Bridge logo

Poolse PAS

  De Poolse Pas is en een uitbreiding maar ook een vereenvoudiging van het Poolse biedsysteem Regress (Slawinski en Ruminski). Het belangrijkste kenmerk van de Poolse Pas is de opening PAS waarmee alle handen met 13 punten of meer geboden wordt. Dit betekent dat alle andere openingen dus zwak zijn.

PAS 13+, iedere verdeling
1 8-12, belooft een singleton. Geen 6-kaart hoog of 6-5/5-5 verdeling.
1 0-7, iedere verdeling (0-9 zonder singleton of 4-kaart hoog indien kwetsbaar)
1 8-12, 4-5 kaart , Geen singleton (4333, 4432, 5332 of 5422). Er kan een langere lage kleur aanwezig zijn.
1 8-12, 4-5 kaart , Geen singleton (4333, 4432, 5332 of 5422). Er kan een langere lage kleur aanwezig zijn.
1SA 8-12, gebalanceerd zonder 4-kaart hoog of 54(22) in de lage kleuren. (10-12 indien kwetsbaar.)
2 8-12, 6-kaart laag, geen singleton (i.e. 6332 of 7222)
2 8-12, 6-kaart hoog, met wellicht een 4-kaart laag
2 8-12, ofwel 5-5 ofwel 6-4 met - of -
2 8-12, ofwel 5-5 ofwel 6-4 met - of -
2SA 8-12, ofwel 5-5 ofwel 6-4 met - of -
3 8-12, ofwel 6-4 met - of -


Het openingsbod PAS
Het openingsbod PAS wordt gedaan op iedere hand met een puntenkracht van 13 of meer.

Antwoorden:
Met uitzondering van het 1 antwoord dat 6-10 punten zonder singleton belooft of 11+, en het 1 antwoord dat 0-5 punten belooft, en een directe sprong naar het 3-niveau dat 8-10 punten en een mooie 7-kaart belooft, hebben alle antwoorden op het openingsbod PAS een betekenis zoals aangegeven in het Singleton Delta Systeem(zie hieronder).

Antwoorden op het openingsbod PAS.
PAS -1 = 11+ of 6-10 punten zonder singleton
- 1 = 0-5 punten - hierna 1SA (zie de 1 opening)
- of hierna is een ander bod niet-forcing (inviterend). Met een maximum mag partner verder bieden.
- 1 t/m 2SA = 6-10, Verder bieden volgens het Singelton Delta Systeem
- 3x = 8-10, 7-2-2-2 verdeling


Vervolg na PAS - 1.
PAS - 1 - 1 - 1 (11+) - 1 = 18+
- 1SA = 13-17 Vervolgbiedingen gaan als bij Two-Way Stayman
- 2x = 13-17 met 5-kaart x
- 1 = 6-10 gebalanceerd, Vervolgbiedingen gaan als bij Two-Way Stayman
- 1SA = 6-10, 5-kaart
- 2 = 6-10, 5-kaart
- 2 = 6-10, 5-kaart
- 2 = 6-10, 5-kaart
- 2 = 6-10, iedere 4-4-4-1 verdeling
- 2SA = 6-10, iedere 1-4-4-4 verdeling
- 3x = 11-13, 7-2-2-2 verdeling
PAS - 1 - 1 t/m 2SA = 13-17, Verder bieden volgens het Singelton Delta Systeem
PAS - 1 - 3x = 13-15, goede 7-kaart

 

Het Singleton Delta System

Het Singleton Delta System is een veel gebruikte methode na de PAS-opening. Met name na het biedverloop: PAS-1-1-?

