1   2   3   4   5   6   7   8   laatste
Vraag 2:
West Oost
 A B x  V x x
 A B x  H V T 6
 V x  T x
 V 9 8 7 3  H T 5 4

Biedverloop:
West Noord Oost Zuid
1 1SA(15-17) Doublet 2
pas 2 3 allen passen
Fout! Dit geeft je slechts een kans van ongeveer 95%!
Goed! Je mist al 3 slagen en moet ook nog H missen. Je mag geen andere slagen meer verliezen. De kans dat Noord alle punten heeft (1SA), dus ook B, is groot. Ook heeft Zuid een 5-kaart , en Noord dus een 2kaart, die dan niet ook nog eens een 2-kaart zal hebben. Om 100% te slagen moet je de H zetten!. Als Zuid renonceert, speel je de ís totdat Noord introeft. Doet hij dat niet dan breng je hem zelf aan slag. Hij moet of van de H afspelen of in de dubbelrenonce (de 3e schoppen gaat weg op 4e harten).
De kans dat de klaveren 3-3 zitten is 36% tegen 48% voor de 4-2 verdeling. Wanneer je AHV speelt en klaveren B of T valt niet dan kun je niet meer in de hand komen om de laatste klaveren te maken !
De kans dat de klaveren 3-3 zitten is 36% tegen 48% voor de 4-2 verdeling. Wanneer je AHV speelt en klaveren B of T valt niet dan kun je niet meer in de hand komen om de laatste klaveren te maken !
Noord start met A en H en speelt daarna 9 , welke je neemt met V. Daarna speel je 5 via oosts 6 naar de Vrouw voor het Aas van Noord. Deze speelt welke je neemt met het aas. Je speelt nu 3, Noord legt de 2.

Wat leg je op tafel?
A 10
B H