Bridge logo

Parrot


     
  Puppet and Relay Responses Over Two no-trump herbiedingen  
     
  Bij deze conventie wordt verondersteld dat er in het biedverloop niet wordt tussengeboden.  
 
Terminologie: NLF = Nieuwe Lage kleur Forcing
 
 
 
Zie het biedverloop hieronder:  
  1/ - 1/ - 2SA
 
     
  In deze biedverlopen belooft het 2SA bod 18-19 punten met een gebalanceerde hand en er zou nog een 4-kaart in de ongeboden hoge kleur aanwezig kunnen zijn.  
   
 
De antwoordende hand (de 1/ bieder) zou nu een aantal dingen willen doen:
   
1. Hij zou op 3 of zijn geboden hoge kleur op 3-niveau willen spelen
2. Hij zou willen uitzoeken of er een 5-3 fit in zijn hoge kleur aanwezig is.
3. Hij zou willen uitzoeken of er een 4-4 fit in de ongeboden hoge kleur aanwezig is.
4. Hij zou een hand met een 6-5, 5-5, 5-6, 4-6 of 6-4 in de hoge kleuren willen aangeven (manche forcing).
5. Hij zou een 6-kaart in zijn hoge kleur willen aangeven (manche forcing).
6. Hij zou kunnen willen aangeven dat hij akkoord is met partners lage kleur en partner willen vragen key-kaarten in die kleur te tonen.
 
   
  Enkele van deze mogelijkheden worden al behandeld in bestaande conventies. Bijvoorbeeld de sign off (1) wordt behandeld in de Wolff conventie welke echter soms het gebruik van NLF of Check Back Stayman onmogelijk maakt en zodoende het vinden van een 5-3 of 4-4 fit hoge kleur (2 & 3) bemoeilijkt/onmogelijk maakt.  
  We hebben dus een conventie nodig welke de mogelijkheden van de 'Wolff Sign-Off' en van 'NLF'/'Checkback' combineert en het ook mogelijk maakt verdelingen zoals aangegeven bij 4 & 5 te tonen.  
     
  Het idee achter deze conventie is vrij simpel: behalve de sign-offs zijn alle biedverlopen forcing.
Na het biedverloop 1/ - 1/ - 2SA:

 
 
a. 3 is een soort puppet om in 3 te kunnen eindigen en wordt na een 3 bod door de antwoordende hand gebruikt om alsnog op 3-niveau in zijn eigen hoge kleur te eindigen of om een 6-4 of 5-5 aan te geven door de andere hoge kleur te bieden.
 
b. 3 is een relay waarmee openaar wordt gevraagd zijn hoge kleuren nader te beschrijven. Dit bod wordt gebruikt wanneer de antwoordende hand een 5-4,4-5 of 4-4 verdeling in de hoge kleuren bezit, of wanneer hij simpelweg een 5-kaart hoog bezit.
 
c. 3/ in de reeds eerder geboden hoge kleur belooft een 6-kaart en ontkent een 4-kaart in de andere hoge kleur.
d. 3/ geboden als nieuwe hoge kleur belooft een 6-kaart in de eerst geboden hoge kleur en een 5-kaart in de andere hoge kleur.
e. 3SA is om te spelen!
f. 4 is Gerber
g. 4 en 4 gaan respectievelijk akkoord met en en vragen partner zijn key-kaarten aan te geven (Kickback).
h 4SA is kwantitatief (alleen wanneer 2SA 17-19 kan zijn?).
   
 
  Hieronder worden de punten a) & b) nader omschreven:  
     
 
a. 3 is een soort puppet en vraagt partner 3 te bieden.
Hierna:
 
     
pas = om 3 te spelen
3/ = om in de eerst geboden hoge kleur te spelen (*), waarschijnlijk een 6-kaart.
3/ = 3 in de nog niet geboden hoge kleur belooft een 6-4 verdeling in de hoge kleuren (6-kaart in reeds eerder geboden hoge kleur)
3SA = 5-5 in de hoge kleuren (na waarschijnlijk eerst 1)
     
*
Wanneer openaar een 3-kaart steun heeft voor de eerst geboden hoge kleur kan hij 3/ schoppen verhogen naar 4-niveau.
 
     
b. 3 is een manche forcing relay en vraagt partner aan te geven wat hij bezit in de hoge kleuren. De antwoorden hierop zijn afhankelijk van de eerst geboden hoge kleur of :
 
   
 
Na 1: 1/ - 1 - 2SA - 3 3 = 3-kaart , ook nog 4-kaart mogelijk
  2: 1/ - 1 - 2SA - 3 3 = 4-kaart en ontkent 3-kaart
  3: 1/ - 1 - 2SA - 3 3SA = ontkent 3-kaart en 4-kaart
  4: 1/ - 1 - 2SA - 3 3 = 4-kaart , 3-kaart is mogelijk
  5: 1/ - 1 - 2SA - 3 3 = 3-kaart en ontkent 4-kaart
  6: 1/ - 1 - 2SA - 3 3SA = ontkent 4-kaart en 3-kaart
   
  In biedseries 1-3 kan de antwoordende hand een 4-4 of 4-5 in de hoge kleuren bezitten maar ook slechts alleen een 5-kaart .
  In biedseries 4-6 kan de antwoordende hand een 5-4 in de hoge kleuren bezitten maar ook slechts alleen een 5-kaart.
 
NB: In biedverloop 1 moet de antwoordende hand normaal gesproken 3 bieden wanneer hij een 4-kaart bezit, zelfs wanneer er al een 5-3 fit gevonden is. Een 4-4 fit is vaak beter dan een 5-3 fit.
   
  In biedverloop 4 zal de antwoordende hand met een 4-kaart 4 bieden, en anders 3. In dit 2e geval wil hij dus in de mogelijke 5-3 fit fit spelen want anders had hij na 2SA wel direct 3SA geboden.
 
     
  In al deze biedverlopen wordt de troefkleur onder het 3SA niveau vastgesteld. De antwoordende hand is leider in dit biedverloop omdat de 2SA bieder de kracht van zijn hand al exact heeft bekend gemaakt. Het is dus ook aan de antwoordende hand om op mancheniveau te blijven of om een slempoging te wagen.  
     
 
Na 1/ 1/ 2SA    - 4 = RKC voor de kleur
     - 4 = RKC voor de kleur