Bridge logo

SWINE

 
De term Swine is een afkorting van Sebesfi-Woods-1-Notrump-Escape. Deze verdediging tegen een doublet op een 1SA opening is ontwikkeld in Australie, en wordt vooral gebruikt in het ACOL biedsysteem.

Partner opent 1SA. De linker tegenstander doubleert.
Openaar Linker
tegenstander
Antwoordende
hand
Betekenis
1SA Doublet Pas   Een pas van de antwoordende hand vraagt aan de 1SA bieder om te redoubleren.
        Het redoublet van de openaar is om te spelen of hij biedt de laagste van twee aanliggende kleuren
    Redoublet   De antwoordende hand toont een lange kleur, en vraagt openaar om 2 te bieden
    2   De antwoordende hand toont een 2-kleurenspel met en
    2   De antwoordende hand toont een 2-kleurenspel met en
    2   De antwoordende hand toont modale waarden, een natuurlijk bod, en de bereidheid om op 3-niveau te spelen
    2   De antwoordende hand toont modale waarden, een natuurlijk bod, en de bereidheid om op 3-niveau te spelen
    2SA   Manche-forcing, conventioneel, toont een sterke, niet-gebalanceerde hand, mogelijk een 2-kleurenspel
    3///   In principe preemptief

Wanneer de 1SA-opening in de 4e hand gedoubleerd wordt, dan moet de 1SA-openaar eerst passen, en afwachten wat zijn partner doet. Onder normale omstandigheden gaat de partner van de doubleerder bieden. Nadat deze wel of niet een actie heeft ondernomen kan de partner van de 1SA bieder, met weinig punten, weer in de bieding komen. Had hij een betere hand gehad, dan had hij in de eerste biedronde wel geboden.

In die zeldzame gevallen dat de partner van de doubleerder past, kan de partner van de 1SA bieder met een redoublet een 1-kleurenspel tonen. De 1SA-bieder is verplicht om nu 2 te bieden (relay). Wanneer de kleur van de redoubleerder nu klaveren is dan past hij, en anders biedt hij zijn lange kleur.

Wanneer de partner van de 1SA-openaar - nadat in de 4e hand is gedoubleerd en de partner van de doubleerder past - 2, 2 of 2 biedt, dan belooft dat de geboden kleur plus een hogere kleur. Dit toont dus een 2-kleuernspel met minimale waarden (anders had hij wel in de 1e biedronde geboden).