Bridge logo

Biedermeijer - Acol en Dutch Doubleton
vergeleken met SAYC

 

Biedermeijer is het officiele biedsysteem van de De Nederlandse Bridge Bond. Wanneer het aan beginners wordt geleerd, wordt het vaak Acol, Acol2000 of AcolPlus genoemd. Dit komt omdat het Biedermeijersysteem is vastgelegd door de NBB, en auteurs een eigen variant op het Biedermeier syteem niet zo mogen noemen. Het Biedermeier biedsysteem lijkt echter meer op SAYC dan op ACOL. In principe ziet het systeem er als volgt uit:


 -4-kaarten worden van onder af aan geboden, zelfs wanneer met een 4-4 laag wordt geopend.
 -1SA belooft 15-17 punten.

Het Biedermeijer systeem heeft 3 varianten:
 Groen:  inclusief de opties 4e kleur en Jacoby
 Blauw:  inclusief de opties van Splinters en Check-Back Stayman of
 Rood:  inclusief de opties Lebensohl en Support Doublet.
   Het Biedermeijer Rood biedsysteem heeft ook de optie van de 5-kaart hoog opening. Deze optie wordt door de meeste paren gebruikt (in het bijzonder door de wat meer ervaren spelers , maar ook door vele club-spelers die de Groene of Blauwe Biedermeijer variant gebruiken), en is daardoor zeer goed te vergelijken met SAYC (Standard American Yellow Card).
 
   De standaard openingen in Biedermeijer Rood zijn:

1: 12-19 punten met een 4+kaart , of een 4-3-3-3 verdeling met een 4-kaart hoog.  (De meeste paren openen 1 ook met een dubbelton en een 4-4 hoog)
1: 12-19 punten met een 4+kaart   (officieel met een 3+kaart wanneer 5-kaart hoog wordt gespeeld, er zijn echter niet veel spelers die Best minor spelen)
1: 12-19 punten met 5+kaart of 4-4 hoog
1: 12-19 punten met een 5+kaart
1SA: 15-17 punten met een gebalanceerde hand (officieel wordt een 5-3-3-2 met een 5-kaart hoog met 1SA geopend)
2: ofwel 24+ met een gebalanceerde hand
ofwel een (semi)-Mancheforcing en ongebalanceerde hand met een 5+kaart of
of een Mancheforcing en ongebalanceerde hand met een 5+kaart of
2: ofwel een zwakke twee in de hoge kleuren
ofwel een 22-23 SA-hand
of een (semi)-Mancheforcing en ongebalanceerde hand met een 6+kaart of
2: Muiderberg
2: Muiderberg
2SA: 20-21 SA-hand


 

Hieronder volgen enkele verschillen met Amerikaanse biedstijlen:
Opening Antwoord Betekenis
1 1/1/1 Van onder af aan. Walsh is niet erg populair in Nederland.
1/1 2SA Inviterend of 15+ met een fit (indien inviterend is er wellicht slechts een 3-kaart steun). Er is nog niet hard afgesproken hoe nu verder te bieden.
1/1 3SA 12-14 met steun en ontkent een splinter

Sprongbiedingen in een nieuwe kleur tonen openingskracht met een 6-kaart en tenminste 2 tophoneurs in de geboden kleur. Een sprongbod in een nieuwe kleur door een reeds eerder gepaste hand wordt gezien als een fit-bid. Bergen Raises zijn redelijk populair bij de wat gevorderde spelers.Hieronder volgen enkele antwoorden die verschillen met Amerikaanse biedstijlen:
Opening Antwoord Betekenis
1 2/ Volgens de standaard methode moet de openaar nu een 5-kaart tonen door die kleur te herbieden. Veel partnerships volgen die afspraak echter niet.
2
1 x 2 y
3 y Dit is een Mancheforcing situatie.

Reverse sprong herbiedingen: Veel partnerships spelen dit als een zwakke hand met een 6-5 verdeling.Hieronder volgbiedingen die verschillen met Amerikaanse biedstijlen:
Opening Tegenpartij Antwoord Betekenis
1 x 1/2 y 2 z Wanneer z lager in kleur is dan x, dan is dit een standaard forcing volgbod (10+ punten). Wanneer z echter hoger in kleur is dan x, dan toont dit 8-11 punten. Dit betekent dat je na een 1 tussenbod, moet doubleren wanneer je je hartens wilt tonen. Dit wordt nog altijd een negatief doublet genoemd, maar is in wezen een positief doublet. Veel spelers, met name gevorderden, spelen ook dat ieder volgbod een forcing bod is. 

