Bridge logo

Lightner Doublet

  Het Lightner Doublet, een uitkomst doublet in een slem contract, is bedacht door Theodore A. Lightner. Hij vond dat een strafdoublet op en vrijwillig geboden slem niet zo zinvol is, en gaf het doublet een nieuwe betekenis. Een doublet gegeven door de hand die niet mag uitkomen is conventioneel! Aan partner die mag uitkomen wordt gevraagd een onwaarschijnlijke uitkomst te vinden en zodoende het contract down te spelen.
- Bijna in alle gevallen betreft het een troefslem, en zal het Lightner doublet gebaseerd zijn op directe aftroefmogelijkheden.
- Meestal heeft de Lightnerbieder een renonce in een bijkleur, zodat hij bij de juiste start een introever kan maken.
- Ook is het mogelijk dat hij onmiddellijke downkansen ziet als partner in een door de dummy geboden kleur uitkomt vanwege het bezit van een of meer honneurs in die kleur.

Voorwaarden voor het Lightner doublet:
1. U mag niet met troef starten
2. U mag niet starten met een door u of partner geboden kleur
3. U mag niet starten met een nog niet geboden kleur
4. Het is zeer waarschijnlijk dat de Lightner doubleerder een zijkleur van de tegenpartij kan troeven of de eerste twee slagen in die kleur kan maken.
Note: Er zijn ook experts die het Lightner Doublet een wat eenvoudiger betekenis hebben gegeven en wel dat partner moet starten met de eerst geboden zijkleur van de dummy.

Hier onder een voorbeeld van het gebruik van het Lightner Doublet en een beschrijving van de doubleerder waarom hij doubleert. Het verdere biedverloop is niet zo belangrijk, het gaat alleen om het Lightner Doublet. Alhoewel dit een Lightner doublet wordt genoemd is het in dit geval een nogal wazig voorbeeld, een randgeval. Het tweede voorbeeld is eigenlijk het schoolvoorbeeld van een Lightner doublet.

Voorbeeld 1:
Allen
Kwetsbaar
Noord
Hxxx
Axx
x
Axxxx
West
xx
Hx
HBTxxxx
xx
Oost
AVxxx
xxxx
Vxx
x
Zuid
BT
VBTx
Ax
HVBTx
Biedverloop
Oost Zuid West Noord
pas 1SA 2 Doublet
2 3 pas 6
doublet pas pas pas
 
- Zuid opent de bieding met 1SA: 14-16
- West volgt met 2 : belooft een lange ruitenkleur of een 4-kaart hoog en klaveren
- Noord doubleert: Stayman
- Oost biedt 2 : Toont enige steun voor een eventueel ruiten contract
- Zuid biedt 3 : belooft een 4+kaart klaveren met mogelijkerwijs een 4-kaart hoog zonder interesse voor een SA contract.
- West past
- Noord biedt 6. Hij heeft drie goede controles met twee azen een singleton ruiten.
- Oost doubleert. Dit is een Lightner doublet. Oost verwacht (hoopt) dat west ofwel een singleton schoppen bezit ofwel dat schoppen heer in de noordhand zit; twee goede mogelijkheden. Als een van deze twee mogelijkheden zich voordoet zal het slem down gaan!
- West start schoppen 9: geen troef, geen ruiten en met de keuze tussen harten en schoppen, moet het wel schoppen zijn.

 

Voorbeeld 2:
Noord-Zuid
Kwetsbaar
Noord
AB
AHBxx
A
HVxxx
West
-
xx
VTxxxxxx
Tx
Oost
VTxxxxx
xxx
-
Axx
Zuid
Xxxx
Vxx
HBxx
Bx
Biedverloop
Noord Oost Zuid West
1 2 3 5
6 pas pas doublet(1)
 
- (1) Lightner Doublet
- Resultaat: Oost start met 4, getroefd door west, die klaveren terug speelt voor het aas. 6 wordt getroefd en ruiten terug getroefd voor 3 down!!


Voorbeeld 3: Het nadeel van een Lightner doublet:
Biedverloop
Noord Oost Zuid West
1 1 2
4 4SA pas 5
pas 5 pas 7
pas 7 ??

U bezit: Txxxx  , HVTxxx  , xxx  en -

Wat doet u nu?? Een Lightner doublet??
Is dit niet gevaarlijk met de kans dat ze naar 7SA vluchten??