Bridge logo

PREEMPTIEVE BIEDINGEN

 

We maken het de tegenstanders het liefst zo moeilijk mogelijk om hun kaart te kunnen vertellen tijdens de biedperiode. Preemptieve biedingen kunnen daarbij goed van pas komen.
NB: Zwakke Twee openingen worden beschouwd als een vorm van preemptieve biedingen. Ze worden echter meestal meer gezien als openingen dan als competitieve biedingen.

Algemeen beschouwd zou een Preemptief bod aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

1. Een opening op 2-niveau of hoger in een willekeurige kleur.
2. Wanneer het preemptieve bod in een hoge kleur gedaan wordt zijn er maximaal twee kaarten in de andere hoge kleur aanwezig.
3. Wanneer het preemptieve bod in een lage kleur gedaan wordt zijn er maximaal twee kaarten in ieder van de hoge kleuren aanwezig.
4. Een sprongvolgbod na een opening op 1-niveau moet tenminste een niveau hoger en in een kleur hoger dan de geopende kleur. Bijvoorbeeld: 1 - 2.
5. Wanneer het sprongvolgbod een lage kleur betreft, dan moet dat bod tenminste twee niveau's hoger worden gedaan. Bijvoorbeeld: 1 - 3.
6. Het preemptieve bod beschrijft de hand in voldoende mate om het bod op dat niveau te rechtvaardigen, maar de hand bevat onvoldoende kracht om een normaal volgbod te kunnen doen.
7. Het niveau waarop een preemptief bod wordt gedaan kan van verschillende factoren afhangen, zoals de kwetsbaarheid, de lengte van de te bieden kleur of het aantal verliesslagen.

 

Enkele veel gebruikte regeltjes zijn:

Lengte van de kleur
1. Een opening of een sprongvolgbod op 3-niveau bevat meestal een 7-kaart of een solide 6-kaart.
2. Een opening of een sprongvolgbod op 4-niveau bevat meestal een 8-kaart of een solide 7-kaart.
3. Een opening of een sprongvolgbod op 5-niveau bevat meestal een 9-kaart of een solide 8-kaart.

Kwetsbaarheid
1. Een algemene regel voor het niveau waarop je opent is: neem het aantal slagen dat je kunt maken en tel er 3 bij wanneer je niet kwetsbaar bent.
2. Een algemene regel voor het niveau waarop je opent is: neem het aantal slagen dat je kunt maken en tel er 2 bij wanneer je wel kwetsbaar bent.
3. De beslissende factor bij het bieden en Kwetsbaar en Niet Kwetsbaar is de score:
2 Down niet kwetsbaar gedoubleerd = 300
3 Down niet kwetsbaar gedoubleerd = 500 tegen 420 voor de tegenpartij en
2 Down kwetsbaar gedoubleerd = 500
3 Down kwetsbaar gedoubleerd = 800 tegen 620 voor de tegenpartij

Kracht van de kleur
1. De honeur punten zouden in de te bieden kleur moeten zitten aangezien het aantal slagen uit die lange kleur moet komen.

Honeur punten
1. Alhoewel het wel belangrijk is, is het totaal aantal punten niet relevant omdat de kaartverdeling de beslissende factor is.
2. Een Preemptief bod kan gedaan worden met bijvoorbeeld slechts 2 honeurs: VB98765

Tafel positie
1. Preemptieve openingen in de eerste hand kunnen problemen voor je partner opleveren. Partner kan een sterke hand hebben en zo'n preempt wordt dan ook wel eens preempt tegen partner genoemd.
2. Voor preemptieve openingen in de 2e hand geldt hetzelfde als hierboven beschreven.
3. Preemptieve openingen op de 3e hand zijn het meest lucratief omdat partners pas je al genoeg informatie over zijn hand heeft gegeven en de meeste punten zullen wel achter je in de 4e hand zitten.
4. Een Preemptieve opening in de 4e hand is zeer onwaarschijnlijk maar zou gedaan kunnen worden met een solide lange kleur en te weinig punten voor een normale opening.

Er zijn verschillende methodes om je te verdedigen tegen een preemptieve opening. Enkele daarvan kun je vinden onder: Verdediging tegen preemptieve openingen op 3-niveau
Enige alternatieve betekenissen voor preëmptieve openingen.


  3 = een transfer naar de -kleur
 
  3 belooft een 5-5 verdeling in de hoge kleuren met 0-10 pt.
 
  3 - 5 = preemptief volgend de regels van 2 en 3.
 
  3SA = EEN SOLIDE 7-KAART IN EEN LAGE KLEUR MET ALS MAXIMUM EEN VROUW IN EEN ZIJ-KLEUR
  Antwoorden na de 3SA opening:
 
  1. 4 : Wanneer partner denkt dat 3SA niet te maken valt dan biedt hij 4.(Met 's zal partner dat corrigeren naar 4)
  2. 4 : 4's na 3SA is conventioneel en vraagt naar de verdeling.
  a. 4 of 4 belooft een single- of nulton in die kleur.
  b. 5 of 5 belooft een single- of nulton in de NIET geboden lage kleur.
  c. 4SA = een 7-2-2-2 distributie
 
  4SA = EEN SOLIDE SLEM HAND
  Partners antwoord toont azen:
 
  1. 5 = 0 azen
  2. 5 belooft ruitenaas
  3. 5 belooft hartenaas
  4. 5 belooft schoppenaas
  5. 5SA belooft klaverenaas