Bridge logo

Truscott 2SA
(ook wel genoemd: Jordan 2SA)

 

     
     
 

De Truscott (of Jordan) conventie is een 2SA antwoord nadat partner geopend heeft met 1/ en uw rechter tegenstander heeft gedoubleerd. Het natuurlijke 2SA antwoord (indien u dat speelt) is hier niet nodig (u kunt redoubleren met een gebalanceerde 9+hand) zodat het 2SA antwoord anders gebruikt kan worden.

 
     
 

Bekijk onderstaande drie handen A, B en C; partner heeft geopend met 1.

 
     
 

Wanneer de tegenpartij niet geboden zou hebben zouden we als volgt bieden:

 
     
 
Hand A: 3, inviterend
Hand B: 2SA* (of 2 indien uw 2SA-antwoord conventioneel is)
Hand C: 2, 6-9 punten.
   

Maar wanneer uw rechter tegenstander doubleert, zijn er andere overwegingen. Met een zwakke hand met een 4-kaart troefsteun kunnen we nu een preëmptief antwoord geven en met een natuurlijk 2SA antwoord kunnen we redoubleren en hopen op een goede score wanneer we de tegenpartij daarna gedoubleerd down kunnen spelen. Dus gebruiken we het bod op 3-niveau in partners kleur als een preëmptief bod.
Wat bieden we nu met een limiet verhoging (ca 11 punten) met steun in partners kleur en een hand waarmee we geen redoublet kunnen geven (bv zeer zwak in de andere hoge kleur)? Het antwoord hierop is dat we daarvoor het Truscott 2SA bod gebruiken.
Wanneer we Truscott spelen worden de antwoorden na partners 1 opening en tegenstanders doublet op onderstaande handen als volgt:

   
Hand A: 2SA, Truscott, belooft een limiet verhoging in 's.
Hand B: redoublet, belooft 9+ punten en ontkent gewoonlijk steun in partners kleur.
Hand C: 3. Preëmptief, maakt het moeilijk voor de tegenpartij hun fit te vinden.
 
     
 
  Hand A Hand B Hand C
             
  AV53 T5 VBT4
  953 AV3 53
  V53 V753 753
  HB3 HB93 VB43
             
Bod zonder doublet tegenpartij   3   2SA*   2
             
Bod na een doublet tegenpartij   2SA   redoublet   3
 
     
     
 

Het is natuurlijk ook mogelijk Truscott 2SA te spelen na een tussenbod van de tegenpartij. U moet daar wel goede afspraken over maken.

 
     
  Voorbeelden wanneer uw rechter tegenstander een bod doubleert vindt u hier.  
     
 

Inverted Jordan (Truscott) na een opening in een Lage Kleur

 
  Truscott 2SA na een opening in een hoge kleur wordt veel gebruikt, maar na een opening in een lage kleur wordt de situatie anders. U heeft samen waarschijnlijk de meerderheid in punten en wanneer de manche gespeeld moet worden zal dat vaak een SA contract zijn. Vaak is het dan goed dat openaar dit contract speelt.  
  Om dit doel te bereiken kan Inverted Jordan gebruikt worden - een idee van Paul Quodomine.
Omdat we graag willen dat openaar de leider wordt in een eventueel 3SA contract worden de betekenissen van de verhogingen naar 3/ en 2SA omgedraaid.
Dus wordt de betekenis van 2SA die van een preëmptieve verhoging en een verhoging naar 3-niveau van de geopende lage kleur is dan constructief.