Andere Nederlandse Biedsystemen

Acol volgens Berry Westra

Vergelijkbaar met Biedermeijer, maar alle volgbiedingen zijn forcing. Alle openingen op 1-niveau beloven tenminste een 4-kaart.Dutch Doubleton

Vergelijkbaar met de 5-kaart hoog variant van Biedemeijer Rood, maar, zoals de naam al suggereert , met een 1 opening die soms op een dubbelton gedaan wordt, want 1 belooft een 4-kaart. Karakteristiek voor het systeem is dat het 1 antwoord op de 1 ofwel een Walsh-type antwoord is, ofwel een hand met 0-6 punten belooft. De openaar kan met een minimum 1 herbieden met een 3-kaart omdat 1SA 18-19 punten toont. Bij sommige paren is 1 forcing en kan gebaseerd zijn op sterke 3-kleuren spellen.Oranje Klaver
- de engelse term Orange Club kan hier niet gebruikt worden omdat die reeds voor een ander biedsysteem wordt gebruikt.

Dit biedsysteem dat (in ieder geval tot maart 2004) gebruikt wordt door het nationale Nederlandse Open Team, is een mix van Relay-Precisie en Dutch Doubleton. Het is nog steeds en vrij nieuw biedsysteem waar nog steeds aan gesleuteld wordt.
De openingen zijn:

1: ofwel 12-14 en gebalanceerd,
ofwel 18-19 en gebalanceerd.
ofwel 16+ met een 5+kaart
of het toont een sterke hand met een 5+kaart en/of .
1: 11-19 met een 5+kaart of een niet gebalanceerde hand met een 4-kaart .
1: 11-18 met een 5+kaart .
1: 11-18 met een 5+kaart .
1SA: 15-17 en een gebalanceerde hand.
2: 11-15 met 5-kaart en of een 4-kaart of een 4-kaart .


Saaie Klaver
- alle saaie handen worden geopend met 1.

Vergelijkbaar met Dutch Doubleton, de volgende openingen hebben echter een andere betekenis:

1: 12-18 gebalanceerd. Niet-forcing met transfer antwoorden.
1: 11-19 met een 5+kaart of niet gebalanceerd met een 4-kaart .
1SA: 12+ en een 5+kaart .

De voordelen hiervan zijn:

Omdat de 1 opening een gebalanceerde hand toont, kan het Negatieve Freebid veilig gebruikt worden wanneer de tegenpartij een volgbod geeft na partners 1 opening.
Gezien de transfer antwoorden en het feit dat de 1-opening een hand toont met SA verdeling en een puntenrange van 12-18 kan partner normaal gesproken snel een manche bieden zonder al te veel van zijn of partners kaart aan de tegenpartij bekend te maken. Dit maakt het voor de tegenpartij moeilijker om een goede verdediging te vinden.

In tegenstelling tot de traditionele 5-kaart hoog openingen, kunnen handen met een lange lage kleur direct geboden worden, en kan partner na een volgbod van de tegenpartij direct steunen. 

Crazy Diamond

Dit biedsysteem o.a. ontwikkeld door van Heusden, Kokkes en Kaiser is gepubliceerd door G.J.R. Forch in het boek met de titel "Bieden voor Gevorderden".

1: 17+ Iedere verdeling
1: 11-16 Verschillende verdelingen
1: 11-16 4+kaart
1: 11-16 4+kaart
1SA: 15-17 Gebalanceerde hand
2: 11-16 4+kaart en 5+kaart
2: 17-20 4-4-4-1 verdeling met een singleton in een lage kleur
2: 6-10 6+kaart
2: 6-10 6+kaart
2SA: 20-22 Gebalanceerde hand

De 1-opening kan verschillende soorten handen tonen zoals een hand met maximaal 2 kaarten in iedere hoge kleur, een gebalanceerde 12-14 hand of een 2-kleurenspel in een hoge en een lage kleur met maximaal een 3-kaart in de andere hoge kleur.
De 1- en 1-opening beloven tenminste een 4-kaart in de geboden kleur met een langere lage kleur (canapé) of een 1-kleurenspel in de geboden hoge kleur, of tonen een 4-4-4-1 verdeling met een singleton in de andere hoge kleur.
Een 3 opening toont 14-16 met ergens een semi-sterke 6-kaart (niet noodzakelijkerwijs ).
Een 3 opening toont 14-16 met ergens een solide 6-kaart (niet noodzakelijkerwijs ).
Na de 1-opening geeft partner stapsgewijs zijn (aantal) controles door.
Na de 1-opening, welke op verschillende verdelingen gebaseerd kan zijn en ronde-forcing is, kan partner een hoge kleur bieden met 0+ punten en een 3+kaart in die hoge kleur. Partner kan zonder 3+kaart hoog en 0-8 punten 1SA bieden (dus waarschijnlijk een 2-2 hoog).
Zoals in alle biedsystemen zijn ook deze openingen onderhevig aan veranderingen/aanpassingen. Er is ook een versie waar de 2 11-16 punten met een 4-4-4-1 verdeling belooft en waar de 2-opening 17+ met een 4-4-4-1 belooft, en waar de 2/-opening Muiderberg-type handen aangeeft.Lorenzo

De Lorenzo Twee is het ultieme Zwakke Twee bod. Het wordt alleen toegepast in niet-kwetsbare situaties. Met een zwakke hand is men verplicht op 2-niveau te openen. Het systeem is ontwikkeld en wordt(werd?) gespeeld door Sjoert Brink en Erik Oltmans.

