Bridge logo

Unusual 2SA

 
De Unusual SA is een conventie ontwikkeld om in een competitief biedverloop 2-kleurenspellen te kunnen bieden. Het idee achter de conventie is om biedruimte bij de tegenpartij weg te halen en uw hand zo duidelijk en snel mogelijk te omschrijven. Dit kan gedaan worden met een bieding: 2SA.

Op deze pagina wordt de Unusual SA vergeleken met Michaels Cuebid, een bod in de kleur van de openaar, waarmee ook een 2-kleurenspel wordt aangegeven. De Unusual SA wordt vaak gebruikt na een opening in een hoge kleur van de tegenpartij.

Beide conventies zijn volgbiedingen:
  Voorbeeld 1
  Zuid West Noord Oost
  Pas Pas Pas 1
  2
Zuid biedt volgens Michaels Cuebid en belooft een 2-kleurenspel met als een kleuren: een hoge kleur (in dit geval schoppen) en een nog onbekende lage kleur.

  Voorbeeld 2
  Zuid West Noord Oost
  Pas Pas Pas 1
  2SA
Zuid biedt nu volgens de Unusual SA conventie belooft een 2-kleurenspel met als een kleuren: de lage kleuren.

  Voorbeeld 3
  Zuid West Noord Oost
  1 2SA
Zuid biedt weer volgens de Unusual SA conventie belooft een 2-kleurenspel met als een kleuren: de lage kleuren.

Hieronder wordt een overzicht getoond van nog een aantal volgbiedingen na een opening van de tegenpartij. De betekenis van de biedingen hangt in vele gevallen af van: (1) de plek waar je zit, (2) de opening van de tegenpartij, (3) is je bod een direct volgbod, (4) een volgbod nadat je eerst gepast hebt, (5) is het een volgbod nadat beide tegenstanders al geboden hebben of (6) is het een volgbod op de 4e hand.

  Voorbeeld 4
  Zuid West Noord OostBetekenis
  1 1SA West heeft een gewone 1SA hand met 15-17 punten waaronder een schoppen stop en een gebalanceerde verdeling.
  Voorbeeld 5
  Zuid West Noord OostBetekenis
  1 2SA West heeft bij ongunste kwetsbaarheid tenminste een 5-5 verdeling in de lage kleuren,
of west heeft bij gunste kwetsbaarheid tenminste een 5-4 verdeling in de lage kleuren.
  Voorbeeld 6
  Zuid West Noord OostBetekenis
  1 Dbl. West belooft een 4-kaart harten en tenminste een 3-kaart steun voor beide lage kleuren met (a) tenminste 10 punten bij gunstige kwetsbaarheid of (b) openingskracht bij ongunstige kwetsbaarheid.
  Voorbeeld 7
  Zuid West Noord OostBetekenis
  1 Pas Pas 1SA Oost zit in uitpas positie en heeft besloten de bieding open te houden. Het 1SA bod belooft 12-14 punten met een gebalanceerde hand. (met 15-17 punten wordt in dit geval eerst gedoubleerd en daarna SA geboden)
  Voorbeeld 8
  Zuid West Noord OostBetekenis
  1 Pas Pas 2SA Oost heeft bij ongunste kwetsbaarheid tenminste een 5-5 verdeling in de lage kleuren,
of oost heeft bij gunste kwetsbaarheid tenminste een 5-4 verdeling in de lage kleuren.
  Voorbeeld 9
  Zuid West Noord OostBetekenis
  1 Pas Pas Dbl. Oost kan een 1SA volgbod in handen hebben met 15-17 punten met daarbij een schoppen stop en een gebalanceerde hand. Oost kan ook een 20-22 SA hand hebben, maar hij kan geen 2SA bieden (zou Unusual zijn). Omdat west op dit doublet niet mag(?) passen kan oost in de tweede biedronde de kracht van zijn hand tonen.

NB:  Een 2SA bod direct geboden na een opening in een hoge kleur belooft bij ongunstige kwetsbaar tenminste een 5-5 verdeling in de lage kleuren (bij gunstige kwetsbaarheid mag dat een 5-4 verdeling zijn) met een puntenkracht vanaf 6 punten welke zich hoofdzakelijk in beide lage moeten bevinden. Niet de puntenkracht maar de verdeling is hier een belangrijk wapen. I.p.v. de puntenkracht kan natuurlijk ook de 'Losing Trick Count' gebruikt worden. Dit betekent dat een hand met VBxxx - BT9xx al voldoende is om met 2SA te volgen na een opening in een hoge kleur.
  Voorbeeld 1
  Zuid West Noord Oost
  x
xx
H98xx
ABxxx
  ----- -----
  1 2SA
  Voorbeeld 2
  Zuid West Noord Oost
  -
xxx
AB8xx
Hxxxx
  ----- -----
  1 2SA

 

Unusual 2SA nadat in eerste instantie is gepast:

  Voorbeeld 1 , Allen kwetsbaar
  Zuid West Noord Oost
  Pas Pas Pas 1
  1SA
  -----
  Hx
x
Axxxx
VTxxx
Wat is de betekenis van dit 1SA bod nadat zuid eerst heeft gepast? Zuid kan geen echte SA opening hebben. Hij weet echter dat west ook niet sterk is. Zuid biedt met zijn 1SA een 2-kleurenspel met een verdeling zoals ongeveer is aangegeven. Zuid heeft geen opening, maar goede distributionele waarden. Gezien de kwetsbaarheid heeft hij nu de mogelijkheid om met 1SA zijn verdeling te tonen aan partner. Indien zo geboden wordt blijft de bieding op een laag niveau, hetgeen gezien de kwetsbaarheid zeker voordelen heeft. Met een mooiere hand heeft 2SA weer het voordeel dat biedruimte wordt ontnomen aan de tegenpartij, zie onder.
  Voorbeeld 2 , Allen kwetsbaar
  Zuid West Noord Oost
  Pas Pas Pas 1
  2SA
  -----
  x
x
AHxxxx
VTxxx
Zuid heeft geen openingskracht, maar zuid heeft wel mooie distributionele waarden. Het 2SA volgbod, nadat eerst gepast is, toont hier een mooi distributioneel spel met tenminste een 5-5 in de lage kleuren. Zuid zou dit spel ook met 1SA gevolgd kunnen hebben zoals in bovenstaand voorbeeld 1; waarom nu 2SA?
Met zijn 2SA bod toont zuid een nog mooiere verdeling en kracht!