1  (belooft een singleton )  - 1  (Mancheforcing relay)  - 1SA  = 4-1-4-4
 - 2/  = 5-kaart /
 - 2  = 5-5 (CRASH , zie onder )
 - 2  = 5-kaart
 - 2SA  = 4 6-kaart / (maximaal)
 - 3x  = 6-3-3-1 verdeling (maximaal)
 - 1SA  = Kies lage kleur (om te spelen)
 - 2x  = Om te spelen
 - 2  = Om te spelen (6-kaart )
 - 2SA  = Manche poging
 - 3x  = Manche poging
1  (belooft singleton )  - 1SA  (mancheforcing relay)  - 2x  = 5-kaart x
 - 2  = 5-5 (CRASH , zie onder )
 - 2SA  = 4-kaart 6-kaart laag(maximaal)
 - 3x  = 6-3-3-1 (maximaal)
1SA  (belooft singleton en 5-kaart hoog)  - 2  (Mancheforcing relay)  - 2  = 5-kaart
 - 2  = 5-kaart
 - 2  = 5-4 laag
 - 2SA  = 6-4 hoog (minimaal)
 - 3  = 6-4 hoog (maximaal)
 - 3  = 5-5 hoog (maximaal)
2  (belooft singleton zonder 5-kaart hoog)  - 2  (mancheforcing relay)  -  2/  = 4-kaart /
 - 2SA  = 3-3-6-1 (minimaal)
 - 3  = 3-3-6-1 (maximaal)
 - 3  = 4-4-5-0 (maximaal)
 -  3/  = 6-kaart en 4-kaart / (maximaal)
2  (belooft singleton zonder 5-kaart hoog)  - 2  (Mancheforcing relay)  - 2  = 4-kaart
 - 2SA  = 4-kaart
 - 3  = 3-3-1-6 (minimaal)
 - 3  = 3-3-1-6 (maximaal)
 - 3/  = 6-kaart met 4-kaart / (maximaal)
2  =belooft singleton met een 5-kaart        
2  = belooft singleton met een 5-kaart        
2SA  = belooft singleton met een 5-5 CRASH (zie hieronder)

CRASH:
Belooft twee kleuren volgens het CRASH (colour-rank-shape) principe, i.e. het goedkoopste bod belooft twee 5-kaarten van dezelfde kleur (/ of /), het bod in één kleur hoger toont twee 5-kaarten van dezelfde hoogte (/ of /) , en een bod in de daarop volgende kleur belooft twee 5-kaarten van dezelfde vorm (dus / of /). Indien er onzekerheid bestaat na een CRASH bod is het opvolgende bod een relay dat vraagt naar de kleuren en alle andere biedingen zijn om te spelen wanneer het een van de beloofde kleuren betreft.


 

De tegenpartij biedt mee

Wanneer de tegenpartij gaat meebieden wanneer wij de bieding geopend hebben verandert het biedsysteem helemaal. Biedingen op hetzelfde niveau als het tussenbod zijn niet niet-forcing. Een SA-bod op hetzelfde biedniveau en biedingen op een niveau hoger als het tussenbod zijn transferbiedingen (Rubensohl).

De biedingen na een tussenbod op onze PAS-opening. Wanneer een bod géén 4+kaart betreft is het raadzaam om dit bod als conventioneel te bestempelen!
PAS -(1)- Doublet = 6-9, gebalanceerd
1 = 6-9, 5-kaart
1/ = 6-9, 4-kaart /, niet gebalanceerd (canapé ?)
1SA = 5-5 kaart /  ( ± 7 verliezers)
2 = 10+, gebalanceerd
2x = 6-kaart x
2SA = 5-5 kaart /  ( ± 7 verliezers)
3 = 5-5 kaart /  ( ± 7 verliezers)
PAS -(1x)- Doublet = 6-9, gebalanceerd
1/ = 6-9, 4-kaart /, niet gebalanceerd (canapé ?)
1SA t/m 2(x-2 = transfer met 6-9 of 10+ [BV: x-2 = ruiten wanneer x=schoppen]
2(x-1) = 5-5 in de hoogste + laagste ongeboden kleur, ± 7 verliezers [BV: x-1 = harten wanneer x=schoppen]
2(x) = gebalanceerd
hoger dan 2x = 6-kaart
2SA = 5-5 kaart in de twee laagst overgebleven kleuren, ± 7 verliezers
3 = 5-5 kaart in de hoogst overgebleven kleuren, ± 7 verliezers
PAS -(1SA)- Multi-Landy
PAS -(2x)- Doublet = Lebensohl na bod tegenpartij
    Doublet = 2y t/m 2NT=13-16 en 3y=17+ -- [y=nieuwe kleur]
    2y = niet-forcing (inviterend). Met een maximum mag partner verder bieden.
    2SA t/m 3(x-2) = transfer, 5+kaart
    3(x-1) = 5-5 kaart in de hoogste en laagste ongeboden kleur, ± 7 verliezers
    3x = 5-5 kaart in de hoogste twee ongeboden kleuren, ± 7 verliezers
PAS -(2SA)- Doublet = 8+ punten
PAS -(conv)- Doublet = 6-9, gebalanceerd
    1 = 6-9, 5-kaart
    1/ = 6-9, 4-kaart /, niet gebalanceerd (canapé ?)
    1SA = a) 6-9/10+, 5-kaart
      = b) gebalanceerd, manche poging
    2 t/m 2(x-1) = 6-9/10+, transfer met 5+kaart
    2x = gebalanceerd
    2SA = twee-kleurenspel
    3y = 6-kaart yDe 1 opening

