kaart
  4 = 4-kaart , slem interesse
  4/5 SA = minimum/maximum, misfit
  4 = minimum, fit (4=RKC, 4=LT, 4/5SA=om te spelen)
  4/,5+ = maximum, fit, RKC
  4 = 4-kaart , slem interesse
  4/5 SA = minimum/maximum, misfit
  4 = minimum, fit (4=RKC, 5=LT, 4/5SA=om te spelen)
  4,5+ = maximum, fit, RKC
  cue = 4-kaart fit, maximaal
  4 = 4-kaart fit, minimum
  3SA,4/ = om te spelen
  4/ = inviterend RKC (4/=minimum, hoger=maximum met RKC stappen)
  4SA = RKC voor hoge kleur
  4 = 4-kaart , forcing
  4/5SA = misfit, minimum/maximum
  4 = minimum, fit (4=RKC, 4=LS, 4SA/5=om te spelen)
  4//5+ = maximum, fit, RKC stappen
  4/ = 4-kaart, forcing
  4/5SA = misfit, minimum/maximum
  4 = minimum, fit (4=RKC, 5=LS, 4SA/5=om te spelen)
  4/5+ = maximum, fit, RKC stappen
  3SA = ontkent een 4-kaart hoog
  4 = 4-kaart , forcing
  4/6 = minimum/maximum, misfit, heel mooie 5+kaart ruiten
  4/5SA = minimum/maximum, misfit, 5+kaart ruiten
  4 = minimum, 4-kaart fit (4=RKC, 4SA om te spelen)
  4 = maximum, 4-kaart fit (4SA=RKC)
  4 = 4-kaart , forcing, ontkent klaveren
  6 = maximum, misfit, heel mooie 5+kaart ruiten
  4/5SA = minimum/maximum, misfit, 5+kaart klaveren
  4 = minimum, 4-kaart fit (4=RKC, 4SA om te spelen)
  4 = maximum, 4-kaart fit (4SA=RKC)
  5+ = maximum, 5-kaart fit (RKC stappen)
  3/ = 5+kaart hoog, tenminste lichte sleminvite (indien later 6 geboden toont dat goede troeven)
  4 = 4+kaart , ontkent 4-kaart hoog, slem interesse
  4 = ruiten kaart, ontkent een klaveren-fit
  4 = vraagt naar de lengte in ruiten
  4 = maximum, 4-kaart ruiten (4SA=RKC)
  4SA = minimum, 4-kaart ruiten
  5 = 5-kaart ruiten (RKC stappen)
  4 = vraagt naar de kracht van de hand
  4SA = minimum
  5 = maximum (RKC stappen)
  4SA = zeer lichte invite
  5SA = zeer goede invite
  6 = om te spelen
  4/5SA = minimum/maximum, geen lage kleur dus 4-4 hoog
  4/ = 4-kaart , min/max
  5+ = 5-kaart , RKC stappen
  4 = 4-kaart , 4-3-3-3 , sleminteresse
  4/ = minimum/maximum, 4-kaart
  4/5SA = minimum/maximum, geen fit
  5+ = 5-kaart , RKC stappen
  3 = iedere 4-3-3-3 verdeling
  3/ = 4-kaart van onder af , er kan later ook nog 4 of 4 geboden worden (z.o.)
  3SA = om te spelen
  4 = sleminteresse met 4-kaart , geen hoge kleur
  4+ = 4-kaart , 4-3-3-3
  4 = vraagbod
  4 = redelijke hand (4SA=RKC met ruitens als troef)
  4SA = minimum
  5 = absoluut maximum (RKC stappen met ruiten als troef)
  4/5SA = vaak 4-kaart hoog/absoluut maximum
  4 = 4-kaart , slecht minimum (4=RKC, 4SA om te spelen)
  4 = 4-kaart , redelijke hand (4SA=RKC)
  5+ = 4-kaart , absoluut maximum (RKC stappen)
  4 = 4-kaart , 4-3-3-3, slem interesse
  4 = minimum met 4-kaart , (gaat verder als boven)
  4 = redelijke hand met 4-kaart , (gaat verder als boven)
  4/5SA = misfit, minimum/maximum
  5+ = absoluut maximum met 4-kaart , (RKC stappen)
  3/ = 5-kaart troef (hierna is 3 5-kaart , en 4/ is een cue voor de hoge kleur)


