Bridge logo

Verdediging tegen preëmptieve openingen op 3-niveau

 

De verdediging tegen preëmptieve biedingen op 3-niveau heeft er toe geleid dat er vele conventies zijn ontwikkeld tegen deze preëmpts. Dit met de bedoeling zoveel mogelijk informatie uit te wisselen met de daartoe nog beperkte biedruimte. Enkele van deze conventies staan hieronder weergegeven; sommige zijn eenvoudig te onthouden en sommige zijn wat ingewikkelder van structuur.

1.  De standaard methode welke door veel paren gebruikt wordt is het uitneemdoublet Wanneer de antwoordende hand bijna alle zijn punten in de preëmptief geopende kleur heeft kan hij daar een strafdoublet van maken (door te passen). Daarom kan het doublet gezien worden als een Optioneel doublet. Een normaal minimum voor een uitneemdoublet tegen zo'n preëmptief bod is zo'n punt of 16. Hiertoe kunnen natuurlijk ook distributiepunten worden meegerekend, zoals wanneer je zeer kort bent in de preëmptief geopende kleur of wanneer je daarnaast zelf nog een lange kleur hebt.
Indien in de 4e hand wordt gedoubleerd dan belooft dat tenminste 13 punten, in ieder geval bij ongunstige kwetsbaarheid.
Het doublet belooft gewoonlijk een 4-kaart in de niet geopende hoge kleur, of wanneer de preëmptieve opening in een lage kleur is gedaan belooft het tenminste een 3-4 verdeling in de hoge kleuren.
Wanneer er preëmptief geopend is met 3 of in mindere mate met 3 moet de doubleerder er wel rekening mee houden dat zijn partner een lage kleur op 4-niveau kan bieden en zodoende aan het 3SA niveau voorbij wordt gegaan. Ieder ander bod dan een doublet is natuurlijk, ook een 3SA bod. Zo'n bod belooft tenminste 17 punten met tenminste een maar liever twee stops in de preëmptief geopende kleur, een mooie 6-kaart in een lage kleur of beide hoge (speelbare) kleuren.
 
2.  Met behulp van een tweede methode, de Wereld Conventie, wordt op 4-niveau een 2-kleurenspel, een sterk 1-kleurenspel of een 4-4-4-1 of beter belooft.
Na een preëmptieve opening in een lage kleur belooft een bod in die kleur tenminste een 5-5 in beide hoge kleuren, een bod in de andere lage kleur belooft die kleur plus een hoge kleur en een bod van 4 of 4 is om te spelen.
Na een preëmptieve opening in een hoge kleur belooft een bod in die kleur tenminste een 4-4-4-1 of 5-4-4-0 in de andere kleuren, een bod in een lage kleur belooft die kleur plus de niet geopende hoge kleur en een bod van 4 of 4 in de niet geopende hoge kleur is om te spelen. Daarnaast kan 4SA nog gebruikt worden om beide lage kleuren aan te geven.
 
3.  Nog een methode is die van Harry Fishbein, de Fishbein conventie genaamd. Een meer nauwkeurige omschrijving daarvan staat in de Fishbein Conventie.
De Fishbein conventie maakt het de speler direct achter de preëmptieve opening mogelijk te doubleren. Dit doublet is een Straf Doublet. Het doublet is dus geen Uitneem doublet en er wordt van partner verwacht te passen.
 
4.  Lower Minor Fishbein is een conventie, waar de goedkoopste beschikbare Lage kleur gebruikt wordt om een Uitneem Doublet aan te geven.
Wanneer de preëmptieve opening 3 is geweest, heeft 3 de betekenis van een uitneem doublet, en 4 heeft de betekenis van een uitneemdoublet wanneer er met 3/ of wordt geopend. Een doublet is STRAF!
Er bestaat ook een variant op deze conventie waar ten alle tijde 4 wordt gebruikt met de betekenis van een uitneem doublet.
 
5.  Het Optionele Doublet is een doublet na een preëmptief bod op 3-niveau en het belooft een gebalanceerde hand met steun in de drie overgebleven kleuren plus enige kracht in de preëmptief geopende kleur. De partner van de doubleerder kan met een voldoende sterke hand en lengte in een van de overgebleven kleuren zijn kleur bieden of 3SA. Ook geeft dit doublet partner de mogelijkheid om het doublet voor straf in te laten, zoals bij de Fishbein conventie.
 
6.  Nog een conventionele mogelijkheid die wel eens gebruikt wordt om een uitneemdoublet aan te geven wordt wel eens gedaan met behulp van het 3SA bod. Een doublet is dan weer voor straf.
 
7.  Een andere aanpak is die van Reese. Hier wordt het bod van 3SA gebruikt met de betekenis van een uitneemdoublet wanneer er met 3 of 3 wordt geopend. In dat geval is een doublet voor straf.
Wanneer de preëmptieve opening in een lage kleur is gedaan dan heeft een doublet de betekenis van een uitneemdoublet, zelfs op 4e hand.
 
8.  Een andere manier is de Lower Minor over de zwarte kleuren. Bij deze conventie hebben 3 en 4 de betekenis van een uitneemdoublet respectievelijk tegen een 3 en 3 opening. Een doublet tegen deze openingen is straf, terwijl een doublet tegen 3 en 3 beschouwd kan worden als een cooperatief doublet.
 
9.  Een methode die vooral Engeland wordt gebruikt is FILO, dat staat voor FIshbein tegen de Rode kleuren en LOwer Minor, tegen de zwarte kleuren en heeft de betekenis van een uitneemdoublet. Een doublet is dan weer voor straf!