De 1 opening belooft een verdeelde hand met 8-12 punten en een singleton, maar geen 5-5 , 6-4 of een 6-kaart hoog.
De openaar kan dus alleen een van de volgende verdelingen bezitten: 4-4-4-1, 5-4-4-0, 5-4-3-1, 6-3-3-1, 7-2-2-1 of 7-3-2-0 (met de 6- of 7-kaart in een lage kleur).De 1 opening

De 1 opening toont een zwakke hand met niet kwetsbaar 0-7 en kwetsbaar 0-9 punten (met 8-9 punten bezit de hand geen singleton en ook geen 4-kaart hoog).
NB: Alle verdelingen zijn mogelijk behalve die waar je preemptief mee zou openen.

 

Antwoorden op de 1 opening
De enige twee forcing antwoorden zijn 1SA (vraagbod) en 2SA (met een sterk 2-kleurenspel). Alle andere biedingen zijn natuurlijk en niet forcing, en bedoeld om een deelscore te bereiken, of ze zijn preemptief.
NB: een antwoord van 1/ kan gebaseerd zijn op een 3-kaart, dit om de beste deelscore te bereiken in een eventuele 3-4 fit.

Antwoorden op de 1opening - Schematisch .
1 - pas = Altijd mogelijk!
- 1/ (3+kaart /) - pas   = 0-4 punten
- 2/   = 5-7 punten, 5+kaart / of 6+kaart /
- 1SA   = 5-7 punten, met tenminste 4-4 laag
- 2/   = 5-7 punten en troefsteun
- 2SA   = 5-7 punten met troefsteun en een singleton in de andere hoge kleur
- 3/   = 5-7 punten met troefsteun en een singleton /
- 1SA (sterk) - 2  (0-4 punten) - 2  = Mancheforcing Relay
- 2   = 5-7 punten, 5-kaart
- 2   = 5-7 punten, 5-kaart
- 2   = 5-7 punten met een 5-4 laag
- 2SA   = 5-7 punten
- 3x   = 5-7 punten met een 6-kaart x
- 2SA (5-5) - 3  (Relay) - 3 (/  of /) - 3  (Relay) - 3   = /
    - 3SA   = /
- 3 (/  of /) - 3  (Relay) - 3SA   = /
    - 4   = /
- 3 (/  of /) - 3SA  (Relay) - 4   = /
    - 4   = /
- ander bod   = Om te spelen , preemptief!De tegenpartij biedt mee

Wanneer de tegenpartij na een zwakke 1-opening in de bieding komt, worden alle biedingen natuurlijk. Doublet en redoublet zijn dan positieve biedingen. Sprongbiedingen zijn preemptief en biedingen in de kleur van de tegenpartij zijn mancheforcing.De 1/ opening

De 1  en 1   opening beloven een 4- of 5-kaart (niet anders) troef met 8-12 punten. De opening ontkent tevens een singleton, dus de mogelijke verdelingen zijn: 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2, of 5-4-2-2 en de zijkleur kan langer zijn dan de geopende kleur.

1/ -  2SA (Jacoby)  -  3/   = minimaal
       -  3/  ( maximaal, 5-4 [canapé ?])  -  3SA  = lage kleur wordt troef!
       -  3/  ( maximaal, 5-4)   - 3SA  = lage kleur wordt troef!
       -  3SA   = maximaal, 4-4-3-2, 4-3-3-3 of 5-3-3-2De tegenpartij biedt mee

Hierna worden de vervolg biedingen natuurlijk met het doublet als een uitneem doublet, een nieuwe kleur is niet-forcing en sprongbiedingen als preemptieve biedingen. 2SA blijft zoals boven beschreven. Wanneer de tegenpartij onze 1/ opening doubleert toont een re-doublet een sterke hand en zijn andere biedingen natuurlijk.


 

De 1SA opening

De kracht van de 1SA opening is afhankelijk van de kwetsbaarheid. Niet-kwetsbaar 8-12 punten en kwetsbaar 10-12. De opening belooft een gebalanceerde- (4-3-3-3 , 4-4-3-2 of 5-3-3-2) of semi-gebalanceerde (2-2-4-5 of 2-2-5-4) hand. Verder ontkent de opening een 4-kaart hoog.Antwoorden
Hieronder worden de onwoorden schematisch weergegeven. Een fundamenteel principe is dat het 2  antwoord gebruikt wordt als een sign-off relay en dat het 2  antwoord vraagt naar de kracht en verdeling van de 1SA opening.

