Bridge logo

Precisie

 
De 1 opening


De 1 opening belooft 16+ punten; het is de sterkste opening in het biedsysteem, alle andere openingen zijn zwakker.

Het negatieve 1 antwoord (0-7 punten of sterk).

  Voor het geval dat de antwoordende hand een 4-4-4-1 verdeling bezit en met die hand geen kleur of 1SA kan bieden dan antwoord hij met 1 en toont zijn kracht in de volgende biedronde.

Verder bieden na dit 1 antwoord:
1-1 
1SA 16-18 gebalanceerd
2SA 19-21 gebalanceerd
3SA 24-27 gebalanceerd
1//2/ 16-21 met 5+kaart
2//3/ 22+ met 5+kaart (of een hand met 9+ slagen), mancheforcing


Na 1-1-1SA biedt de antwoordende hand Stayman/Jacoby of inviteren met 2SA. Ook kan hij passen of in een kleur springen (3X/SA) om de sterke 4-4-4-1 hand aan te geven.

Na 1-1-2SA biedt de antwoordende hand Stayman/Jacoby of 3SA.

Na openaars herbieding in een kleur, zonder sprong, kan de antwoordende hand:
- passen met een minimum
- met een minimum en een 3+kaart steun de kleur verhogen
- met een maximum en een 3+kaart steun de kleur met sprong verhogen
- met een maximum zonder steun een nieuwe kleur of SA bieden
- een nieuwe kleur met sprong bieden toont de 4-4-4-1
- SA met sprong bieden toont ook de 4-4-4-1 , maar dan met een singleton in partners kleur.

Na openaars herbieding in een kleur, met sprong, kan de antwoordende hand:
- met een minimum SA bieden, waarna de openaar met zijn volgende bod het eindcontract biedt.


Het constructieve 2/ antwoord (een 6+kaart met 4-7 in de geboden kleur).

  De openaar herbiedt een kleur (forcing) of biedt met sprong of 2SA (mancheforcing).


Het constructieve 3/// antwoord (een 7+kaart met 4-7 in de geboden kleur).

  De openaar herbiedt een kleur (forcing) of biedt 3SA.


Het positieve 1/ of 2/ antwoord (8+ punten met een 5+kaart).

  De openaar verhoogt of verhoogt de kleur met 19+ punten, biedt een nieuwe kleur (forcing), of biedt forcing met 2SA. De bieding moet in ieder geval eindigen in een manche of slem (behalve wanneer er geen fit in een hoge kleur te vinden is; in dat geval kan 2SA of 4x (lage kleur) het eind contract worden).

 

Het positieve 1SA antwoord (8+ punten, gebalanceerd)

  De openaar herbiedt vervolgens:
- Stayman
- Een nieuwe kleur met 19-21 punten
- Een nieuwe kleur met sprong en 22+punten
- 2SA, om met een minimum in 3SA te kunnen eindigen
- 3SA (om te spelen)


Het positieve 2SA antwoord (11-13 of 16+ punten, gebalanceerd)

  De openaar biedt vervolgens 3 (Stayman), waarna de antwoordende hand een 11-13 hand aangeeft met een bod zonder sprong en met een bod met sprong de 16+ hand aan geeft.


Het positieve 3SA antwoord (14-15 punten, gebalanceerd)

  De openaar biedt alleen verder wanneer hij slem mogelijkheden ziet.


De 1 opening


De 1 opening belooft 11-15 punten. De 1 opening wordt gedaan met handen waarmee geen andere opening in Precisie mogelijk is.

Antwoorden:
  Pas   NB: Wees voorzichtig: de 1 hoeft geen 4-kaart te beloven.
  1/   8-15 punten, 4+kaart en ronde forcing. Wanneer de openaar een fit heeft moet hij die tonen of anders een lage kleur bieden. Met een maximum (14-15) en steun geeft openaar een sprong bod.
  1SA   8-10 punten, geen hoge kleur
  2   11-15 punten, een klaveren kaart zonder hoge kleur. Vraagt naar stoppers om SA te bereiken.
  2   11-15 punten, een ruiten kaart zonder hoge kleur. Vraagt naar stoppers om SA te bereiken.
  2/   16+ punten, 5+kaart
  2SA   16+ punten, gebalanceerd
  3   16+ punten, zonder hoge kleur en niet gebalanceerd
  3   Preëmptief met ruitens.


Na een inviterend antwoord biedt de openaar zijn eventuele kleur(en) om zodoende de kracht van zijn hand en kaartverdeling te tonen.
Na de sterke antwoorden (16+punten) wordt geboden volgens het "slow approach" principe: Je biedt 3SA met een minimum en gebalanceerde hand, maar 2SA met een maximum gebalanceerde hand. Met een maximum kun je een tweede kleur bieden en met een minimum herbied je de ruiten kleur.

 

De 1 opening


De 1 opening belooft 11-15 punten met een 5+kaart . Partner weet nu dat met minder dan 11 punter er zeer waarschijnlijk geen manche te halen is, dus limiet verhogingen en trial biedingen worden hier niet gespeeld. U 'KENT' partners kracht, dus zorg er voor dat hij uw kracht te weten komt!

Antwoorden:
  Pas   Slechte hand
  2   Preëmptieve verhoging (alle directe verhogingen zijn preëmptief)
  3   Preëmptieve verhoging (alle directe verhogingen zijn preëmptief)
  4   Preëmptieve verhoging (alle directe verhogingen zijn preëmptief)
  Nieuwe kleur   2/1: 11-15 punten met 4+kaart, semi forcing
  Splinter   11-15 punten met singleton, distributionele slem poging
  1SA   Forcing: ofwel 8-10 gebalanceerde punten zonder harten steun, ofwel 11-15 (volgende bod met sprong)
  2SA   16+ punten
  3SA   Om te spelen, meestal met kracht in de andere drie kleuren
  Nieuwe kleur
Met sprong
  16+ punten met een mooie 5+kaart.


