Bridge logo

Yellow Rose of Texas

 
De 'Yellow Rose of Texas' is een zeldzaam voorkomende en ongebruikelijke uitbreiding van de Texas Transfer conventie. Na partners 1SA opening (15-17) wordt naast het 4/ (Texas Transfers) antwoord, het 4 antwoord gebruikt om een hand te tonen met een 4-4-3-2 verdeling en zo'n 17-18 punten.

Het doel van Yellow Rose is om het zoeken naar het beste klein slem zo goed mogelijk te laten verlopen.

Antwoorden na partners 1SA opening:
  Antwoorden: Betekenis
4Een Texas Transfer of een 4-4-3-2 verdeling met een dubbelton ruiten
4Een Texas Transfer of een 4-4-3-2 verdeling met een dubbelton harten
4Een 4-4-3-2 verdeling met een dubbelton schoppen


Wat zou je moeten bieden met een 4-4-3-2 verdeling en een dubbelton klaveren? Wanneer je Gerber speelt, dan heeft het 4 antwoord de betekenis van azen vragen en kan dit bod niet gebruikt worden in de Yellow Rose conventie.
Er is een speciaal biedverloop voor nodig om de 4-4-3-2 verdeling met een dubbelton klaveren aan te kunnen geven; de aanwezige 3-kaart moet twee keer geboden worden:
  Openaar Partner
A B x H x x x
A H x V x x x
H x x x A B x
x x x A H
     
  Openaar Partner
1SA-4 (1)
4 (2)-5 (3)
Pas

NB: De Yellow Rose kan ook gebruikt worden na een 2SA, of een conventionele opening met daarna een natuurlijke SA herbieding. De kracht van de Yellow Rose antwoorden worden hierop aangepast; en wel dusdanig dat de kracht van de gezamenlijke handen zo'n 32-35 punten zal zijn.

Openaar's herbiedingen:
De openaar moet er van uit gaan dat er een gewone Texas Transfer geboden is en daarom het goedkoopst mogelijke bod doen, de getransfereerde kleur bieden dus. Bijvoorbeeld: 1SA-4, 4-pas.

Partner's herbiedingen:
Nadat de SA openaar geantwoord heeft op de transfer heeft de antwoordende hand twee opties:
Met slem inviterende kracht (ongeveer 17 punten) kan hij, na een 15-17SA opening van zijn partner, zijn 3-kaart op 5-niveau bieden
Met slemkracht (ongeveer 18-19 punten) kan hij, na een 15-17SA opening van zijn partner, zijn 3-kaart op 6-niveau bieden


De openaar beoordeeld hierna wat de beste fit van beide handen is en biedt het beste contract. Ook kan hij, al naar gelang zijn kracht en mogelijke troefkleur, afzwaaien naar een contract tussen het 5- en 6-niveau.

Voorbeelden:
I. Openaar Partner
A T x x H x
A x x H V B x x x
A V B x x x
x x x V x
     
  Openaar Partner
1SA-4 (1)
4 (2)-pas (3)
(1) Yellow Rose of Texas
(2) Oké
(3) Ik heb echt een Texas transfer hand.

II. Openaar Partner
V x x H x
A x x H B x x
H B A V x
H V B x x A x x x
     
  Openaar Partner
1SA-4 (1)
4SA (2)-5 (3)
6 (4)-pas
(1) Yellow Rose of Texas, 4-4-3-2 met een dubbelton schoppen en sleminteresse
(2) Oké
(3) Ik heb een 3-kaart ruiten, dus mijn verdeling is: 2-4-3-4.
(4) We hebben een 5-4 klaveren fit en ik heb een mooie 16 punten en zal wel een schoppen kunnen troeven in de dummy.


Vergelijk bovenstaande biedserie eens met de gewone biedmethodes. De antwoordende hand zou eerst wel eens kunnen beginnen met Stayman, en na een negatief antwoord kunnen besluiten 6SA te bieden. Wanneer de tegenpartij een schoppenstart weet te vinden kun je toch beter in een 6 contract zitten.
III. Openaar Partner
A B x H T x x
A H x V x
H x x x A V T
x x x A H T x
     
  Openaar Partner
1SA-4 (1)
4 (2)-6 (3)
6SA (4)-pas
(1) Yellow Rose of Texas
(2) Oké
(3) Ik heb exact een 4-2-3-4 verdeling; een dubbelton harten en een 3-kaart ruiten: wat is volgens jou het beste slem?
(4) We hebben geen 4-4 fit. 6SA lijkt het beste contract.