Bieden na de 1SA opening (ongeacht de kwetsbaarheid).
1SA  - 2 (sign off)  - 2 (relay)  - pas  =  kaart
 - 2/  = om te spelen, alle verdere biedingen zijn niet-forcing
 - 2SA  - 5-5 kaart /
 - 3  = om te spelen, alle verdere biedingen zijn niet-forcing
   - 2 (15+)  - 2  (minimaal)  - 2SA  = manchepoging met 15-16 punten
 - 2  = maximaal
 - 2SA  = maximaal met 4-4 laag
 - 3  = maximaal, 5-kaart en 4-kaart
 - 3  - maximaal, 5-kaart en 4-kaart
   - 2/  (manchepoging
met 5+kaart hoog)
 - pas  = minimaal
 - 2SA  = maximaal
 - 3/  = maximaal met 5-kaart laag
 - 3/  = maximaal met steun
   - 2SA  (mancheforcing
met 13-14 punten)
 - 3/  = minimaal met een 5-4
   - 3x  (slempoging
met een 6+kaart x)
 - 3SA  =  minimaal, een andere cue is maximaal
   - 3SA  = om te spelen, ieder verder bod is niet-forcing
   - 4/  = Texas
   - 4/  = om te spelenDe tegenpartij biedt mee

Wanneer de tegenpartij meebiedt verandert dat de biedingen compleet. Na een doublet, ongeacht de betekenis, is er een ontsnappingsroute ingebouwd naar ideeen van Mats Nilsland. Na andere tussenbiedingen wordt een gewijzigde Rubensohl conventie gespeeld. Wanneer in de 4e hand wordt gedoubleerd 1SA-(pas)-pas-(doublet) biedt de openaar met 2-2-5-4 redoublet en met 2-2-4-5 2. Wanneer openaar past biedt de antwoordende hand DONT (i.e. hij redoubleert met een lange eigen kleur, hij biedt 2 met klaveren en een andere kleur, hij biedt 2 met en een hoge kleur, en hij biedt 2 met beide hoge kleuren).

Na 1SA-doublet , ongeacht de betekenis.
1SA -  (Doublet)  - pas  (relay naar redoublet)  - Redoublet  - pas  = sterk
 - 2  = zwak met en een hoge kleur
 - 2  = zwak met en
 - 2  = zwak met en
 - ReDoublet  (relay naar 2)  - 2  - pas  = zwak met
 -  2x  = zwak met de x-kleur
 - 2  = zwak met en
 - 2  = zwak met en
 -  2/  = manchepoging met 5-kaart
 - 2SA  = manchepoging met 5-5 laag

 

Rubensohl.
Wanneer de antwoordende hand de kleur van de tegenpartij biedt (of toont) dan is dat een vraagbod naar een stop in die kleur. Wanneer de tegenpartij conventioneel (meerdere kleuren)tussenbiedt - Multi - dan gaat de bieding verder alsof er geen kleur is geboden door de tegenpartij.
1SA  - (2x)  - Doublet  = straf
 - 2y  = om te spelen
 - 2SA  = -kleur
 - 3y  =  relay (of vraagt naar stop)
 - 3  = andere hoge kleur (of beide)
 - manchebod  = om te spelenDe 2 opening

De 2-opening belooft 8-12 punten met een 6-kaart laag. Het bod ontkent tevens een singleton , dus bestaat uit een 6-3-2-2 of 7-2-2-2 verdeling.Antwoorden
2  - 2  = vraagt partner zijn kleur te bieden of te passen
 - 2/  = 5+kaart hoog, tenminste een manchepoging
 - 2SA  (tenminste mancheforcing)  - 3/  =  minimaal
 - 3/  =  maximaal en Lisabon
 - 3  = vraagt partner zijn kleur te bieden of te passen
 - 3  =  vraagt naar een stop
 -  3/  =  manchepoging met een 6-kaart
 -  Manchebod  =  om te spelen
Lisabon houdt in dat: belooft en belooft en evenzo voor de lage kleuren: belooft en belooft .De tegenpartij biedt mee

Na een tussenbod is een doublet voor straf en andere biedingen zijn natuurlijk. Wanneer een lage kleur wordt geboden vraagt dat partner om daarop te passen of zijn eigen kleur te bieden.


