Bridge logo

Quest Transfer

     
  Wanneer partner met 1SA opent en u hebt een sterke hand met een 4-kaart / en een 5- of 6-kaart dan biedt u eerst 2, Stayman, en na partners antwoord bied je dan 3. Deze biedmethode is niet echt bevredigend en een betere methode is om op deze manier met een sterke hand een 5-4 hoog te bieden. Dus na Stayman geef je een transfer naar de 5-kaart hoge kleur.  
     
  Wanneer u 4x transfer speelt wordt na het biedverloop 1SA - 2 - 2 het 3-bod niet gebruikt.  
 
Quest Transfer:
 
Na het biedverloop  
1SA - 2 - 2 - 3 is 3 een Quest transfer en belooft een mooie hand met een 5-kaart met een 4-kaart
en  
1SA - 2 - 2 - 3 is 3 een Quest transfer en belooft een mooie hand met een 5-kaart met een 4-kaart
   
 
     
  Deze conventie is een verbetering t.o.v. Smolen omdat deze manier van bieden zowel een mancheforcing situatie aangeeft en een 5-4 verdeling in de hoge kleuren getoond kan worden.