De 1 opening


De 1 opening belooft 11-15 punten met een 5+kaart . Partner weet nu dat met minder dan 11 punter er zeer waarschijnlijk geen manche te halen is, dus limiet verhogingen en trial biedingen worden hier niet gespeeld. U 'KENT' partners kracht, dus zorg er voor dat hij uw kracht te weten komt!

Antwoorden:
  Pas   Slechte hand
  2   Preëmptieve verhoging (alle directe verhogingen zijn preëmptief)
  3   Preëmptieve verhoging (alle directe verhogingen zijn preëmptief)
  4   Preëmptieve verhoging (alle directe verhogingen zijn preëmptief)
  Nieuwe kleur   2/1: 11-15 punten met 4+kaart, semi forcing
  Splinter   11-15 punten met singleton, distributionele slem poging
  1SA   Forcing: ofwel 8-10 gebalanceerde punten zonder schoppen steun, ofwel 11-15 (volgende bod met sprong)
  2SA   16+ punten
  3SA   Om te spelen, meestal met kracht in de andere drie kleuren
  Nieuwe kleur
Met sprong
  16+ punten met een mooie 5+kaart.

 

De 1SA opening


De 1SA opening belooft 13-15 punten met een gebalanceerde hand, in principe een 5-kaart hoog en een 6+laag ontkennend.

Antwoorden zonder transfers:
  Pas   Slechte hand; minder dan 8 punten
  2   Stayman, niet forcing met 8-11 punten en met als eind doel te eindigen in twee in een hoge kleur, 2SA of 3 in een lage kleur.
  2   Stayman, forcing met 12+ punten en met als eind doel te eindigen in een hoge kleuren manche, 3SA of een slem.
  2/ of 3/   Om te spelen
  2SA   Inviterend met 10-11 punten
  3SA   Om te spelen met 12-19 punten
  4SA   20+ punten, slem inviterend
  4   Gerber


Antwoorden met transfers:
  Pas   Slechte hand; minder dan 8 punten
  2   Stayman relay (kan ook inviterend zijn voor 2SA)
  2///SA   Transfer met 5+kaart
  3SA   Om te spelen met 12-19 punten
  4SA   20+ punten, slem inviterend
  4   Gerber


De 2 opening


De 2 opening belooft 11-15 punten met ofwel een 6+kaart ofwel een 5-kaart met een 4-kaart /

De antwoordende hand biedt natuurlijk: afwijzend, inviterend of een nieuwe kleur introducerend. Het 2 antwoord is een conventionele relay opdat de openaar zijn hand kan omschrijven.

Antwoorden:
  Pas   Slechte hand
  2   11+ punten; poging om een fit in een hoge te vinden
  2/   om te spelen; lange kleur
  2SA   inviterend voor 3SA met 10-11 punten
  3   11+punten met klaveren. Manche poging voor de klaveren.
  3//   sterke hand met goede kleur
  3SA   om te spelen


Na 2 biedt de openaar zijn eventueel andere kleur, punten en stops:
    2/ met een minimum en een 5-kaart en een 4-kaart /
    2SA met een minimum zonder 4-kaart / maar met stops in twee zijkleuren
    3 met een minimum zonder 4-kaart / maar met 1 zijkleur gesopt
    3 met een maximum en tenminste een 6-5 kaart in de lage kleuren.
    3SA met een maximum en een solide klaveren kaart
    4 met een maximum maar geen solide klaveren kleur

 

De 2 opening


De 2 opening belooft 11-15 punten met single of renonce ruiten. Het ontkent een 5+kaart / en de 6-5/6-4 verdeling met klaveren zoals bij de 2 opening.
De antwoordende hand biedt meestal natuurlijk: afsignalerend, inviterend of biedt een nieuwe kleur. Het 2SA antwoord is conventioneel en vraagt openaar zijn hand te omschrijven.

Antwoorden:
  Pas   Slechte hand, maar tenminste een 6+kaart
  2//3   om te spelen.
  2SA   relay
  3   11-13 punten met een bijna solide ruiten kleur. Inviterend
  3/   geen ruiten verliezers, distributioneel en zou slechts met 7 punten geboden kunnen worden.
  3SA   om te spelen


Na 2SA toont de openaar zijn verdeling, punten en stops:
    3: 3-4-1-5 of 4-3-1-5 minimum
    3: 3-4-1-5 of 4-3-1-5 maximum
    3: 4-4-1-4 minimum
    3: 4-4-1-4 maximum
    3SA: 4-4-1-4 maximum met aas of heer.
    4: 4-4-0-5 minimum
    4: 4-4-0-5 maximum


De 2/ opening


De 2/ opening belooft een 6-kaart in de geboden kleur met maximaal 10 punten. De geboden kleur bevat wel ten minste HV.

De 2SA opening


De 2SA opening in Precisie belooft een gebalanceerde hand met 22-23 punten. Hierop kunt u weer Stayman/Jacoby of Niemeijer spelen. Andere betekenissen die u aan deze 2SA opening kunt geven zijn die handen met bijvoorbeeld een 5-5 laag. Het is aan U.

De 3/// opening


Deze openingen zijn preëmptief.

De 3SA opening


Gambling -- dichte 7+kaart lage kleur

 

De 4/ opening


Deze openingen beloven respectievelijk een 8+kaart of .
(Namyats)

De 4/ opening


Deze openingen beloven respectievelijk een 8+kaart of . Maar zijn minder sterk als via de 4/ opening.
(Namyats)