Bridge logo

XYZ Conventie

 
XYZ is een conventie waarbij de eerste drie biedingen van het partnership op 1-niveau plaats vinden.
Het is een conventie welke structuur geeft aan het ongestoord bieden op laag niveau. U kunt hiermee op laag niveau aangeven of u een zwakke, inviterende of sterke mancheforcing hand bezit.

Na deze drie biedingen (1X-1Y-1Z) gelden de volgende regels:
  a) 2 : is een conventioneel bod waarop partner 2 moet bieden.
  b) 2 : is een mancheforcing antwoord waarop partner niet mag passen.
  c) Alle andere biedingen zijn NIET forcing ; biedingen op 2-niveau zijn zwak; 2SA en biedingen op 3-niveau zijn inviterend.

Partners 2 relay antwoord wordt gebruikt om ofwel in een 2 contract te eindigen, ofwel wordt het gevolgd door een inviterend bod.

De eerste 3 biedingen kunnen ieder bod in een kleur zijn, maar ook het 1SA bod.
Zolang de eigen biedingen, of doublet, op 1-niveau blijven geldt XYZ ook na tussenbiedingen.
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  1
1  pas  2/= XYZ conventie, of
 
1  pas  1  Doublet
1  pas  2/= XYZ conventie, of
 
1  pas  1  1
Doublet  pas  2/= XYZ conventie


Voorbeelden:
a) 1 - 1
1SA
De eerste drie biedingen van het partnership worden op 1-niveau gedaan en dus is de XYZ conventie van toepassing.
De antwoordende hand kan nu 2 bieden om daarmee zijn partner te dwingen om 2 te bieden. Hij kan daarop passen of een inviterend bod, van bijvoorbeeld 2 met een 5-kaart schoppen, doen. (Deze variant wordt ook wel "Nieuwe Lage Kleur Forcing" of "Nieuwe Lage Kleur Checkback" genoemd.)

De antwoordende hand kan ook, conventioneel, 2 bieden na het 1SA antwoord. Na dit 2 bod biedt partner zijn kleur(en) natuurlijk of verhoogt partners kleur met een 3-kaart steun.

Ook kan de antwoordende hand direct 2 in een willekeurige hoge kleur bieden(zwak), of inviterend 2SA of een kleur op 3-niveau bieden (inviterend).

Er kan op verschillende manieren inviterend geboden worden: via 2 of soms direct.
Het is aan u om de verschillende betekenissen te geven aan de afwijkende biedseries: bijvoorbeeld wat is het verschil tussen 1-1- 1SA-2-2-2SA en 1-1-1SA-2SA ?
U zou kunnen afspreken dat u via de 2 relay een 5-kaart schoppen belooft en dat een direct 2SA bod een 5-kaart schoppen ontkent.

b) 1 - 1
1SA
De antwoordende hand kan ook nu 2 bieden om zodoende de partner te dwingen om 2 te bieden. Op de 2 kan hij natuurlijk weer passen of inviterend bijvoorbeeld 2 bieden met een 5-kaart harten.
Ook kan de antwoordende hand natuurlijk 2 bieden en daarmee de bieding mancheforcing maken.
De andere biedingen zijn weer zoals boven beschreven.

c) 1 - 1
1
Er verandert niets aan de biedbetekenissen.
De antwoordende hand kan weer een 2 relay, of een forcing 2 bod doen. In beide gevallen is dit bod in een lage kleur helemaal conventioneel.
NB: In een bieding als 1-1- 1 is het 2 bod forcing en niet het 2 antwoord (hetgeen de 4e kleur zou zijn in vele biedsystemen).


Nadelen:
Eén nadeel van deze conventie is dat u niet in een 2 contract kunt eindigen!!
Een ander nadeel is dat na een natuurlijk 1 bod partners 2 bod niet natuurlijk en zwak is in deze conventie, maar een mancheforcing antwoord. Dus na: 1-1- 1-2 heeft het 2 bod een mancheforcing betekenis; dit kan wel eens fout gaan als u dit vergeten bent!!

I: Zwakke handen
   
Antwoordende hand
 V x
 B x x x
 B x x x x
 B x
Bieding
Noord  Oost  Zuid  West
1/ pas 1 pas
1 pas 2 pas
2 pas PAS! pas
Uitleg:
Wetende dat hij met 2 waarschijnlijk nog een zwak spel kan aangeven biedt Zuid eerst nog 1 met deze zwakke hand. Na het 1 bod van Noord wil hij toch maar afzwaaien naar 2 en dwingt partner dit te bieden door middel van het XYZ 2 bod.


II: Inviterende handen

Met de XYZ conventie zijn er nu twee manieren om te inviteren met het 2SA bod:
- U kunt het direct bieden na een 1SA antwoord, of
- U kunt het bieden via het conventionele 2 bod.

U kunt afspreken dat een direct 2SA bod 10-12 punten belooft met een 4-kaart steun in openaars kleur (of tenminste Hxx) en wanneer 2SA geboden wordt via de 2 XYZ conventie 10-12 punten zonder een 4-kaart steun.
Bijvoorbeeld:

Met of zonder 4-kaart steun in partners kleur
 
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1/  pas
1SA  pas  2SA  pasPartner, ik bezit 10-12 punten met een 4-kaart ruiten (of Hxx)

of:
 
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1/  pas
1SA  pas  2  pas
2  pas  2SA  pasPartner, ik bezit 10-12 punten zonder een 4-kaart ruiten (of Hxx)


Met 5-kaart steun in partners lage kleur:
 
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1/  pas
1SA  pas  2  pas
2  pas  3  pasPartner, ik bezit 10-12 punten met een 5-kaart ruiten.