NB:  Het aantal 'Losing Tricks' in voorbeeld 1 is 6, terwijl er in voorbeeld 2 slechts 5 'Losing Tricks' zijn. Het aantal 'Losing Tricks' zou ook een bepalende factor kunnen zijn om deze conventie(s) te gebruiken.


Variaties:
Het Unusual 2SA bod is een conventionele, verdedigende biedmethode welke over de jaren heen veranderd, verbeterd en/of alleen maar aangepast is door spelers die deze biedmethode gebruiken.
Er zijn spelers die bijvoorbeeld het 1- en 2SA volgbod gebruiken waar bij een opening in een lage kleur de beide hoge kleuren beloofd worden en bij een opening in een hoge kleur de beide lage kleuren.

Wat is de betekenis wanneer zuid met een gepaste hand volgt met 1- of 2SA?
  Zuid West Noord Oost
  Pas Pas Pas 1
  1SA
Wanneer zuid een 2-kleurenspel zou hebben in de hoge kleuren zou hij 2 geboden kunnen hebben (Michaels cuebod). Het 1SA volgbod belooft in dit geval dan ook de laagst overgebleven twee kleuren, harten en klaveren.
Wanneer oost met 1 geopend zou hebben dan zou zuid met de hoge kleuren in zijn bezit 2 geboden hebben (Michaels) en met de laagst overgebleven kleuren (harten en ruiten) 1SA.
NB: met een nog mooiere distributie en kracht zou zuid met 2SA gevolgd hebben!!

 

Wat houdt een direct volgbod van 1- of 2SA, na eerst gepast te hebben, nu eigenlijk in?
Bekijk de volgende voorbeelden eens:

1:  Zuid West Noord Oost
  Pas Pas Pas 1
  1SA
Met zijn gepaste hand volgt zuid met 1SA.

2:  Zuid West Noord Oost
  Pas 1 Pas Pas
  1SA
Nu heeft zuid niet een direct volgbod van 1SA gedaan (zijn partner heeft al gepast). Hij biedt nu 1SA in de uitpas positie. Met dit bod vraagt hij partner zijn beste kleur te bieden. Zuid zal zo'n 10-12 punten hebben met een verdeelde hand.

3:  Zuid West Noord Oost
  Pas 1 Pas Pas
  2SA
Nu heeft zuid niet een direct volgbod van 2SA gedaan (zijn partner heeft al gepast). Hij biedt nu 2SA in de uitpas positie, maar belooft nu wel een 2-kleurenspel met klaveren en harten met een mooie verdeling.

De afspraak is dus:
  1: Een direct volgbod van 1- of 2SA na eerst gepast te hebben is Unusual en belooft de laagste twee overgebleven kleuren.
  2: Een niet-direct volgbod (partner heeft reeds gepast) van 1SA na eerst gepast te hebben is NIET Unusual en belooft een gebalanceerde hand.
  3: Een niet-direct volgbod van 2SA na eerst gepast te hebben is Unusual en belooft de laagste twee overgebleven kleuren.
Voorbeeld:
  Zuid West Noord Oost
  Pas 1 Pas Pas
  ??
In het bovenstaande voorbeeld moet zuid een beslissing nemen.
- Zuid kan passen, wetende dat de tegenpartij een laag contract heeft bereikt.
- Zuid zou een gebalanceerd bod kunnen doen (bv 1SA).
- Zuid moet zich er van bewust zijn dat hij de tegenpartij wel eens in een beter contract zou kunnen bieden.
- Zuid moet zich er ook van bewust zijn dat wanneer hij een volgbod doet, het bieden voor NZ wel eens op 3-niveau zou kunnen eindigen.
- Zuid moet er rekening mee houden dat openaar wel eens 18-19 punten zou kunnen hebben
- De kwetsbaarheid is natuurlijk ook heel belangrijk

Voorbeeld:
  Oost Zuid West Noord
  1 Pas 2 Pas
  Pas ??
Zuid heeft in handen:
  Hx
x
HB9xx
AT9xx
Moet hij 2SA bieden of passen?
Het is waarschijnlijk dat OW niet een al te sterke hand hebben
Bij gunstige kwetsbaarheid is het waarschijnlijk nuttig de bieding open te houden met een goed omschrijvend bod, en durft de tegenpartij nog wel naar het 3-niveau te gaan??

 

Samenvatting:
De volgende punten zijn van belang.
1:  De kwetsbaarheid
2:  De plaats van de honeurs (bijvoorkeur in de lange kleuren)
3:  Wordt de Unusual SA door een gepaste of niet-gepaste hand geboden
4:  Is het Unusual SA bod een direct volgbod of wordt het gegeven in de uitpas positie
5:  Heeft de tegenpartij maar 1 kleur geboden?
6:  Heeft de tegenpartij 2 kleuren geboden?
7:  Het aantal verliesslagen (Losing Trick Count)