Vervolgbiedingen na de transfers: 1SA-2-2- of 1SA-2-2-

2 na 2 = 4-kaart harten en 5+ schoppen mancheforcing, of een invite met 9+ kaarten in de hoge kleuren
  2SA = minimaal, geen fit
  3/ = fragment
  3/4 = 5+kaart en manche invite
  3 = 6+kaart en 4-kaart
  3/4 SA = 5-4-2-2 , om te spelen / lichte slem interesse
  3SA = maximum, geen fit
  4/ = fragment
  4/5 = 5+kaart en manche invite
  4 = 6+kaart en 4-kaart
  4/5 SA = 5-4-2-2 , om te spelen / lichte slem interesse
  3/ = minimum, fit
  3/ = maximum, fit in de overeengekomen hoge kleur
2SA = conventioneel, mancheforcing met een zijkleur 4-kaart laag
  3 = dubbelton steun in de hoge kleur, vraagt naar korte kleur
  3X = kort (hoge kleur=klaveren, SA=5-4-2-2)
  4/ = natuurlijk, slem interesse
  3 = 3+kaart steun in de hoge kleur, vraagt naar lagekleur
  3 = -kaart met sleminteresse
  3 = vraagt naar korte kleur
  3SA = RKC voor de hoge kleur
  4 = stelt de kleur vast
  4 = cue voor de hoge kleur
  4/ = niet aanmoedigend
  3 = met sleminteresse, kort in hoge kleuren
  3SA = met sleminteresse, 2-2 in hoge kleuren
  4 = met sleminteresse, kort in klaveren
    = (... openaar stelt de kleur vast of cued in een hoge kleur)
  4/ = geen slem
  4//5/ = kort en OK met de hoge kleur
  3/ = sterke verhoging in de hoge kleur, geen interesse in lagekleur
  nieuwe kleur = kort
  3SA = RKC voor de hoge kleur
  3/ = 5-kaart in andere lage kleur, 2-kaart hoge kleur
  4/ = minimum, geen interesse in een lage kleur
3/ = 5-5, mancheforcing (nieuwe kleur op 3-niveau vraagt dekking)
3 na 2 = 4-kaart + 5+kaart , mancheforcing
  3SA = ontkent een fit
  3/4 = fit, maximum/minimum
  4 = fit, minimum
  cue = -fit, maximum
dub. sprong,
nieuwe kl.
= auto-splinter, slem poging
verhoging = inviterend
4/ = gebalanceerd, lichte slempoging (geen goede troeven)


Transferweigering: (Standaard, geen Keri)

   2SA = maximum, vier troeven, geen zwakke dubbelton (hierna is re-transfer OK)
   Nieuwe kleur = maximum, vier troeven, zwakke dubbelton
   Sprong in de kleur = minimum, vier troeven

1SA - 2SA
3 - 3 = 5-4 in de lage kleuren (Mancheforcing)
  3/ = vraagt steun in de andere hoge kleur voor een SA contract
  3SA = stopt beide hoge kleuren, geen lage kleuren fit
  4/ = 5-kaart, vraagt fit en RKC
  4SA = geen fit
  anders = RKC stappen
  4/ = 5-5 kaart lage kleur met nulton /
  4SA = invite
  3SA = 5 kwantitatief
  4 = 6-kaart en 4-kaart
  (4 stelt de -kleur vast, anders RKC stappen voor de -kleur)

Hoe te bieden nadat de tegenpartij zich met de bieding bemoeit

1SA - 2 - doublet - 2 = normaal, met klaveren stop
  - Pas = geen klaveren stop (redoublet vraagt re-transfer, rest is natuurlijk)
  - Redoublet = om te spelen (2=om te spelen, 2/ blijft de oorspronkelijke betekenis houden)
1SA - 2 - 2 - Doublet = Straf (pas of biedt alsof er niet is tussengeboden)
  - Pas = Accepteert de transfer (doublet=straf, andere biedingen alsof er niet is tussengeboden)
1SA - 2 - 2+ - Doublet = Straf (met ruitensteun, zodat er nog weggelopen kan worden)
  - Pas = Normaal (doublet=straf, andere biedingen alsof er niet is tussengeboden)
1SA - 2/ - Doublet - Pas = 2-kaart steun (redoublet = re-transfer)
  - 3/ = 3-kaart steun
  - Redoublet = 4-kaart steun (verder bieden alsof er niet is tussengeboden)
1SA - 2 - Doublet - 2SA/3 = normaal plus -stop
  - Pas = Ontkent schoppenstop (Redoublet vraagt verder bieden alsof er niet is tussengeboden)
  - Redoublet = Sterke schoppen kaart


De conventie is vertaald uit het op internet gevonden artiekel: "KeriNTStructure.txt"