Bridge logo

Negatief Doublet
(Sputnik Doublet)

  Dit is de oorspronkelijke naam voor het uitneem-doublet. In 1957 introduceerden Alvin Roth en Tobias Stone een modern negatief doublet; wat voorheen een strafdoublet was na een volgbod van de tegenpartij werd een doublet om een kleur aan te geven die niet geboden kon worden. Dit doublet werd het 'Sputnik-doublet' genoemd omdat tegen die tijd de Russen een satelliet met die naam de ruimte in stuurden.
Tegenwoordig gebruiken bijna alle spelers dit doublet. De conventie is eenvoudig en kost vrijwel niets omdat het altijd nog mogelijk is voor straf te doubleren.
Noord  Oost  Zuid  West
1
of
of
1
1
2
  Doublet 
Zuid heeft een hand waarmee hij geen goed bod kan doen. Hij zou niet genoeg kracht of lengte kunnen hebben om op 2-niveau te bieden.

Een negatief doublet kan op 1-niveau al wel gedaan worden met een punt of zeven; na 1-1 kan met
H x x x
x x
x x
H B x x x
al een negatief gedoubleerd worden.
  Een negatief doublet kan ook met een hand met openingskracht:
A B x x
T x x x
H
A V x x
Na 1-1 kan negatief worden gedoubleerd, waarna in de volgende biedronde sterk wordt geboden. Een direct 1 bod belooft vaak een 5+kaart en met een negatief doublet kan partner zijn hand mooi omschrijven.


Een doublet nadat de tegenpartij 1 volgt belooft meestal twee vierkaarten hoog, maar tenminste een 4-3 verdeling.
West  Noord  Oost  Zuid 
-  1  1   Doubletmet
H x x x
A x x x
x x
x x x
of
H x x x
A x x
x
B x x x x


West  Noord  Oost  Zuid  Hand AHand BHand C
-  1  1   Doublet 
x x x
A B x x
x x
H T x x
 
x x x
A B T x x
A x x
B x
 
x x
V T x x x x
A x x
V x
Met handen B en C kan Zuid nadat Noord een lage kleur herbiedt de hartenkleur bieden om zijn lengte aan te geven. Alhoewel Zuid niet altijd ook de andere ongeboden kleur, klaveren, behoeft te bezitten moet hij er zich wel van bewust zijn dat hij mogelijkerwijs nogmaals moet kunnen bieden.
Met
V x x x x
V x x x x
x
H x
kan Zuid misschien beter niet negatief doubleren want wat moet hij doen na een 2 of 2 herbieding van Noord??

 

Er zijn verschillende manieren om een negatief doublet te spelen, maar de eenvoudigste is dat u eenvoudigweg de ongeboden hoge kleur en voldoende puntenkracht belooft om competitief mee te kunnen bieden.

 
xx Uw partner opent met 1 en zonder tussenbieding antwoordt u gewoon met 1.
Helaas volgt uw rechter tegenstander met 1. Wat biedt u nu?
U hebt eigenlijk geen goed bod.

U geeft hier dus een Negatief Doublet!
ABxx
Vx
xxxxx
 
 
 
 
  Dus met bovenstaande hand belooft een doublet op 1 een 4-kaart en voldoende punten om competitief tot 2 mee te bieden. Partner moet op zo'n doublet reageren alsof zijn linker tegenstander gepast zou hebben en jij gewoon met 1 geantwoord zou hebben. Dus is een antwoord van 2 door openaar niet-forcing.  
 
  Maar wat nu wanneer u voor straf zou willen doubleren? In deze situatie hebt u een zeer gedisciplineerde partner nodig. In principe moet partner met een doublet volgen wanneer u op een tussenbod van de tegenpartij past!! In 95% van alle gevallen zal hij dat ook wel doen en dat kan behoorlijk wat punten opleveren. Hieronder een voorbeeld van een typische strafpas:
Noord volgde met 2 en Oost paste en wachtte op partners her-openings doublet. Zuid was niet zo tevreden over het 2 bod en bood 2. Noord, zich niet bewust van de misfit, herbood met 3 zijn klaveren kleur, enz.. 1100 voor OW.
 
 
 
Oost West Noord Oost   Zuid  
     
ABx 1 2 pas (1) 2 (2)  
xx pas (3) 3 (4) dbl (5) 3  
Hxx pas pas dbl   4  
Hxxxx pas pas dbl   pas  
    pas 4 dbl   allen passen  
 
 
 
(1) ofwel een hand voor een strafdoublet ofwel een te zwakke hand voor een forcing bod.
(2) Niet verstandig met een mogelijke misfit
(3) geen noodzaak om te heropenen
(4) zich niet bewust van oosts lengte.
(5) Ik wil 3 wel gedoubleerd tegenspelen.
 
 
 
  Ook wanneer alle partijen geboden hebben kan aan een doublet een negatieve betekenis worden gegeven.  
 
Met onderstaand biedverloop:
West  Noord  Oost  Zuid 
1  1  2  2 
Doublet       
zou west onderstaande hand gehad kunnen hebben:
x    A V T x x    A H x x    H x x


Wanneer west hier niet negatief kan doubleren heeft hij een probleem:
- Wanneer hij 3 biedt dan komt de ruitenkleur niet aan bod en wordt de klaveren steun niet aangegeven
- Biedt hij 3, dan komt de klaveren steun weer niet te voorschijn,
- en met 3 wordt de ruiten kleur weer overgeslagen en komt ook de mooie harten kleur niet tot uiting
- Passen doet de hand te kort terwijl andere biedingen de hand ook niet beter zullen omschrijven.
- Het negatieve doublet geeft hier dus weer uitkomst!
 
 
  Wanneer heropen je niet met een doublet.  
 
  Wanneer jij opent en je linker tegenstander volgt en iedereen past daarop, dan is het normaal gesproken goed om dat bod te doubleren wanneer je het negatieve doublet speelt. Er zijn echter situaties wanneer je dat niet automatisch moet doen. Hieronder enkele voorbeelden waar jij met 1 hebt geopend en je linker tegenstander volgt met1.  
 
 
AHVxx Wanneer je een sterke hand bezit waar je zelf bijna een manche kunt spelen en misschien wel slem wanneer partner ook maar iets mee heeft. Met deze hand kun je dan ook beter met sprong bieden. (Eigenlijk is een 2 opening beter met deze hand)
x
x
AHVxxx
 
 
 
 
Bxx Wanneer u een sterke opening bezit met zoveel in de kleur van de tegenpartij dat het heel onwaarschijnlijk is dat partner een strafpas gehad heeft. Met deze hand past u dus ook.
HVTx
Vx
ABxx
 
 
 
 
HVxx Wanneer u een zwak distributioneel spel met weinig verdedigende waarden bezit. 1 lijkt me dan ook een beter bod dan een negatief doublet. Opent u niet met 1? Dat zou ook goed kunnen zijn, maar volgende de Regel van 20 zou deze hand met 1 geopend mogen worden.
xx
V
Hxxxxx