Bridge logo

Zwakke Twee

 
Deze conventie is een van de moeilijker conventies om te begrijpen en uit te leggen. Hij is echter zeer effectief. De Zwakke Twee opening is in principe een preëmptief bod waarvan de bedoeling is dat de tegenpartij moeilijker of liever helemaal niet in de bieding komt.

  - De kracht van de Zwakke Twee is, afhankelijk van uw afspraken, zo'n 8-11 punten.
  - De lengte van de geboden kleur zal vaak 6+kaart zijn.

Een opening van 2/ belooft een 6+kaart in de geopende kleur met zo'n 6-10 punten. Het is wel aan te bevelen dat de meeste punten in de geopende kleur aanwezig zijn. Met een hand als: T87654 AH Vxx xx is het wel zeer onverstandig om met 2 te openen (op de derde hand zou dit misschien nog wel kunnen).

De voordelen van een zwakke twee opening zijn :
  1. Het omschrijft je hand direct
  2. Het neemt veel biedruimte weg bij de tegenpartij
  3. Partner kan een goede afweging maken met welke kleur hij zou kunnen starten

Antwoorden:
Pas: Ook met x ABxx VBxx HBxx , zul je wel passen na een 2 opening van partner.
 
Nieuwe kleur: Een bod in een nieuwe kleur is ronde forcing. Een bod in een nieuwe kleur belooft een 6+kaart in die geboden kleur met tenminste een goede opening en maximaal een singleton in partners geopende zwakke kleur.
 
3 in
partners kleur
: Preëmptief.
 
4 in
partners kleur
: Om te spelen: bijvoorbeeld met VTx AHxx HVxx x na partners 2 opening.
 
2SA: Ronde forcing. Vraagt een nadere omschrijving van de zwakke twee opening.
 
3/ Een herbieding van de eigen kleur is het zwakst mogelijke bod.
3SA Belooft tenminste 3 van de 4 tophonneurs in de geopende kleur.
3x Een herbieding van een nieuwe kleur belooft enige waarden in die kleur.
 
3SA: Om te spelen (waarschijnlijk een lange dichte lage kleur met stops).
 
4SA: RKC.

 

Voorbeeld 1: Oost-West kwetsbaar en zuid is de deler
   Noord 
  West  Vxx
xxxx
xxxx
Ax
  Oost 
  AHBxx
VBx
Hx
HTx
    Tx
ATxx
A
Vxxxxx
   Zuid 
     xxx
Hx
VBTxxx
Bx
    
Overwegingen
  Zuid  West  Noord  Oost
  -Zuid is deler en bezit 7 punten.
-Oost-West zijn kwetsbaar.
-Zuid weet niet hoe sterk partner is.
-Zuid zou preëmptief kunnen openen en zodoende de bieding van de tegenpartij kunnen verstoren.
-Zuid kan partner zijn lengte en kracht/zwakte van zijn hand vertellen.
-Zuid opent met 2
  -West bezit 17 punten.
-Indien zuid had gepast had jij met 1SA geopend.
-Na het 2 bod van zuid is west bang voor zijn bezit.
-Hij heeft nog een ander bod: 2.
-Op die manier kan hij zijn partner niet zijn 17 punten tonen.
  -Noord weet dat zijn partner zwak is.
-Noord weet dat de tegenpartij een kwetsbare manche kunnen maken en daarmee +600 punten kunnen scoren.
-NZ mogen dus wel 3 gedoubleerd down voor -500 punten
-Noord biedt 3.
  -Oost weet dat partner openingspunten heeft.
-Oost kent de kracht van partners hand niet.
-Oost heeft geen schoppen steun.
-Oost kan met een 4-kaart geen 3 bieden.
-Oost weet niet of West een ruitenstop heeft.
-Moet hij 3SA of 4 bieden?

Conclusie: Een Zwakke Twee ruiten opening heeft het effect dat de tegenpartij moeite heeft het juiste eindcontract te bereiken. En dat was nu juist de bedoeling!!


Laten we nu de rollen eens omdraaien en we geven Zuids partner een sterke hand en kijken wat er gebeurd!! Voorbeeld 2: Oost-West kwetsbaar en zuid is de deler
   Noord 
  West  AHBx
VBxx
AH
ATx
  Oost 
  Vxx
xx
xxx
Vxxxx
    Txx
ATxxx
xx
Hxx
   Zuid 
     xxx
Hx
VBTxxx
Bx
    
Overwegingen
  Zuid  West  Noord  Oost
  -Zuid is deler en bezit 7 punten.
-Oost-West zijn kwetsbaar.
-Zuid weet niet hoe sterk partner is.
-Zuid zou preëmptief kunnen openen en zodoende de bieding van de tegenpartij kunnen verstoren.
-Zuid kan partner zijn lengte en kracht/zwakte van zijn hand vertellen.
-Zuid opent met 2
  -West bezit 4 punten.
-West past.
  -Noord weet dat zijn partner zwak is.
-Noord weet dat hij niet kwetsbaar is.
-Noord heeft 21 punten.
-Zuid heeft zijn bieding verstoord.
-Hij zou met 2SA geopend hebben.
-Wat moet Nood nu bieden?
  -Oost heeft 7 punten.
-Oost past.