Omdat de Lorenzo Twee Biedingen verplicht zijn moet er zelfs op handen
als xxxx - xxx - xxx - xxx geopend worden. (Altijd en alleen niet kwetsbaar dus)


Opening Betekenis
Pas 8-10 ongebalanceerd of 9-12 en gebalanceerd
1 16+, maar 17+ indien gebalanceerd
1 11-15, niet gebalanceerd, geen 4-kaart in een hoge kleur
1 11-15 met een 4+kaart
1 11-15 met een 4+kaart
1SA 13-16 met SA verdeling
2 Lorenzo Twee toont 0-7 (8 indien gebalanceerd) met een 4-kaart
2 Lorenzo Twee toont 0-7 (8 indien gebalanceerd) met een 4-kaart
2 Lorenzo Twee toont 0-7 (8 indien gebalanceerd) met een 4-kaart
2 Lorenzo Twee toont 0-7 (8 indien gebalanceerd) met een 4-kaart
2SA Belooft 20-22 met een SA verdeling

 

De Lorenzo Twee wordt dus met iedere willekeurige hand met 0-7 punten (of een gebalanceerde 8 punter) geopend. Indien er twee kleuren van gelijke lengte zijn wordt eerst een hoge kleur geboden.
Antwoorden: Omdat partners zwakte reeds bekend is zijn de antwoorden vaak destructief. Er is echter een forcing bod en dat is 2SA wat een hand van zo'n 20 punten belooft en partner vraagt zijn zwakke hand verder te omschrijven.
Het voorbeeld hieronder, afkomstig van kwalificatie wedstrijden van het Nationale team, illustreert de effectiviteit van het Lorenzo Twee openingsbod.

Oost is gever en Noord/Zuid zijn kwetsbaar.

Noord
V
AHB93
AHVB3
AB
West
H8742
-
5
HV87652
Oost
T965
8765
T92
93
Zuid
AB3
VT42
8764
T4

Oost opende met 2, zuid paste en west bood 5 en noord doubleerde.
Zuid paste op 5 gedoubleerd en oost-west scoorden -300, terwijl er voor noord-zuid een klein slem harten te maken was voor +1430.Looier

Dit biedsysteem wordt veelal toegepast door beginnende bridgers bij de Looier Bridge Club in Amsterdam. De filosofie achter dit systeem is dat enkele aspecten van de biedtheorie problemen kunnen veroorzaken wanneer natuurlijke systemen aan beginners wordt geleerd:


- Het forcing karakter van herbiedingen en partners 2SA antwoord.

- Wanneer herbied je de geopende kleur wanneer dat een 5-kaart is.

- Wanneer herbied je je 2e kleur met een 4-4-3-2 verdeling.

- De grote range van 12-17 punten, bij een niet-reverse herbieding van een tweede kleur.

- Reverse biedingen.

- Het niet-forcing 1SA antwoord, zelfs met handen die ongeschikt zijn voor een SA contract.

- Pseudo-natuurlijke biedingen "alleen maar om een forcing bod te doen"

- Controle biedingen

- Blackwood en de kwantitatieve 4SA. 

De openingen zijn:

  1 in een kleur:   ofwel natuurlijk, eenkleurenspel
    of de langste kleur van een 4-3-3-3 of 5-3-3-2 verdeling met 12-15 punten
    of de hoogste van twee kleuren, mogelijk van twee 4-kaarten, met een minimum van 12-15 punten,
    of de laagste van twee kleuren, mogelijk van twee 4-kaarten, met een maximum van 16-19 punten.
  1SA:   16-19 punten, gebalanceerd maar zonder twee 4-kaarten.
   

Het voordeel van dit systeem is dat de openingen en herbiedingen op een eenvoudige wijze de gebalanceerde handen scheidt van niet gebalanceerde handen. Ook wordt bij herbiedingen direct een onderscheid gemaakt tussen zwakke (12-15) en sterke (16-19) handen.

Alle antwoorden zijn niet-forcing, behalve de relay-biedingen. Het voordeel deze afspraak is tweevoudig:

Met licht-inviterende handen, of 6-9 punten, heeft de antwoordende hand de keuze tussen een niet-forcing omschrijvend bod of een relay. Met sterkere handen wordt altijd een relay-bod gegeven. Het is niet nodig een raar, pseudo-natuurlijk bod te doen.

Het forcing karakter van een bod is altijd duidelijk.