Bridge logo

LANDY

 
Het is vaak riskant een volgbod te doen wanneer uw rechter tegenstander met een zwakke 1SA (12-14) heeft ge-opend. De kracht van die hand is onbekend en uw partner zal ook wel wat hebben. De partner van de 1SA-openaar zou sterk genoeg kunnen zijn om de manche te bieden, en hij zou ook kunnen zien dat zijn doublet op uw volgbod meer zou kunnen opleveren dan zelf de manche bieden. Het enige dat u weet is de puntenkracht van de SA bieder en de kracht van uw eigen hand.
U kunt afspreken dat u de Landy conventie direct achter de 1SA-openaar gebruikt, maar ook dat u deze gebruikt in de 4e hand, of allebeide. Ook kunt u besluiten deze conventie alleen tegen een zwakke SA, of een sterke SA, of tegen een SA opening van iedere kracht te gebruiken. Ofwel ook : in iedere situatie.

Volgbiedingen. zowel direct als ook in de 4e hand, moeten gebaseerd zijn op kracht of op een mooie verdeling. Dit is praktisch gezien het enige vangnet dat u hebt. Een volgbod in de 4e hand heeft een grotere draagkracht dan een direct volgbod, omdat dan de zwakte(kracht) van de partner van de 1SA-openaar bekend is.

Wanneer u Landy speelt en uw rechter tegenstander opent met 1SA dan wordt deze conventie gebruikt om uw gezamenlijke hoge kleuren te onderzoeken.
De Landy conventie begint met het 2-bod. Dit volgbod belooft een goede verdeling in de twee hoge kleuren met tenminste een 4-kaart in beide kleuren. De kwetsbaarheid is natuurlijk van belang indien u een volgbod doet ja of nee.
Landy bieder
Landy bieder
AH98
HB74
A84
54
AV976
HV765
V5
B
2
2

In beide voorbeelden belooft het volgbod 4- of 5-kaarten hoog.

De kracht van de hand is een ander verhaal. een voorwaarde is vaak dat de volgbieder tenminste 13 punten moet hebben. Deze punten gelden voor de puntenkracht maar ook de kracht van de kaartverdeling moet hierbij worden gerekend. Wanneer de verdeling van uw kaarten gunstiger is (5-5, 5-6 enz) dan kunt u ook volgen met een wat mindere puntenkracht.

Wat moet partner nu doen nadat zijn partner met een Landy 2 heeft gevolgd? Omdat er geen standaard antwoorden zijn bij de Landy conventie moet een ieder zelf maar beslissen hoe te reageren op zo'n bod.
Alvin Landy, degeen die deze conventie ontwikkelde, beveelt hetvolgende aan:

3:

Een forcing bod dat niets zegt over de klaveren maar vraagt om nadere info. De antwoordende hand kan beide hoge kleuren van gelijke kracht hebben.

3 of 3:

Manche Inviterend met tenminste een 3-kaart steun

2SA of 3:

Natuurlijk en positief. Niet forcing.

2:

Toont een zwakke hand met ruitens.

Pas:

Toont een zwakke hand met klaveren.

Ieder bridgespeler houdt er van om te bieden.
Maar er moet een reden zijn voor het bod.
Het moet een logische bieding zijn.
Het moet een informatief bod zijn.
Het moet een beschrijvend bod zijn.
Zo niet, pas dan.

Onthoud: Partnership Afspraken

Extended Landy
een uitbreiding van de Landy conventie werd in 1947 door Ira Rubin voorgesteld.

Bij deze variant(?) wordt niet alleen Landy gespeeld na een 1SA-opening van de tegenpartij, maar ook op het antwoord van 1SA wanneer de tegenpartij met 1 in een kleur opende. Het 2 volgbod belooft onder deze omstandigheden een mooiere verdeling en minder puntenkracht dan dat een doublet. U kunt dit direct achter maar ook in de 4e hand na het 1SA-antwoord spelen.

Noord

Oost

Zuid

West

1

pas

1

pas

1SA

2

 


Het 2-bod van oost belooft vijf of meer klaveren en exact vier harten. Dit is gebaseerd op oosts eerdere pas na noords 1- opening.

Zie ook: Multi Landy en Varianten