Wat zijn de antwoorden op een Zwakke Twee? Hoe moet Noord in bovenstaand geval bieden?

Er zijn dus 3 verschillende openingen mogelijk en de daarbij behorende kaartverdelingen zijn als volgt:
  maximaal een 2-kaart   maximaal een 2-kaart   minimaal een 6-kaart
  maximaal een 2-kaart   minimaal een 6-kaart   maximaal een 2-kaart
  minimaal een 6-kaart   maximaal een 2-kaart   maximaal een 2-kaart
  maximaal een 3-kaart   maximaal een 3-kaart   maximaal een 3-kaart
  De zwakke twee openaar heeft dan de volgende openingen:
  2  2  2

Met deze afspraak weet partner direct dat er geen fit is in een tweede kleur!

Er zijn in principe vier mogelijke manieren waarmee partner kan reageren op een zwakke twee opening:
1: Het verhogen van partners kleur naar 3-niveau:
Hij heeft een zwakke hand.
Het bod is preëmptief en storend bod.
Het aantal te verwachten slagen zal tussen de 6 en 9 liggen.
Vaak alleen in niet kwetsbare positie geboden!
 
2: Het naar mancheniveau verhogen van partners kleur (4//5):
Hij heeft een redelijke hand.
Het bod is preëmptief en storend bod.
Vaak alleen in niet kwetsbare positie geboden!
Het contract zal naar verwachting gedoubleerd worden.
OF
Hij heeft een hand met 4-6 vaste slagen en verwacht dat het contract gemaakt wordt.
In dat geval dus ook in kwetsbare positie geboden!
 
3: Het bieden van een nieuwe kleur:
Hij heeft geen steun voor partners kleur.
Het bod belooft een 6-kaart in de geboden kleur.
Het bod is niet forcing!
Het bod suggereert contract verbetering.
Met een maximale hand en steun (2-kaart) biedt partner 2SA.
 
4: Het bieden van 2SA:
Dit bod is ronde-forcing en toont interesse in de manche. Wanneer partner zijn kleur herhaalt dan toont hij een zwakke hand zonder goede honeur in een zijkleur. (Sommige spelers gebruiken ook wel het 3 bod om een minimum te tonen)
Wanneer de zwakke twee openaar een nieuwe kleur herbiedt belooft dat een honeur in die kleur (vaak een aas of een heer).
Wanneer de zwakke twee openaar 2SA verhoogt naar 3SA belooft dat een solide eerst geboden kleur.

Ook zijn er een aantal conventionele antwoorden op een zwakke twee opening:
1: Ogust
Deze conventie geeft een aantal betekenissen weer nadat partner 2SA antwoord op een zwakke twee opening. Deze conventie is ontwikkeld door Harold A. Ogust en is in Groot Brittanie ook wel bekend als de Blue Club Antwoorden.
Het 2SA antwoord van partner is conventioneel en forcing, waarna de zwakke twee openaar de kracht en verdeling van zijn zwakke opening in een serie van conventionele biedingen kan weergeven.
2: McCable Adjunkt
Dit is een conventionele methode waarbij partner 2SA biedt en daarmee overeengekomen wordt dat ze op 3-niveau willen gaan spelen.
- De antwoordende hand biedt 2SA (ronde forcing).
- De openaar moet 3 bieden (relay).
- De antwoordende hand past indien klaveren zijn kleur is
- of antwoordende biedt zijn eigen kleur op 3-niveau.
- Hierop moet de Zwakke Twee openaar passen!!
EN
Wanneer een directe verhoging naar 3-niveau preëmptief is, dan is de volgende biedserie forcing:
  Openaar:   2
  Partner:   2SA
  Openaar:   3
  Partner:   3
of
Is inviterend om met een beter dan gemiddelde hand de manche te bieden:
  Openaar:   2
  Partner:   2SA
  Openaar:   3
  Partner:   3
 
Partners biedt een nieuwe kleur: forcing
Dan : a)
  Openaar:   2
  Partner:   2
  Openaar:   3 met een 2-kaart met honeur steun.
of : b)
  Openaar:   2
  Partner:   2
  Openaar:   3SA met een solide eigen kleur.
of : c)
  Openaar:   2
  Partner:   2
  Openaar:   Nieuwe kleur belooft een top-honeur in die kleur.
of : d)
  Openaar:   2
  Partner:   2
  Openaar:   3 indien a), b) en c) niet van toepassing zijn.