Waarom Yellow Rose?
Yellow Rose is ontwikkeld door de Amerikaanse bridge expert Danny Kleinman. In zijn boek 'The No-Trump Zone' beschrijft hij alle mogelijke voordelen van de conventie:
  Yellow Rose is ontwikkeld om de directe verhogingen naar 6SA, na een Stayman bieding zonder dat er een fit aanwezig blijkt te zijn, te verbeteren. Uit computer studies is gebleken dat de positieve effecten nog verder reiken dan dat alleen:
  Het is eenvoudiger om een klein slem in een lage kleur te bereiken. Dit is alleen belangrijk voor viertallenwedstrijden (butler) omdat een kans van 55% voor 6SA in paren beter scoort dan een kans van 99% voor 6.
  Het voorkomt een tekortkoming in Stayman:
  Openaar  Partner
2SA- 3
3 of 3- 6SA
De partner van de 1SA openaar zou in een 4-4 fit hoge kleur willen spelen, maar weet niet of er een fit aanwezig is.
  Het maakt het voor de verdediging moeilijker omdat het voor hen onbekend blijft of er eventueel lengte in een van de openaars hoge kleuren aanwezig is (zonder Stayman). Wanneer er nu 6SA gespeeld wordt is het niet zo eenvoudig voor de tegenpartij om zich te wapenen tegen een pseudo-squeeze.
  Het is een hulpmiddel om een intelligente keuze te maken tussen een klein slem in een hoge kleur en een 6SA contract indien er een 4-4 of 5-4 in een hoge kleur aanwezig is.


Yellow Rose of Texas schematisch:
1SA- 4
4- ?
 
Pas- Texas Transfer - lange harten kleur
4- 2-kaart ruiten, 3-kaart schoppen, 4-kaart harten, 4-kaart klaveren
5- 2-kaart ruiten, 4-kaart schoppen, 4-kaart harten, 3-kaart klaveren
5- 2-kaart ruiten, 4-kaart schoppen, 3-kaart harten, 4-kaart klaveren
5- Het twee keer bieden van de ruitenkleur belooft een dubbelton klaveren - zie onder
5- Belooft 4-3-3-3 verdeling - zie onder
5SA- Belooft 3-4-3-3 verdeling - zie onder
 
1SA- 4
4- ?
 
Pas- Texas Transfer - lange schoppen kleur
5- 2-kaart harten, 4-kaart schoppen, 4-kaart ruiten, 3-kaart klaveren
5- 2-kaart harten, 4-kaart schoppen, 3-kaart ruiten, 4-kaart klaveren
5- 2-kaart harten, 3-kaart schoppen, 4-kaart ruiten, 4-kaart klaveren
5- Het twee keer bieden van de hartenkleur belooft een dubbelton klaveren - zie onder
5SA- Belooft 4-3-3-3 verdeling - zie onder
 
1SA- 4
4SA- ?
 
5- 2-kaart schoppen, 4-kaart harten, 4-kaart ruiten, 3-kaart klaveren
5- 2-kaart schoppen, 4-kaart harten, 3-kaart ruiten, 4-kaart klaveren
5- 2-kaart schoppen, 3-kaart harten, 4-kaart ruiten, 4-kaart klaveren
5- Het twee keer bieden van de schoppenkleur belooft een dubbelton klaveren - zie onder
5SA- Belooft 3-3-3-4 verdeling - zie onder
Indien de eerste bieding 4 of geen Texas Transfer is: dan belooft de geboden kleur een dubbelton en de herbieding na het antwoord van de 1SA openaar belooft een 3-kaart in die geboden kleur.

 
Het bieden van een dubbelton klaveren
1SA- 4
4- 5
 
Het twee keer bieden van de ruitenkleur belooft een dubbelton klaveren, in dit geval een: 4-4-3-2 verdeling
 
1SA- 4
4- 5
 
Het twee keer bieden van de hartenkleur belooft een dubbelton klaveren, in dit geval een: 4-3-4-2 verdeling
 
1SA- 4
4SA- 5
 
Het twee keer bieden van de schoppenkleur belooft een dubbelton klaveren, in dit geval een: 3-4-4-2 verdeling
 
Het bieden van een 4-3-3-3 verdeling
1SA- 4
4- 5SA
 
Het 5SA bod belooft een 4-kaart harten, in dit geval een: 3-4-3-3 verdeling
 
1SA- 4
4- 5SA
 
Het 5SA bod belooft een 4-kaart schoppen, in dit geval een: 4-3-3-3 verdeling
 
1SA- 4
4SA- 5SA
 
Het 5SA bod belooft een 4-kaart lage kleur, een: 3-3-4-3 of 3-3-3-4 verdeling