 

of:
 
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1/  pas
1SA  pas  2  pas
2  pas  3  pasPartner, ik bezit 10-12 punten met een 5-kaart klaveren.


Met een eigen mooie kleur:
 
Noord  Oost  Zuid  West
1  pas  1  pas
1  pas  2  pas
2  pas  3  pasPartner, ik bezit 10-12 punten met een 6-kaart harten (AVBxxx, AQT9xx).


Met steun in partners 2e kleur:
   
Antwoordende hand
 H x x x
 V x x x
 A x
 V x x
Bieding
Noord  Oost  Zuid  West
1 pas 1 pas
1 pas 2 pas
2 pas 2 pas
Uitleg:
In standaard biedverlopen springt u met deze hand naar 3 na het 1 bod van uw partner. Met de XYZ conventie kunt u ook met deze 11 punter nog in een 2 contract eindigen.


Er wordt met 1 geopend:
Bij de XYZ conventie zijn er nu twee manieren om aan te geven dat je met een SA hand kunt steunen.
1 - 1
1SA - ?
U kunt nu direct verhogen naar 2SA met 10-12 punten, of u biedt nu eerst 2 en na partners verplichte 2 bod biedt u 2SA met uw 10-12 punten.
Wat zou het verschil kunnen zijn?
Zie hieronder:

a) 1 - 1
1SA - 2SA Partner ik heb 10-12 punten met een dubbelton harten met tenminste één honneur en in ieder geval een ondergrens van BT.
Dat wetende kan openaar nog beter zijn slagen tellen in de harten kleur. Met een hand als AVBxx moet het dus zo zijn dat partner Hx bezit en er in de harten kleur dus 5 slagen te behalen zijn, of met HVxxx zal partner zal partner dus Ax of BT bezitten.

b) 1 - 1
1SA - 2
2 - 2SA Partner ik heb 10-12 punten zonder enige steun in jou harten kleur
Dat wetende kan openaar nog beter zijn slagen tellen in de harten kleur. Met een hand als AVBxx moet het dus zo zijn dat partner Hx bezit en er in de harten kleur dus 5 slagen te behalen zijn, of met HVxxx zal partner zal partner dus Ax of BT bezitten.

 

Voorbeelden:
   
Antwoordende hand
 x
 A x x x x
 A x
 H x x x x
Bieding
Noord  Oost  Zuid  West
1 pas 1 pas
1SA pas 2 pas
2 pas 3 pas
Uitleg:
Dit 3 bod belooft nu 10-12 punten met een 5-kaart klaveren.

   
Antwoordende hand
 H V x x x
 A V T x x
 x
 x x
Bieding
Noord  Oost  Zuid  West
1 pas 1 pas
1SA pas 2 pas
2 pas 3 pas
Uitleg:
Dit 3 bod belooft nu 10-12 punten met een 5-kaart harten + 5-kaart schoppen.

   
Antwoordende hand
 H V x x x
 A V T x
 x
 x x x
Bieding
Noord  Oost  Zuid  West
1 pas 1 pas
1SA pas 2 pas
2 pas 2 pas
Uitleg:
Dit 2 bod belooft nu 10-12 punten met een 4-kaart harten + 5-kaart schoppen.


 

III: Mancheforcing handen

III-a:
Met de XYZ conventie zijn alle sprong herbiedingen (behalve 3) mancheforcing en beloven een mooie kleur.
- De antwoordende hand herbiedt zijn eigen kleur met sprong;
- De antwoordende hand steunt partners kleur met sprong;
- De antwoordende hand biedt een nieuwe kleur met sprong;

III-b:
Wanneer we een wat minder uitgesproken kleur of kleuren bezitten kunnen we die ook aangeven via het mancheforcing 2 bod.

III-a:    
Antwoordende hand
 H V B x x x
 A V T
 x
 A x x
Bieding
Noord  Oost  Zuid  West
1 pas 1 pas
1SA pas 3 pas
Uitleg:
Deze herbieding van je eigen schoppen kleur met sprong,3, belooft een mancheforcing hand met een heel mooie schoppen kleur.

   
Antwoordende hand
 H V x x
 A V T x
 x x
 A x x
Bieding
Noord  Oost  Zuid  West
1 pas 1 pas
1 pas 3 pas
Uitleg:
Deze herbieding met sprong van partners schoppen kleur,3, belooft een mancheforcing hand met een mooie schoppen kleur.

   
Antwoordende hand
 H V x x x
 A V T x x
 A x
 x
Bieding
Noord  Oost  Zuid  West
1 pas 1 pas
1SA pas 3 pas
Uitleg:
Deze herbieding met sprong in een nieuwe kleur,3, belooft een mancheforcing hand met een 5-5 in de hoge kleuren.


III-b:
Met een mancheforcing hand zonder uitgesproken kleur bieden we deze via het conventionele 2 bod:
   
Antwoordende hand
 A V T x x x
 A V T
 A x x
 x
Bieding
Noord  Oost  Zuid  West
1 pas 1 pas
1SA pas 2 pas
2 pas 3 pas
Uitleg:
Deze herbieding met sprong in de eerste kleur, na het conventionele 2 bod, belooft een niet dichte 6-kaart schoppen. Na dit 3 bod kan openaar afzwaaien of met een mooie hand gaan cuen.