 

De 2 opening

De 2-opening belooft 8-12 punten met een 6-kaart /. De 2-opening kan een singleton en zelfs een tweede lage kleur bevatten. Met een 6-4 hoog wordt met 2SA of 3 ge-opend.Antwoorden
De antwoordende hand forcing bieden door 2 of 2SA te bieden, of 2/3 / bieden waarop de openaar past of zijn kleur moet bieden. 4  is een relay en vraagt openaar zijn kleur op 4-niveau te bieden. Alle andere biedingen zijn natuurlijk en niet forcing.

Verder bieden na de 2 opening.
2  - 2  - pas  = 6-kaart
 - 2  = 6-kaart
 - 2  - 2SA  (6-kaart )  - 3  (Relay)  - 3  (minimaal)  - 3  (Relay)  - 3  = 6-kaart +4-kaart laag
   - 3SA  = 6-kaart -3-3-2
   - 4x  = singleton x
   - 3  (maximaal,
6-kaart +4-kaart laag)
 - 3  (Relay)  - 3SA  = 6-kaart + 4
   - 4  = 6-kaart + 4
   - 3SA  = maximaal met 6-3-2-2
   - 4x  = maximaal met een singleton
   - 3  (6-kaart ,
minimaal)
 - 3  (Relay)  - 3  (6-kaart+4-kaart laag)  - 3  (Relay)  - 3SA  = 6-kaart + 4
   - 4  = 6 + 4
   - 3  = singleton
   - 3SA  = 6-3-2-2
   - 4x  = singleton laag
   - 3  = 6-kaart , maximaal en singleton
   - 3  = 6-kaart , maximaal en 4-kaart laag
   - 3  = 6-kaart , maximaal en singleton
   - 3SA  = 6-kaart , maximaal en 6-3-2-2
   - 4  = 6-kaart , maximaal en singleton
 - 2SA  - 3  = 6-kaart , minimaal
   - 3  = 6-kaart , minimaal
   - 3  = 6-kaart , maximaal
   - 3  = 6-kaart , maximaal
 - 3/  = om te spelen
 - 3/  = pas of bied je kleur
 - 3SA  = om te spelen
 - 4  = relay naar de hoge kleur van de openaar
 - 4/  = om te spelenDe tegenpartij biedt mee

Na een tussenbod is een doublet voor straf en andere biedingen zijn natuurlijk. Wanneer een lage kleur wordt geboden vraagt dat partner om daarop te passen of zijn eigen kleur te bieden.


 

De 2//SA en 3 opening
De 2 , 2 , 2SA en 3 opening beloven een 2-kleurenspel met tenminste een 5-5 of 6-5 verdeling.
NB: Met een 6-kaart hoog + een 4-kaart laag worden ge-opend met 2 .

  • 2 = 5-5 of 6-4 met ofwel /  ofwel /  (langere lage kleur)
  • 2 = 5-5 of 6-4 met ofwel /  ofwel /  (langere lage kleur)
  • 2SA = 5-5 of 6-4 met ofwel /  ofwel /
  • 3 = 5-5 of 6-4 met ofwel /  ofwel /Antwoorden
Een direct sprongbod naar de manche is om te spelen. Andere biedingen (behalve een relay en 2SA na 2 ) betekenen: partner pas of biedt je kleur. Na de relay (2SA na 2) moet de openaar zijn verdeling als volgt bieden: met een 6-4 biedt hij de 6-kaart, met een 5-5 biedt hij de goedkoopste 5-kaart, na 3-3 belooft 3SA een 5-5 laag. Met een 6-5, 7-4 of en anderszins mooie hand kan hij op 4-niveau bieden.

Het tonen van de distributie na de relay:
2  - 2SA  - 3  = 6-kaart  met een 4-kaart
 - 3  = 6-kaart  met een 4-kaart
 - 3  = 5-kaart  met een 5-kaart
 - 3  = 5-kaart  met een 5-kaart
 - 4  = 7-kaart  met een 4-kaart  (maximaal)
 - 4  = 7-kaart  met een 4-kaart  (maximaal)
 - 4  = 6-kaart  met een 5-kaart  (maximaal)
 - 4  = 6-kaart  met een 5-kaart  (maximaal)De tegenpartij biedt mee

Wanneer de tegenpartij meebiedt is een doublet voor straf en alle andere biedingen vragen partner te passen of zijn kleur te bieden. Na een doublet blijft het relay bod (2SA na 2 ) zijn oorspronkelijke betekenis houden.